איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

יפוי כח לצורך ביצוע פעולות ברכב

12-1-11
אל:
קציני בטיחות בתעבורה

הנדון: יפוי כוח לצורך ביצוע פעולות ברכב ונהיגה במשרדי רישוי – הבהרה

בהמשך להוראת נוהל אגף הרישוי מספר 5/2010 מיום 17 ביוני 2010 בנושא הנדון הנני להבהיר כי קציני בטיחות בתעבורה המבקשים לבצע פעולות ברכב ו/או נהיגה הקשורות לנהגי החברה ו/או רכבי החברה במשרדי הרישוי נדרשים להמציא אישור קבוע וחד פעמי מהנהלת המפעל המייפה את כוחכם לבצע פעולות אלה.

יפוי הכוח חייב לשאת תאריך תחולה ותאריך תפוגה, ולא יעלה על יותר מ-5 שנים.

יפוי כוח זה ילווה אתכם לביצוע כל פעולה שתדרש במשרדי הרישוי.

אדגיש ואציין כי יש לבקש את יפוי הכוח המקורי אחרי הצגתו על מנת להשתמש בו בפעמים הבאות.


ב ב ר כ ה ,


ג'קי לוי
מנהל תחום קציני בטיחות והרשות
 

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות