סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
עמדתנו החד משמעית היא שהעסקת קציני הבטיחות באופן ישיר ולא כעובדי קבלן, היא צורת ההעסקה הנכונה, העדיפה והמחויבת.
דף הבית >> ארכיוני האתר (המשך) >> ארכיון המשך 19 >> עמדתנו החד משמעית היא שהעסקת קציני הבטיחות באופן ישיר ולא כעובדי קבלן, היא צורת ההעסקה הנכונה, העדיפה והמחויבת.
6-4-17

את יום העיון פתח כרגיל, שמעון סודאי, יו"ר האיגוד.

לאחר דברי תודה לבאי הכנס, למכובדים ולחברי ההנהלה על עבודתם המסורה, פנה סודאי לעיקרי הדברים.
 
הדיונים בנושא מעמד קצין הבטיחות
בהתייחסותו לדיונים בנושא מעמד קצין הבטיחות אמר סודאי: "בימים  אלה ממש, עומדות להתקבל החלטות גורליות, שיקבעו עבור כולנו מה יהיה מעמדנו המקצועי, מה יהיו החובות המוטלות עלינו, ועל מנהלי החברה, באילו תנאים נבצע את עבודתנו, וכמובן-  מה תהיה צורת ההעסקה  - ביחס לכל היקפי המשרה, בכל סוגי כלי הרכב"
 
סודאי מבקש להזכיר כי בכנס האחרון סיפר היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד ניסים עזרן, על הפעולות בהן נקט האיגוד על מנת לקדם את השלמת תיקון חלק לתקנות התעבורה, שהתחילה בשנת 2013 וטרם הושלמה.
פרט לערעור שהגשנו לבית המשפט העליון, דבר שהביא ללחץ מצד הרכב השופטים על המדינה להשלמת נוסח התיקון והנחתו על שולחן ועדת הכלכלה,
האיגוד ביצע פעולות נוספות מול ועדת הכלכלה, שבסופו של דבר הבינה את חשיבות העניין עבורכם ועבור הבטיחות והתכנסה תוך 3 חודשים ממועד העברת נוסח התיקון לידיה.
 
ועוד בנושא זה, לפני שבועיים  ב – 21.3.2017 התקיים הדיון הראשון. עוד קודם לכן, פעל האיגוד מול כל הגורמים הרלבנטיים על מנת להביא למצב שנוסח התיקון יהיה עד כמה שיותר נכון עבור קציני הבטיחות ועבור הבטיחות בדרכים. 
העברנו עמדה סדורה לכל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל מקומות בעייתים אך חשובים מבחינתינו. 
 
להלן דווח בקצרה בקצרה על הנושאים המרכזיים שעליהם האיגוד נאבק.
 
אופן ההעסקה:
"עמדתנו החד משמעית" אומר סודאי, "היא שהעסקת קציני הבטיחות באופן ישיר על ידי הארגונים שעל רכביהם אתם אחראים, ולא כעובדי קבלן, היא צורת ההעסקה הנכונה, העדיפה והמחויבת. היא זו שמביאה לביטחון תעבורתי מקסימאלי וביטחון סוציאלי - וישנו קשר ישיר בין הדברים".
בעניין הזה טען עו"ד עזרן בפני הועדה, כי קיימת תמיהה ביחס לטענת משרד התחבורה, לפיה המשרד לא מתייחס לצורת ההעסקה אלא רק להיבט המקצועי.
שכן, כל הנתונים שבידינו מלמדים- ללא צל של ספק- שלשיטת ההעסקה יש השפעה מאוד ברורה על רמת הבטיחות.
עו"ד עזרן הביא, בין היתר, את דברי משרד התחבורה מתוך הליך משפטי שהתקיים לפני מספר שנים, במסגרתו משרד התחבורה שאמר בצורה ברורה, כי מרבית הליקויים בתפקוד קציני הבטיחות והדיווחים המתקבלים מגף הניידות על איסורי שימוש בכלי רכב הינם של קציני בטיחות במשרדי הקבלן, שתפקודם זכה להתייחסות שלילית מצד הגורמים המקצועיים עד כדי הצעה לביטולם.
 
בהתאם לראיית האיגוד, הוסיף עו"ד עזרן, משרד התחבורה שינה את עמדתו בנושא ב – 180 מעלות ובצורה מפליאה. עו"ד עזרן הציע לשמוע את דבריו של מר ג'קי לוי, שהיה מנהל תחום קציני בטיחות במשרד התחבורה משך שנים ארוכות.
מר לוי, בהגינותו, אכן השמיע את דבריו בפני חברי הועדה והם היו חד משמעיים – תפקודם של קציני הבטיחות שתחת משרדי הקבלן מעלה ליקויים רבים.
עוד אמר, כי צורת ההעסקה והיותו של קצין הבטיחות חלק בלתי נפרד מהארגון משמעותיים ומשפיעים על הבטיחות.

היקפי המשרה:
משרד התחבורה מוביל מגמה של צמצום היקפי המשרה. זאת אומרת, יותר כלי רכב תחת טיפול קציני הבטיחות ופחות ימי עבודה שבועיים.  בהקשר הזה עמדתנו היא שלא רק שאין מקום לצמצום היקפי המשרה, אלא שיש לקחת בחשבון את מספר הנהגים והנוהגים ולא רק את מספר כלי הרכב.
ביחס לכך הסביר עו"ד עזרן לחברי הועדה, כי טבלת היקפי המשרה המוצעת על ידי משרד התחבורה אינה מתבססת על בדיקות או סקרים כלשהם.
עוד ציין, כי ממידע שנמסר לו, היקפי המשרה שמבוקש לאשר במסגרת התיקון, נקבעו על בסיס בדיקה שטחית ביותר, שהתבצעה על ידי פניה טלפונית למספר קציני בטיחות, אליהם הופנו מספר שאלות, ועל הבסיס הזה בנה משרד התחבורה טבלה, שהמגמה העולה ממנה היא צמצום היקפי המשרה באופן גורף ובעייתי.
בנוסף, הדגיש,  כי היקפי המשרה אינם לוקחים בחשבון את מלוא הנתונים הנדרשים ובתוך כך, אינם מתייחסים לעובדה שבמרבית המקרים - על כל רכב נוהגים מספר נהגים שגם על תפקודם אחראי קצין הבטיחות וכי חייבים לקחת נתון זה בחשבון.

ביקורות תקופתיות:
נושא נוסף עליו אנו נאבקים ונמשיך להיאבק עליו, הוא הניסיון המסוכן להסרת החובה הקיימת כיום לביצוע ביקורות תקופתיות, אחת לשלושה חודשים, לרכבי החכר ("רכבי ליסינג"). משום מה, משרד התחבורה מבקש להיטיב עם חברות הליסינג ולהסיר את חובת הביקורת הקיימת כיום אחת לשלושה חודשים. זאת אומרת לרכבים פרטיים בבעלות חברה, תתבצע ביקורת על גבי הטפסים הייעודיים ולרכבי ליסינג לא תתבצע אותה ביקורת.
בעניין הזה ציין עו"ד עזרן בפני חברי הועדה, כי למרות שקציני הבטיחות קורסים כיום תחת הנטל המוטל על כתפיהם, חובת האיגוד לפעול להגברת הבטיחות ולא להקל על חייהם של קציני הבטיחות ועל כן, האיגוד עומד בצורה חד משמעית על כך שאסור לבטל את הביקורת התלת חודשית לרכבי הליסינג. עו"ד עזרן הוסיף וציין, כי החובה הכללית שבתקנות התעבורה, לפיה- על קצין הבטיחות לדאוג לתקינות כלי הרכב בכל עת, אינה מספקת, שכן אם הייתה מספקת, כך לשיטת משרד התחבורה, לא הייתה חובה לביצוע ביקורת על טפסים ייעודיים ביחס לכלי הרכב הפרטיים, שבבעלות החברה.
הוא הוסיף וציין, כי הביקורת התקופתית היא הביקורת היחידה המגובה באסמכתאות מצד קצין הבטיחות, כך שבמצב של אירוע תעבורתי ניתן להתחקות אחר עבודתו של קצין הבטיחות והממצאים שעלו בביקורת האחרונה. פאן נוסף שיש לכך הוא פאן ראייתי - במצב של אירוע חמור והליכים משמעתיים או משפטיים שינקטו כנגד אותו קצין בטיחות או בעל חברה – לטובה או לרעה.
עו"ד עזרן הציג את האבסורד בכך שלרכבים פרטיים תתבצע הביקורת ודווקא לרכבי ליסינג לא, כשדיבר על היחס והגישה שכולנו מכירים לכלי רכב שאינו בבעלותנו ולא נרכש מכספנו – והיה נראה שחברי הועדה הסכימו עם הדברים כשנזכרו במערכון של 'ארץ נהדרת' על רכבי ליסינג.
ביחס לטענת משרד התחבורה לפיה רכבי ליסינג חדישים ומבוקרים יותר, הציג עו"ד עזרן בפני הועדה סיכום פגישה שנערכה עם בכירי משרד התחבורה במסגרתה אמרו בכירי משרד התחבורה, כי מנתונים שבידיהם עולה בבירור שהנסועה ברכבי הליסינג גבוהה בהרבה מהרכבים הפרטיים, וכי אחוז רכבי הליסינג שנכשלו בבדיקת טסט גבוה יותר ביחס לכלי הרכב הפרטיים. לדבריו, הנתונים הללו עומדים בסתירה לניסיון לבטל את הביקורת דווקא לרכבי הליסינג.

נושאים נוספים שעומדים לנגד עינינו והם יועלו בהמשך דיוני הועדה:

אנו דורשים לספק הגנה לקצין הבטיחות
לאור ניגוד אינטרסים מובנה בתפקידו. בין היתר באמצעות הטלת קנסות בגין אי יישום המלצות קצין הבטיחות, בניית מנגנון לפיו הממונה ממשרד התחבורה יוכל להוציא, על-פי בקשת קצין בטיחות, צו המגן עליו מפני פיטורין והצטרפות משרד התחבורה, תחום קציני בטיחות, כידיד בית המשפט בהליכי פיטורין של קציני בטיחות המבקשים הצטרפות זו - במקרים שימצאו מוצדקים לכך.

אנו דורשים שבטבלת היקפי המשרה תהיה התייחסות למשך הטיפול בכלי רכב "מיוחדים" כדוגמת כלי רכב שעליהם מותקנים אביזרים מיוחדים כדוגמת מנוף, דופן הידראולית, שבאופן טבעי הטיפול בהם מורכב וממושך יותר ולמרות זאת- אין ביחס לכך התייחסות כיום.

ובנוסף, אנו דורשים שתהיה חובה להכפיף את קצין הבטיחות לדרג הניהולי בארגון -  כדוגמת החובה הקיימת כיום ברשויות מקומיות –וזאת, על בסיס אותו היגיון :
 קצין הבטיחות הכפוף לדרג הניהולי הבכיר :
א. מעמדו חזק יותר ותפיסתו בקרב הנהגים סמכותית יותר;
ב. הקירבה לדרגים הבכירים, מאפשרת קיצור תהליכים חשובים והזרמת מידע משמעותי באופן קל ופשוט.

וכעת, נקודה נוספת, הקשורה לוועדת הכלכלה :
לדיוני ועדת הכלכלה מתמידים להתייצב נציגים של הגופים הכלכליים הגדולים במשק –כדוגמת איגוד לשכות המסחר, איגוד התעשיינים ועוד - שהם בעלי כח והשפעה על גופי הממשל, ולא מהיום.
 החבר'ה האלה שבאים, אינם בקיאים בנעשה בשטח ולא הוסמכו לעסוק בנושאי בטיחות. חוסר ההבנה שלהם באשר  להשלכות הכלכליות והנזקים הכבדים למדינה – כתוצאה מתאונות הדרכים– מביא אותם לייצג עמדות מוטעות ומקוממות, תוך הטעיית הציבור.
לשיטתם – הבעיה היא בעודף רגולציה, אבל אנחנו יודעים שללא רגולציה, לא ניתן להשיג בטיחות.
לדוגמא - אותם נציגים טוענים שהעגלה הנגררת אינה נחשבת במניין הספירה ככלי רכב ומבקשים לפתור אותה מחובת הביקורת התקופתית .
חשוב להבין, שעלות הביקורת התקופתית הוויזואלית לעגלה, עפ"י טופס הביקורת המוצע, בנוסח  התקנות – זניחה -  לעומת הנזק הנגרם למשק בעת מקרה של תאונה, היוצר פקקי ענק, בזבוז שעות עבודה רבות, נזק כבד לרכב ולסחורה, שיוביל מן הסתם לתביעה במסגרת הביטוח המקיף לרכב – מה שיגרום לעליה במחיר הביטוח, שיפול על הציבור, שישלם על כך מכיסו. ואין צורך להכביר במילים.
מדובר בחשבון פשוט, שאותם גופים מתכחשים לו, בשם ה"חסכון" לטווח הקצר.
אותו דבר גם ביחס  לדרישת איגוד לשכות המסחר לביטול הביקורות התקופתיות ברכבי הליסינג.  דרישה הזויה המנוגדת כאמור לכל היגיון או חשיבה בטיחותית.
במילים אחרות – בטיחות עולה כסף.  אבל, ברגע שנשקיע את המשאבים המתאימים, הם יוכיחו בטווח הארוך כי ההשקעה משתלמת. היא חוסכת בחיי אדם ובכסף רב. 
 
עד כאן בעניין מאבקינו  וכעת לנושאים כלליים:

השתלמויות בנושאים יחודיים
כפי שאתם מבינים, אנו לא מסתפקים בימי ההשתלמות הארציים על מנת לצייד אתכם בכל המידע הדרוש לכם לצורך תפקידכם. אנו עושים ככל יכולתנו  על מנת להוציא לפועל השתלמויות נוספות בנושאים ייחודיים – לחברי האיגוד שמשלמים את דמי החבר.
 
בעת האחרונה קיימנו יום עיון מעולה ואיכותי בחב' נגררים, שזכה לשבחים מכל עבר. יום העיון היה בנושא רכב כבד – משאיות ואוטובוסים, עם איש מקצוע מהשורה הראשונה, כולל סיור מרתק והדגמות במוסך החברה.
אשמח לדעת האם יש כאן חבר'ה שלא עלה בידם להגיע להשתלמות וירצו שנפעל לקיום מועד נוסף.
 
כמו כן, ב-22/5 יתקיים יום השתלמות חשוב ומעניין מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בשיתוף איגוד קציני בטיחות. הדבר פורסם לכולכם באמצעות המייל לפני מס' שבועות.
 
אפשר לומר שהמכסה סגורה, אבל נוכל לרשום עוד כמה משתתפים בודדים, ככל שיש כאלה שפספסו וחשוב להם להגיע.  כמובן שמדובר רק בחברי איגוד שהסדירו את תשלום דמי החבר. מי שמעוניין, שיפנה לצביה לברור האפשרות להשתתף ביום השתלמות זה.
 
 
בהמשך מתוכננים אירועים איכותיים נוספים.  הפרטים יימסרו לקראת מועדם .
 
תשלום דמי חבר סימליים
אני ממליץ לכל אחד כאן, להסדיר את דמי החבר הסימליים לאיגוד, ואני מדגיש – סימליים !  כדי שתוכלו לבחור באילו אירועים להשתתף, לקבל תשובות מקצועיות לכל שאלה או בעיה, ועל מנת שתהיו חלק מהאיגוד היציג היחידי של קציני הבטיחות בישראל, שהנהלתו עושה עבורכם בהתנדבות -  עבודה מאומצת כל יום -שעה שעה,  ונאבק מול כל הגופים הגדולים והמשמעותיים, המבקשים לפגוע בתפקידנו ובמעמדנו. אף אחד אחר לא מתנדב לעשות את זה במקומנו.
ההיפך הוא הנכון :

בדיון בו השתתפנו לפני שבועיים בוועדת הכלכלה, נוכחנו לדעת, כי איגוד קציני בטיחות הוא הגוף היחידי שלא היה מונע מאינטרס אישי/כלכלי, אלא פועל משיקולים בטיחותיים וציבוריים נטו.  אני אומר את זה בצער רב ובאכזבה גדולה. אבל זו האמת, ואתם מוזמנים לבדוק את זה בפרוטוקול.
 
נוהגים בטוח בתובלה
במסגרת פרויקט 'נוהגים בטוח בתובלה' של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כל חברת הובלה - זכאית להדרכה עיונית של 3 שעות ללא עלות כספית. חברת  פ.ר.ש , אחראית לפרויקט הזה, ואני ממליץ לכם בחום לפנות אליהם לצורך קבלת פרטים
 
הכנס הארצי של עמותת "אור ירוק"
ביום ג' 28/3/2017 התקיים הכנס הארצי של עמותת "אור ירוק" המעניקה
תעודות הצטיינות לקציני בטיחות שהתבלטו בשמירה על הבטיחות מעל המצופה. המיזם היפה הזה, מתקיים בשנים האחרונות, במסגרת מועדון המצוינות של עמותת אור ירוק בשיתוף פעולה עם " איגוד קציני בטיחות,"
את שמות החברים והחברות ניתן לראות באתר האיגוד.
ברכות חמות לקציני הבטיחות שזכו באות מועדון המצוינות - בשמי ובשם חברי ההנהלה והמועצה ..
המשיכו בפועלכם המבורך .
 
 
 


 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים