סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
קצין הבטיחות אינו נטל אלא יש בכוחו לייעל ולחסוך משאבים רבים, אך לרוב אין מודעות לכך
דף הבית >> ארכיוני האתר (המשך) >> ארכיון (המשך 21) >> קצין הבטיחות אינו נטל אלא יש בכוחו לייעל ולחסוך משאבים רבים, אך לרוב אין מודעות לכך
24-1-19

מאת: שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני הבטיחות


הערה: לכתבה זו יש סימוכין המובאים בסופה, התומכים בדברים המתפרסמים כאן.

איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה שבראשו אני עומד, חרט על דגלו מטרות ברורות ופומביות, חד ערכיות, ובהן קידום הבטיחות למען כלל אזרחי ישראל ומשתמשי הדרך, ושמירה על זכויות חבריו.
לאורך השנים התבססה בקרב גורמי המקצוע, הן באיגוד והן מחוצה לו, לרבות אצל גורמי מקצוע במשרד התחבורה, המסקנה הברורה - העסקת קציני בטיחות כעובדים מן המניין, ביחסי עובד מעביד ולא כעובדי קבלן, עדיפה לבטיחות.

סקרים ונתונים שבידיי, הן של הרשות הלאומית לבטיחות הדרכים, הן ממצאי ניידות בטיחות והן מסקנות ועדה מקצועית שמינה משרד התחבורה (ועדת סגיס), וכן נתונים נוספים, מלמדים בבירור שתחת פיקוח של קצין בטיחות שכיר, שהוא חלק אינהרנטי מהארגון ולא עובד חיצוני וזר - רמת הבטיחות עולה ; מספר תאונות הדרכים יורד ; מספר הליקויים יורד ; מספר הנפגעים וההרוגים - בוודאי יורד. בהתאמה, מופחתות משמעותית הוצאות הארגון בגין כל אלו.

המשמעות של הדברים אינה מסתכמת בכך. נתונים שאני מכיר, באחד מהארגונים שברשותם צי רכב המפוקח על ידי קצין בטיחות שכיר, מלמדים שבתהליך נכון, המחייב רמת מחויבות גבוהה, אכפתיות וחשיבה לטווח ארוך, מה שלטעמי ולדעת אנשי מקצוע רבים אינו בר השגה בהעסקה קבלנית שלרוב היא גם זמנית, במקרים אלו נרשמו נתונים יוצאי דופן שהושגו לאור פיקוח יעיל ויצירת תרבות ארגונית תעבורתית טובה יותר. אביא לכך דוגמא קונקרטית מארגון גדול, ומטעמים ברורים לא אחשוף את פרטיו:
כימות של תאונות שבאחריות הנהג ותהליך הדרכות ופיקוח צמוד הביאו לפיחות במספר התאונות שבאחריות הנהג, בכ - 40%, בין היתר לאחר שהנהלת הארגון שוכנעה להתקין בכלל הרכבים מערכות מתקדמות, בהמלצת קצין הבטיחות ולאחר שהנהגים הודרכו כנדרש.
זאת ועוד, הדרכות הנהגים ומדידת הביצועים, וכן המלצה יזומה של קצין הבטיחות להחלפת דגמי צי הרכבים, וכן החלפת ספק דלק, הביאו לחיסכון של כ - 1,200,000 ₪  בחצי  שנה בלבד בהוצאות הדלק, וכן להקטנת זיהום האוויר. התהליך שייצר אותו קצין בטיחות נגע בגורם האנושי, וכן בהתייעלות הנוגעת לנותני השירותים, לסוגי הרכבים וכו', והדבר הוסיף והביא לחיסכון של 37% בעלויות התיקונים.

לא רק אני מכיר את העובדות הללו ולא רק אני מחזיק בעמדה הזאת. אם לא האמנתם לי עד כה, תאמינו לחברת "אגד" הגדולה. בראיון שנערך למר אמנון ליבנה, מנהל תחום בטיחות ורישוי – מטה אגף תח"צ באגד, צוטטו מפיו הדברים החשובים הבאים[1]: "הצבנו לעצמנו יעד לשנה הקרובה - הפחתת כמות התאונות העצמיות ואלו שנגרמות באחריות הנהג ב-10 אחוזים כבר בשנה הקרובה. המשמעות של הפחתה כזו בתאונות היא חסכון משמעותי בהוצאות הכספיות והנטל התפעולי והכלכלי, הן כתוצאה מהקטנת שעות השהייה של האוטובוסים במוסכים בגלל תאונות והן בייעול שעות עבודה של נהגים כתוצאה מצמצום תאונות... כשבוחנים את המשמעות הכלכלית של הוספת קציני בטיחות והרחבת סמכויות המחלקה - מתברר מהר מאוד שתוספת התקנים עשויה לתרום גם לחסכון כספי משמעותי נטו לאגד".
 
האם עובד קבלן יכול ליצור תהליכים מסוג זה? לטעמי התשובה היא בהחלט לא. האם מתנגדי העסקת קצין בטיחות בכלל, ומתנגדי ההעסקה הישירה בפרט, ערים לכך? האם בידיהם נתונים המבססים את התנגדותם? תשפטו בעצמכם. ואם למישהו היה ספק - כלל קציני הבטיחות מועסקים באגד במישרין, על דרך קיום יחסי עובד-מעביד. אגד לא מעזה להרשות לעצמה לקבל "שירותי בטיחות" (ואפשר לתהות מדוע) ולא מעזה לחתור לביטול מוסד חשוב זה. ההיפך, כעולה מהפרסום, אגד מרחיבה את מספר קציני הבטיחות המועסקים על ידה.

הנתונים, העובדות והמגמות הללו מוכרים לי היטב. הם הוכיחו עצמם שוב ושוב ולאורך שנים רבות. וזה בין היתר מה שמביא אותי לתהות, מדוע ולמה פועל איגוד לשכות המסחר, להביא לביטול תפקידו של קצין הבטיחות - ועד אז לצמצם את פיקוחו ככל הניתן ולאפשר את העסקתו כעובד קבלן (במקרה הטוב). אני מודה שאינני מבין, ומיד אסביר את תהיותיי.
איגוד לשכות המסחר מציג עצמו כ"גוף ציבורי, א-פוליטי, בלתי תלוי וללא כוונות רווח, המהווה את ארגון העסקים והמעסיקים הגדול בישראל. הלשכה מסייעת בקידום האינטרסים העסקיים של העסקים החברים בה, של מגזר המסחר והשירותים ושל המגזר העסקי כולו.".

חזונו של איגוד לשכות המסחר, כפי שמוצג על ידו[2] , הוא בין היתר "לייצב את המשך פיתוחו של המשק על בסיס עקרונות של.. ביטול אפליות סקטוריאליות, שוויוניות.. לשכות המסחר.. שומרות על קיומם של יחסי עבודה הוגנים, תוך איזון בין זכויות עובדים לזכויות מעסיקים.. משתפות פעולה עם המדינה בהגנה על אינטרס הציבורי הלגיטימי...".
לאורך דיוני וועדת הכלכלה בתיקון חלק י' לתקנות התעבורה, בדבר תפקידיו, סמכויותיו ושיטת העסקתו של קצין הבטיחות, ולהבנתי גם מאחורי הקלעים, פעל איגוד לשכות המסחר לטרפד את חובת העסקתו הישירה של קצין הבטיחות, לצמצם את פיקוחו ואף השמיע עמדות הקוראות לביטול מוסד זה לחלוטין.

האם יש בכך לקדם את "החזון" בדבר "יחסי עבודה הוגנים"? או את החזון בדבר "איזון בין זכויות עובדים לזכויות מעסיקים"? ואולי החזון ל"הגנה על אינטרס הציבור הלגיטימי"? תשפטו בעצמכם.
בשים לב לדבריי מעלה, ובפרט אלו הנוגעים לחיסכון בהוצאות ובמשאבים לאור העסקת קצין הבטיחות ופיקוחו היעיל - האם יש בעמדות ופעולות איגוד לשכות המסחר, כאמור לעיל, לקדם את האינטרסים העסקיים (ככלל) של הארגונים שהם מייצגים, שבהם כלי רכב רבים המחויבים בהעסקת קצין בטיחות? תשפטו בעצמכם.
הדברים נכונים ככלל וביחס לכל ארגון ובפרט, בשים לב לכך שלמיטב ידיעתי, חברים בארגון זה מספר תאגידים העוסקים במתן שירותי בטיחות, ומתפרנסים מהעסקת קציני בטיחות. לאבסורד שבעמדה הקוראת להביא לביטול מוסד זה בכללותו, ולכל הפחות לצמצמו ככל הניתן, אתייחס בהמשך.
 
בינתיים, אביא בפניכם כמה עובדות שמעצימות את תהיותיי בנושא: בסיכום פגישה שהוציא ארגון לשכות המסחר, מיום 9.2.2017, צוין כי בפגישה שהתקיימה עם מנכ"לית משרד התחבורה, הגב' טרנר, עלו ונדונו הדברים הבאים: "סמנכ"ל התנועה במשרד ציין שנעשתה עבודה בנושא והאבחנה נעשתה מכיוון שהנסועה ברכב ליסינג וההשכרה גבוהה בהרבה וכן כי אחוז כלי הרכב שלא עברו את מבחן הרישוי היה גבוה מהאחוז בכלי הרכב שבבעלות פרטית".

מובן כי נתונים אלו מלמדים בבירור, כי דווקא ברכבי ליסינג והשכרה קיימות סכנות תעבורתיות מוגברות, וכי פיקוח אדוק עליהם יגביר את רמת הבטיחות ויוביל לחיסכון בהוצאות.
אם כך, מדוע דווקא ביחס לרכבים אלו פעלו איגוד לשכות המסחר, כתף אל כתף עם משרד התחבורה, לצמצם את הפיקוח? האם אותן חברות ליסינג שחברות בארגון זה מבינות שחיסכון הוצאות העסקת קצין הבטיחות ופיקוחו טומן בחובו סכנות והוצאות גדולות בהרבה? אני בספק רב.
ונניח לרגע שכל הנתונים הללו שגויים או מומצאים, הכיצד מתיישבים האינטרסים של החברות למתן שירותי בטיחות, החברות בארגון לשכות המסחר, עם האינטרסים של חברות הליסינג החברות גם בארגון זה? שהרי להבנתי, לשני הצדדים - החברים באותו ארגון - אינטרסים מנוגדים. האם ארגון לשכות המסחר "מקריב" מי מחבריו? מיד תשפטו בעצמכם.
בסיכום ישיבת הנהלת שהוציא איגוד לשכות המסחר, ביום 18.7.2012, נרשמו הדברים הבאים: "לדעת החברים בכל העולם נעלם המושג שנקרא קציני בטיחות, עקב ההתקדמות במערכות לניהול בטיחות שחלה בתחום. הנהלת הארגון מבקשת ממשרד הלובינג פוליסי לפעול בכדי למזער את הצורך במוסד קציני הבטיחות ולמזער את הנזק הצפוי כתוצאה מהרפורמה.".
האם לא מדובר בהחלטות מקצועיות ובטיחותיות שעל משרד התחבורה לקבל בהתחשב בנתוני אמת? ומדוע משרד התחבורה פועל באופן הפוך? האם משרד התחבורה נכנע בפני בעלי ההון ומקושרי השלטון? האם בטיחות ילדינו ועתיד חברינו תלוי במשרדי לובינג? תשפטו בעצמכם.
האם קריאה לביטול מוסד קצין הבטיחות, ולכל הפחות צמצום היקף פיקוחו, עולה בקנה אחד עם האינטרסים של חברי אותו ארגון שקורא לכך? שהרי, ביטול מוסד קצין הבטיחות יביא לסגירת החברות למתן שירותי בטיחות ; אלו שחלקן חברות ומשלמות מסים לאותו ארגון ממש.

הפעם אחסוך לכם את מלאכת השיפוט ואביא בפניכם את הדברים שכתב מר ישראל טיקוצקי, הבעלים של חברת טיקו תנועה בטוחה העוסקת במתן שירותי בטיחות, אל מר אוריאל לין, מי שהיה במועדים הרלבנטיים יו"ר איגוד לשכות המסחר: "מצורף פרוטוקול מישיבת חטיבת ההשכרה והליסינג בארגון לשכות המסחר. סעיף 5 בפרוטוקול פוגע מאוד בקציני הבטיחות בתעבורה ולדעתי הצנועה כל כולו נועד לחסוך בעלויות על חשבון הבטיחות בדרך. נראה לי יותר מאשר לא תקין שחטיבה אחת תבנה את עצמה ע"ח חטיבה אחרת בארגון, חמור מכך כאשר הדבר בא ע"ח הבטיחות בדרך. מקווה להתייחסות שלך בעניין זה, ישראל טיקוצקי, יו"ר ארגון קציני בטיחות עצמאים בתעבורה.".
  
אמנם מעולם לא הבנתי מהו ארגון קציני בטיחות עצמאים בתעבורה והאם הוא בכלל קיים, אבל זה לא העניין. נראה שהדברים כה ברורים, עד כי אם אוסיף אגרע.

לסיום ובנימה אישית - בעבר היה ניתן למצוא באיגוד חברים רבים שמחזיקים בחברות למתן שירותי בטיחות, כאלו שמעסיקים קציני בטיחות כתת עובדי קבלן וכיו"ב גורמים שונים. הואיל והאיגוד אינו מדבר בשני קולות, והואיל והאיגוד מתנהל בשקיפות מלאה מול חבריו ובתוך כך, מסמן יעדים ומטרות ברורים וגלויים, ופועל בהתאם להוראות התקנון, כיום גורמים אלו אינם חברים עוד באיגוד.

אף על פי שהיה ברור שסימון וחתירה ליעדים ברורים וצודקים, וכאלו שאינם מתיישבים עם תפיסות עולם מנוגדות, יביאו בסופו של דבר לפיחות במספר החברים המשלמים דמי חבר, ויביאו למאבקים כאלה ואחרים, ולחוסר אהדה (בלשון המעטה), פעלנו כפי שפעלנו ונוסיף לפעול בהתאם לערכינו ודעותינו, הכנות ונטולות השפעות זרות.

הגדלת היקף החברים לצורך העשרת קופת האיגוד, או ייצוג עמדות וגורמים לצורך הרחבת מעגל האוהדים האישי, מעולם לא דיברו אליי. הלכתי ואלך עם האמת והיושרה המקצועית שלי עד הסוף.

בשעה שכך, ובהינתן העובדה שקצין הבטיחות תורם להצלת חיי אדם וגם לחיסכון משאבים והתייעלות, לא יכולתי שלא להביע תמיהה הכיצד פעולותיו של איגוד לשכות המסחר תורמות לאותם ארגונים שחברים בו, כלל, ולאלו שמקור לחמם הוא העסקת קציני בטיחות בפרט. גם לא הבנתי מדוע משרד התחבורה מיישר עמם קו, העומד לראייתי בסתירה לכל אינטרס בטיחותי. האם זה קשור לכוחו וממונו של ארגון זה? או שמא לזהות חבריו? תשפטו בעצמכם.

 
ראה אתר של אגד בסעיף: בטיחות מעל הכל.
ראה סעיף 5 במסמך של לשכת המסחר 

ראה סעיף 4 במסמך של סיכום פגישה כם קרן טרנר, מנכ"ל משרד התחבורה

ראה מכתבו של ישראל טיקוצקי, יו"ר ארגון קציני בטיחות עצמאיים בתחבורה אל אוריאל לין נשיא לשכת המסחר.

שולח: טיקו תנועה בטוחה, 
נושא: פגיעה של חטיבה אחת באחרת

לכבוד : מר אוריאל לין

          נשיא לשכת המסחר,

א.נ.

מצורף פרוטוקול מישיבת חטיבת ההשכרה והליסינג בארגון לשכות המסחר.

סעיף 5 בפרוטוקול פוגע מאד בקציני הבטיחות בתעבורה ולדעתי הצנועה כל כולו נועד לחסוך בעלויות על חשבון הבטיחות בדרך.

נראה לי יותר מאשר לא תקין שחטיבה אחת תבנה את עצמה ע"ח חטיבה אחרת בארגון, חמור מכך כאשר הדבר בא ע"ח הבטיחות בדרך.

מקווה להתיחסות שלך בענין זה.

בברכה

ישראל טיקוצקי,

יו"ר ארגון קציני בטיחות עצמאיים בתעבורה.

________________________________________________________

ראה הודעתו של נמרוד הגלילי - מנכ"ל הארגון הישראלי להשכרת רכב וליסינג

חברים יקרים שלום רב,

בדיון שהתקיים אתמול 31.12.18 בוועדת הכלכלה של הכנסת אושרו תקנות התעבורה בדבר תפקידי קצין הבטיחות.

בסעיף הרלבנטי לחברות הליסינג והשכרת הרכב לעניין מפתח כמות העסקת קציני הבטיחות נקבע כי החברות יהיו מחויבות להעסיק קצין בטיחות אחד לכל 250 נהגים ללא כל קשר לכמות כלי הרכב שבבעלות החברות.

כלומר החברות יצטרכו להעסיק בהתאם לכמות העובדים שלה שלהם יש רכב צמוד + העובדים שמשמשים כנהגים בחברות עצמן (שינוע כלי רכב).

לגבי אופן העסקה הוועדה החליטה לפצל את הסעיף שקבע שמהיקף משרה מסוימת העסקים יצטרכו להעסיק באופן ישיר את קציני הבטיחות וזאת עקב העובדה שלא הוצגו נתונים המצביעים על קשר ישיר בין העסקה ישירה לבין רמת הבטיחות.

אבקש לציין שבפגישה שקיימנו ביום ראשון עם קרן טרנר אייל, מנכ"לית משרד התחבורה הייתה תמימות דעים שנחיצות קציני הבטיחות בחברות שלהם יש רק רכב פרטי מוטלת בספק, אך בשלב הזה שר התחבורה לא יביא לשינוי המצב.

התקנות יכנסו לתוקף 9 חודשים מיום פרסומן ברשומות. אעביר לידיעתכם את נוסח התקנות לכשיפורסמו ברשומות.

 

בברכה, 

 

cid:image001.png@01D4A1B2.2269D9C0

 

 

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים