איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

תפקידי קצין בטיחות בתעבורה

תפקידיו של קצין הבטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה הוא האחראי על בטיחות ועל תקינות כלי הרכב של מעסיקו ועל הדרכת  הנהגים בעסק. קצין בטיחות בתעבורה הוא היועץ להנהלה בתחום הבטיחות בתעבורה ומהווה את הקשר לגורמים חיצוניים בתחום, כדוגמת  המשטרה וחברות הביטוח.

תפקיד קצין הבטיחות הוגדר בחוק (חלק י' של תקנות התעבורה) כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים כאשר כל מפעל, עסק וכיוצא בזה, המחזיק מספר כלי רכב מסוג ובהיקף המפורט בחוק, מחויב להעסיקו. במקרים מיוחדים, יפקח קצין הבטיחות גם על הובלת חומרים מסוכנים, על מובילי משנה של החברה בה הוא מועסק וכן על עוזרים או קציני בטיחות אזוריים.

הסמכת קצין הבטיחות, הדרכתו והפיקוח עליו הנם באחריות משרד התחבורה.

על פי הנאמר בתקנה 585 בחלק י' של תקנות התחבורה,  תפקידיו של קצין הבטיחות בתעבורה הם להנהיג, ליזום ולהפעיל סדרי בטיחות להפעלת כלי רכב ונהגים במקום עבודתו שלגביהם ניתן לו אישור עפ"י תקנה 580 (א) 581 או 583 ולקיים ההוראות שפורטו להלן:

  • לדאוג ולפקח על תקינותם של כלי הרכב על סוגיהם (הרשומים בבעלות ו/או מופעלים בקביעות גם אם אינם בבעלות החברה/מפעל/תאגיד/מוסד)
  • לפקח על כך שהנוהגים בכלי הרכב של המפעל/החברה/מוסד/תאגיד, יקיימו את כללי הבטיחות ויצייתו להוראות כפי שיפורטו להלן
  • להסדיר ולקבוע סדרי בטיחות של התנועה בשטח החצר/המרחב של המפעל/החברה/המוסד/התאגיד
  • לחקור תאונות על סוגיהן, כולל נזק בלבד, ולהסיק מסקנות המתבקשות בדבר מניעתן בעתיד ולפעול ליישומן כפי שיפורט להלן
  • לנהל תיקים ורישומים שישקפו את סדרי הבטיחות שהונהגו עפ"י הוראות אלו כפי שיפורט להלן
  • לקיים פעולות חינוך, הדרכה והסברה בכל הנוגע לאחזקתם התקינה של כלי הרכב והנהיגה הנכונה עפ"י תקנות התעבורה וכללי הזהירות הנדרשים
  • למלא במלואן אחר ההוראות המפורטות הנ"ל.תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות