איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

האם נהגי ישראל נוהגים מהר מדי?

האם אזרחי ישראל נוהגים מהר מדי?
 
ממצאי סקר מהירות ארצי ראשון מסוגו והיקפו בישראל
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מפרסמת סקר ארצי ראשון מסוגו של מהירויות נסיעה בישראל שנערך ע"י המכון לחקר תחבורה בטכניון.
הסקר נעשה בשיטת מדידה חדשנית אליה עוברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והוא יהיה חלק ממאגר סקרי התנהגות של משתמשי הדרך ויהווה בסיס לתוכניות התערבות בתחום המהירות. שיטת מדידה זו מאפשרת גם לאמוד את אפקטיביות הפעולות שיינקטו באמצעות מדידה חוזרת, בנקודת זמן אחרת, של המהירות בכבישים שנבדקו בסקר הנוכחי.
נושא המהירות הוא אחד מתוך מדדי בטיחות התנהגותיים נוספים אותם מודדת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ביניהם גם השימוש באמצעי ריסון (שימוש בחגורות ומושבי בטיחות) ונהיגה תחת השפעת אלכוהול.
בעוד שבשני המדדים הללו חלה התקדמות גדולה במהלך השנים, נושא המהירות עדיין לא נתפס ע"י הציבור הישראלי כבעייתי וכמחולל תאונות דרכים, וזאת על אף שבין מהירות הנסיעה בפועל לבין התרחשות וחומרת התאונות קיים קשר ישיר ומוכח.
הדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאות הסקר- יותר ממחצית כלי הרכב ב- 135 הכבישים שנמדדו עברו את המהירות המותרת בחוק, והדבר נכון לכל סוגי הדרך שנבדקו בסקר- דרכים עירוניות ובינעירוניות.

בסקר נמדדה מהירות הנוסעים לפי סוג הדרך (סה"כ 8 סוגי דרך עירונים ובין-עירוניים), לפי סוג הרכב (אוטובוס, אופנוע, רכב משא ורכב פרטי) ובשעות היום בהשוואה לשעות הלילה.

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות