השמה והכוונה למעסיקים

השמה והכוונה תעסוקתית הודעה למעסיקים : 'איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה' הינו האיגוד הרשמי היחיד בישראלשל קציני הבטיחות בתעבורה. ארגונים, חברות ומפעלים המחויבים על פי תקנות התעבורה להעסיקקציני בטיחות בתעבורה, מוזמנים לפנות לאיגוד לקבלת עזרה באיושהתפקיד.הסיוע  ניתן ללא תשלום – כשירות למעסיקים ולחברי האיגוד. לפרטים :  טל- 03-6390149 , פקס – 03-6872214דוא"ל  –  igudkb@netvision.net.il  קציני בטיחות, חברי איגוד, שימו לב : 1)  […]

השמה והכוונה לקציני בטיחות

קצין בטיחות יקר : במטרה לסייע לנו  באיתור מקומות עבודה פנויים לקציני בטיחות בתעבורה,בכל היקף משרה ובכל חלקי הארץ,נבקשך לדווח לאיגוד על כל עזיבה / כוונת עזיבה של מקום עבודה,ככל שמידע זה מצוי בידך, לרבות מסירת פרטים אודות סוג כלי הרכב, היקף המשרה, הישוב ואיש הקשר- מולו ניתן לאייש את המשרה מחדש. להלן אפשרויות הדיווח :באמצעות המייל : igudkb@netvision.net.ilבפקס : […]