סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  15% פחות הרוגים בשנת 2020 לעומת 2019. בשנת 2020 נהרגו 305 אנשים לעומת 355 אנשים בשנת 2019  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |  חג עצמאות שמח לכל בית ישראל!  |  


             
_________
 

  

        
 
מלגזונים - למי מה מותר
דף הבית >> כתבות ומאמרים >> מלגזונים - למי מה מותר
הנדון:   מלגזונים ועגלות משטחים חשמליות - התקנות, חובות המעביד /הבעלים כלפי הציוד והמפעילים אותו וחובות הרשאים לנהוג ולהפעיל.
 
מאת: "אשד" הדרכת מלגזנים עגורנאים ובטיחות בעבודה ובתעבורה
 
להלן התייחסות לתקנות הרלוונטיות הבאות:
1.      תקנות התעבורה
2.      פקודת הבטיחות בעבודה
3.      תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע)
4.      תקנות הבטיחות (עגורנאים...)
5.      תקנות עבודת הנוער
לעגלות משטחים חשמליות ולמלגזונים לפי המאפיינים הבאים:
 
1)      עגלת משטחים חשמלית מפעיל הולך WALKIE PALLET TRUCK -
תיאור המכונה: עגלת משטחים חשמלית (היכולה להרים מטען לגובה 20-40 מ"מ) - שהנוהג אותה - הולך בדר"כ לפניה - ואין אפשרות לנהוג אותה בעמידה או בישיבה עליה.
* עגלת המשטחים החשמלית הזו מוגדרת בתקנות התעבורה (ת"ת) - "מכונה ניידת רגלית" שהגדרתה בתקנות התעבורה (ת"ת - הגדרות): -
"מכונה ניידת שנתקיימו בה שני אלה:                                                                                                       (1) מכוונת בידי אדם האוחז בה.                                                                                                       (2) אינה מיועדת ע"פ המבנה שלה להסעת נהג או נוסעים על גביה."
חובות הבעלים / מעביד לגבי עגלת המשטחים החשמלית מפעיל הולך:
1.      פטור מחובת רישום ורישוי במשרד התחבורה.
2.      פטור מחובת מבחן שנתי (טסט).
3.      פטור מחובת רכישת פוליסת ביטוח חובה (חייב בביטוח חבות מעבידים לפחות).
4.      פטור מחובת בדיקת מערכת ההרמה בידי "בודק-מוסמך".
5.      חייב באחזקתה ובתחזוקתה התקינה בטיחותית ותפעולית.
חובות המעביד כלפי המפעיל:
1.      לפי תק' הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) - חובת המעביד בארגון ובמתן הדרכת בטיחות בידי אדם מקצועי הבקי והמכיר היטב את העגלה והמסוגל להדריך באחריות הנדרשת להכרת העגלה, הסיכונים ממנה והתפעול המקצועי שלה.
2.      לפקח ולוודא שהמפעיל בקי בנהיגה והפעלה בטוחים של העגלה.
3.      אספקת נעלי בטיחות תקניות בעלות כיפת מגן והקפדה על נעילתן ותקינותן.
4.      לספק הדרכת בטיחות מידי מדריך מוסמך - לרענון המפעיל - אחת לשנה לפחות.
חובות המפעיל:
1.      אין חובה ברישיון נהיגה לפי ת"ת 280 (ג)
2.      גיל המפעיל 16 שנים לפחות לפי ת"ת 39ז.(א)
3.      נדרש לנהיגה והפעלה זהירים כנגזר מהפעלתה המקצועית הנדרשת של העגלה לפי ת"ת 21, 25, 26,27 ו- 28.
 
* המעביד חייב לצלם ולשמור כל נייר רשמי ובכלל הקשור לעגלות המשטחים החשמליות ולמלגזונים כמו גם למלגזות וכמו כן כל נייר רשמי הקשור למפעילי מלגזה ולתייק את כל הניירת בצורה מסודרת ומוקפדת בתיק מלגזות ובתיק מלגזנים / מפעילים לכל בדיקה שתידרש. 
2)      עגלת משטחים חשמלית מפעיל עומד / רוכב / יושב / חצי יושב
                      RIDER PALLET TRUCK
תיאור המכונה: עגלת משטחים חשמלית (היכולה להרים מטען לגובה 20-40 מ"מ) -                   שהנוהג אותה יכול (אך לא חייב) לנהוג אותה בעמידה על דרגש עמידה קבוע או מתקפל                    או לנהוג אותה בישיבה או בחצי ישיבה עליה.
* עגלת המשטחים החשמלית הזו מוגדרת בתקנות התעבורה (ת"ת) - "מכונה ניידת"                       שהגדרתה בתקנות התעבורה (ת"ת - הגדרות): -
"רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה"
"מכונה ניידת שנתקיימו בה שני אלה:
(1) מכוונת בידי אדם האוחז בה.                                                                                              (2) אינה מיועדת ע"פ המבנה שלה להסעת נהג או נוסעים על גביה."
חובות הבעלים / מעביד לגבי עגלת המשטחים החשמלית נהג הולך:
1.      פטור מחובת רישום ורישוי במשרד התחבורה.
2.      פטור מחובת מבחן שנתי (טסט).
3.      פטור מחובת רכישת פוליסת ביטוח חובה (חייב בביטוח חבות מעבידים לפחות).
4.      פטור מחובת בדיקת מערכת ההרמה בידי "בודק-מוסמך".
5.      חייב באחזקתה ובתחזוקתה התקינה בטיחותית ותפעולית.
חובות המעביד כלפי המפעיל:
1.      לפי תק' הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) - חובת המעביד בארגון ובמתן הדרכת בטיחות בידי אדם מקצועי הבקי והמכיר היטב את העגלה והמסוגל להדריך באחריות הנדרשת להכרת העגלה, הסיכונים ממנה והתפעול המקצועי שלה.
2.      לוודא שיש ברשות המפעיל רישיון נהיגה תקף לרכב מנועי בדרגה כלשהי.
3.      לפקח ולוודא שהמפעיל בקי בנהיגה והפעלה בטוחים של העגלה.
4.      אספקת נעלי בטיחות תקניות בעלות כיפת מגן והקפדה על נעילתן ותקינותן.
5.      לספק הדרכת בטיחות מידי מדריך מוסמך - לרענון המפעיל - אחת לשנה לפחות.
חובות המפעיל:
1.      המפעיל חייב ברישיון נהיגה תקף בדרגות 1 (טרקטור) ו/או בדרגה B (רכב פרטי) או בכל רישיון נהיגה לרכב מנועי בדרגה גבוהה יותר. 
2.      גיל המפעיל - מגיל 16 שנים לבעל רישיון נהיגה תקף לטרקטור ואו מגיל 17 לבעל רישיון נהיגה תקף לרכב פרטי.
3.      נדרש לנהיגה והפעלה זהירים כנגזר מהפעלתה המקצועית הנדרשת של העגלה לפי ת"ת 21, 25, 26,27 ו- 28.
 
 
 
 
 
 
 
 
3)      מלגזון (בעל תורן הרמה) מפעיל הולך
 WALKIE PALLET STACKER -
תיאור המכונה: עגלת משטחים חשמלית בעלת תורן הרמה לגובה העולה על 80 ס"מ –
(גובה פני שיני המזלג מהרצפה) (בסלנג המקצועי - מלגזון) - שהנוהג אותו - הולך בדר"כ            לפניו - ואין אפשרות לנהוג אותו בעמידה או בישיבה עליו.
 
* מלגזן זה מוגדרת בתקנות התעבורה (ת"ת) - "מכונה ניידת רגלית" שהגדרתה בתקנות              התעבורה (ת"ת - הגדרות): -                                                                                                              "מכונה ניידת שנתקיימו בה שני אלה:                                                                                      (1) מכוונת בידי אדם האוחז בה.                                                                                                    (2) אינה מיועדת ע"פ המבנה שלה להסעת נהג או נוסעים על גביה."
חובות הבעלים / מעביד לגבי המלגזון מפעיל הולך:
1.      חייב ברישום ורישוי בגף צמ"ה במשרד התחבורה והתקנת מספר רישום ציוד הנדסי על גביו.
2.      חייב בביצוע מבחן שנתי (טסט) שיערך במפעל בדר"כ, בידי מכונאי מוסמך ממוסך מורשה משרד התחבורה למלגזות.
3.      חייב בתשלום אגרת רישוי שנתית.
4.      פטור מחובת רכישת פוליסת ביטוח חובה (חייב בביטוח חבות מעבידים לפחות).
5.      חייב בבדיקת מערכת ההרמה בידי "בודק-מוסמך" כחדשה ואח"כ אחת לעד 14 חודשים ויוצא תסקיר לגבי תוצאת הבדיקה.
6.      חייב בבדיקת "בודק-מוסמך" לאבזרי הרמה (במידה ויש) - שיבדקו כחדשים ואח"כ אחת לעד 6 חודשים ויוצא תסקיר לגבי תוצאות בדיקתם.
7.      חייב באחזקתה ובתחזוקתה התקינה בטיחותית ותפעולית.
חובות המעביד כלפי המפעיל:
1.      לפי תק' הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) - חובת המעביד בארגון ובמתן הדרכת בטיחות בידי מדריך מקצועי למלגזות ומכונות הרמה המכיר היטב את המלגזון והמסוגל להדריך באחריות הנדרשת להכרת המלגזון כרכב מנועי, כמכונת הרמה המסוגלת להרים מטענים לגובה ולשנע אותם, הסיכונים מהמלגזון והתפעול והתחזוקה הראשונית הנדרשת, ברמה המקצועית של המפעיל שלו.
2.      לספק למפעיל תעודת מינוי להפעלת המלגזון כ- "מכונת הרמה אחרת" כנדרש לפי התוספת החמישית לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים).
3.      לפקח ולוודא שהמפעיל בקי בנהיגה והפעלה בטוחים של המלגזון.
4.      אספקת נעלי בטיחות תקניות בעלות כיפת מגן והקפדה על נעילתן ותקינותן
5.      לספק הדרכת בטיחות מידי מדריך מוסמך לרענון המפעיל - אחת לשנה לפחות.
חובות המפעיל:
1.      אין חובה ברישיון נהיגה לפי ת"ת 280 (ג).
2.      רשאי להפעיל מגיל 18 בלבד - תקנות עבודת הנוער - "הפעלת מכונת הרמה".
3.      נדרש לנהיגה זהירה כנגזר מהפעלתה המקצועית הנדרשת של העגלה לפי ת"ת 21, 25, 26,27 ו- 28 וכנגזר מהפעלתו המקצועית הנדרשת של המלגזון כמכונת הרמה לפי תק' הבטיחות בעבודה.
4)      מלגזון מפעיל עומד / רוכב / יושב / חצי יושב
 RIDER PALLET STACKER -
תיאור הציוד: עגלת משטחים חשמלית בעלת תורן הרמה לגובה העולה על 80 ס"מ
(מלגזון) - שהנוהג אותו יכול (אך לא חייב) לנהוג אותו בעמידה על דרגש עמידה קבוע
או מתקפל או לנהוג אותו בישיבה או בחצי ישיבה עליו.
* מלגזון זה מוגדר כ- "מלגזה" שהגדרתה בת"ת - הגדרות: -                                                                        "מכונה ניידת בעלת תורן הרמה או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר              המיועדים להרמה ושינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה."
 
חובות הבעלים / מעביד לגבי המלגזון:
1.      חייב ברישום ורישוי בגף צמ"ה במשרד התחבורה והתקנת מספר רישום ציוד הנדסי על גביו.
2.      חייב בביצוע מבחן שנתי (טסט) שיערך במפעל בדר"כ, בידי מכונאי מוסמך ממוסך מורשה משרד התחבורה למלגזות.
3.      חייב בתשלום אגרת רישוי שנתית.
4.      חייב ברכישת פוליסת ביטוח חובה (בלי קשר לחובת ביטוח חבות מעבידים).
5.      חייב בבדיקת מערכת ההרמה בידי "בודק-מוסמך" כחדשה ואח"כ אחת לעד 14 חודשים ויוצא תסקיר לגבי תוצאת הבדיקה.
6.      חייב בבדיקת "בודק-מוסמך" לאבזרי הרמה (במידה ויש) - שיבדקו כחדשים ואח"כ אחת לעד 6 חודשים ויוצא תסקיר לגבי תוצאות בדיקתם.
7.      חייב באחזקתה ובתחזוקתה התקינה בטיחותית ותפעולית.
חובות המעביד כלפי המפעיל:
1.      לוודא שיש ברשות המפעיל רישיון נהיגה תקף שבתוכו היתר לנהיגת מלגזה.
2.      לפי תק' הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) - חובת המעביד בארגון במתן הדרכת בטיחות בידי מדריך מקצועי למלגזות ומכונות הרמה המכיר היטב את המלגזון והמסוגל להדריך באחריות הנדרשת להכרת המלגזון כרכב מנועי, כמכונת הרמה המסוגלת להרים מטענים לגובה ולשנע אותם, הסיכונים מהמלגזון, הסיכונים באתר העבודה ובמאפייני התנועה באתר העבודה והתפעול והתחזוקה הראשונית הנדרשת, ברמה המקצועית של המפעיל שלו.
3.      לספק למפעיל תעודת מינוי להפעלת המלגזון כ- "מכונת הרמה אחרת" כנדרש לפי התוספת החמישית לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים).
4.      לפקח ולוודא שהמפעיל בקי בנהיגה והפעלה בטוחים של המלגזון.
5.      אספקת נעלי בטיחות תקניות בעלות כיפת מגן והקפדה על נעילתן ותקינותן
6.      לספק הדרכת בטיחות מידי מדריך מוסמך לרענון המפעיל - אחת לשנה לפחות.
חובות המפעיל:
1.      חייב בהיתר לנהיגת מלגזה ברישיון הנהיגה לפי ת"ת 39א. (ח)                                                    * חשוב לדעת כי היתר לנהיגת מלגזון כמלגזה יוכנס לרישיון הנהיגה לאחר מעבר קורס מלא (3 ימים - 27 שעות) למפעילי מלגזה שיערך בבית ספר מורשה למלגזות.
2.      רשאי להפעיל מלגזון מגיל 18 בלבד - לפי תקנות עבודת הנוער - "הפעלת מכונת הרמה".
3.      נדרש לנהיגה זהירה כנגזר מהפעלתה המקצועית הנדרשת של העגלה לפי ת"ת 21, 25, 26,27 ו- 28 וכנגזר מהפעלתו המקצועית הנדרשת של המלגזון כמכונת הרמה לפי תק' הבטיחות בעבודה.
 

     


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים