סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
פעילות האיגוד
דף הבית >> אודותינו >> פעילות האיגוד
פעילות האיגוד
תקנון העמותה אושר ברישומי רשם העמותות שבמשרד הפנים בשנת 1986.
(מס' עמותה 58-009-272-4 )
שם העמותה " איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה (שכירים ועצמאים) "
העמותה היא מלכ"ר, כלומר, מוסד ללא כוונת רווח, כספי העמותה משמשים לביצוע מטרותיה, כאשר חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.
בסמכות העמותה
לייצג את חבריה בפני כל מוסד יהא זה ישראלי או בין-לאומי. בנוסף פועלת העמותה לשיתוף פעולה עם מוסדות המדינה.
בסמכות העמותה לגבות מסי חבר כפי שיקבעו ע"י ההנהלה.
חבר עמותה הוא אדם שבידיו תעודת הסמכה ממשרד התחבורה לשמש כ"קצין בטיחות בתעבורה". החברות בעמותה נפסקת אוטומטית בתנאים מסוימים, או על ידי התפטרות שתוגש בכתב. חבר יוצא מהעמותה באישור המועצה לפי המלצת ההנהלה .
חברים המשלמים את מסי החבר זכאים לבקש את סיוע העמותה בפתרון בבעיותיהם המקצועיות, להשתתף ולהצביע באסיפה, לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה, ולקבל את פרסומי העמותה במידה ויהיו כאלה.
חבר עמותה לא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר מוסדות העמותה אלא אם שילם דמי חבר לעמותה ופרע את חובותיו, וזאת לא יאוחר מ– 15 יום לפני מועד הבחירות.
מוסדות העמותה הם האסיפה הכללית, המועצה, ההנהלה, ועדת הביקורת , ועדת בירורים ומשמעת. המועצה רשאית לבחור, מעת לעת, ועדות משנה לעניין מסוים או לעניינים כלליים ולקבוע את סמכויותיהן, תפקידן, ותקופת פעילותן. המלצות ועדות המשנה תובאנה לאישור ההנהלה, אלא אם החליטה המועצה כי ההמלצות יובאו לאישורה.
מוסדות העמותה ייבחרו אחת לשלוש שנים, על פי נוהל הבחירות כמפורט בנספח לתקנון זה.
האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והיא קובעת את קווי הפעולה הכלליים של העמותה.
המועצה מונה שבעה עשר חברים מארבעה מחוזות כמפורט בתקנון.
האסיפה הכללית רשאית על פי המלצת המועצה להחליט על שינוי מספר המחוזות, ושינוי מספר הנבחרים מכל מחוז. תקופת כהונת המועצה תהא שלוש שנים מיום הבחרה.
הנהלת העמותה היא המוסד המבצע את פעולות העמותה ומונה עשרה חברים (נבחרים מבין חברי המועצה). ההנהלה בוחרת מבין חבריה את מ"מ יו"ר העמותה, את הגזבר ואת מזכיר העמותה.
שינויים בתקנון יהיו ברי תוקף אם נתקבלו באסיפה הכללית שכונסה במיוחד לשם כך, וכן אם התקבלו ברוב של 2/3 מסך כל המצביעים באסיפה הכללית.
פעילות האיגוד כוללת השתתפות בועדות הכנסת והממשלה בועדתהכלכלההתייחסות מקצועית של האיגוד להצעות חוק ותקנות בנושאי תחבורהותעבורה.
נציגי האיגוד משתתפים בישיבות ועדות ממשלתיות נוספות כגון ועדת החינוך ובוועדת המשנה למלחמה בתאונות הדרכים. כך גם בוועדות שונות המתמנות אד הוק לפתרון בעיות ייחודיות, ובדיונים עם מועצת המובילים והמסיעים, איגוד יבואני הרכב וארגוני תחבורה נוספים.
משרד התחבורה – האיגוד מיוצג בועדת הקבלה לקורס קציני בטיחות ומייצג את קציני הבטיחות בבירורים ושימועים ובוועדות מקצועיות.
אוניברסיטאות – האיגוד עוסק בפיתוח תוכנית לימודים אקדמאית לתואר ראשון במגמת תחבורה.
קורסים – האיגוד פועל לפתיחת קורסים להרחבת הידע של קציני הבטיחות כגון: קורס לממונים על הבטיחות בעבודה וקורס למפעילי מלגזות.
פורום ארגוני הרכב בישראל – הכולל את ארגוני הגג בתחום הרכב והתחבורה בישראל ובהם איגוד קציני בטיחות, איגוד המוסכים, איגוד מכוני הרישוי, איגוד יבואני הרכב בישראל, איגוד שמאי הביטוח וארגון מנהלי תחבורה. הפורום מאחד את עמדות הארגונים הפועלים בענף הרכב והתחבורה בישראל ומציג חזית משותפת אל מול גורמי הממשל וגופים אחרים, בעלי השפעה על שוק הרכב ופועל במטרה לקדם תחומים שונים הקשורים בתחום לרבות חקיקה, תאונות דרכים, רישוי, גניבות רכב, סחר בחלפים ועוד.
מרכז השלטון המקומי – האיגוד פועל להגדרת מסגרת תפקיד קציני הבטיחות בתחבורה ותנאי העסקתם ברשויות המקומיות.
 
 
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים