איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

תשלום שווי שימוש בעת החרמת רכב

30-1-11
תשלום שווי שימוש בעת החרמת רכב
חבר איגוד נכבד !
לאחרונה התעוררו מס' סוגיות בנושא החרמת רכב ע"י המשטרה,
המענה בנושא הודעת איסור שימוש ברכב למשך 30 יום ( החרמת רכב למחזיק רכב חברה ) הוא נושא המחייב כל אחד מאיתנו לרכז מאמץ על מנת למסור מידע בשפה אחת -כולל מסר מרתיע ! להזכירכם ,
לאחרונה נשלחה שאלה מקדימה לחברי איגוד קציני הבטיחות בנוגע להתנהלות וחיוב תשלום שווי השימוש במקרים קיצונים כמפורט בתשובות הנמצאות מטה בסוף העמוד !
הנושא עלה לצורך העלאת המודעות ולייצור קו מחשבה אחיד – אשר נשען על תקנות התעבורה וחוקי רשות המסים מתוך ראיה מערכתית של תפקידי קצין הבטיחות –למניעה ולצמצום מעורבות נהגים בתאונות דרכים בעיקר בצד ההרתעתי וההסברתי בקרב מחזיקי הרכב ובני המשפחה המורשים לנהוג בו  .
אבקש להדגיש – שהמענה אינו מחייב מבחינת שיקולי החברה היות וכל חברה תפעל על פי שיקול דעתה ובאופן שונה מול כל קבוצת עובדים ,אך בוודאי שזהו מסר מקצועי של כל קצין בטיחות .
מסר חשוב זה מיועד להנהלת החברות בהם אתם עובדים:  מה הם ההשלכות הכספיות ? מהם ההשלכות התדמיתיות בעת שמכונית החברה מוחרמת והאם במקרה של ויתור, היא מעודדת תופעות או לכאורה החברה בגדר שותפה לדבר עבירה ?
חשוב להזכיר שכל עבירת תנועה נחשבת לעבירה פלילית לכל דבר ועניין למעט עבירת חניה,אשר נרשמת בגיליון ההרשעות של הנהג -מבצע העבירה.
הרישום מתבצע לאחר תשלום הקנס או בפסק -דין בבית משפט.
היות שאנו כאיגוד מוצאים חשיבות רבה בנושא, ברצוננו לייצר הבנה בהנהלות החברה למשמעות של רגע לפני אסון . רכב שמוחרם על אחד מתוך 16 העבירות הרשומות( שהנהג ביצע) הוא למעשה עליית מדרגה לפני תאונה קשה ובמקום זה יש חשיבות רבה לתגובתכם למקרה .
להלן העבירות הקבועות בחוק שבגינם יוחרם רכב למשך 30 יום במגרש – שזכה במכרז המשטרה לרכב מוחרם ! כאשר העבירה הבולטת היא נהיגה תחת השפעת אלכוהול ( בזמן הקרוב תיכנס גם השפעת סמים לבדיקה ) חשוב לציין שיעד אגף התנועה השנה לבצע מליון בדיקות לעומת 500 אלף בשנה שחלפה . אבקש לחדד שמעבר להודעת איסור השימוש ברכב –נשלל רישיון הנהג למשך 30 יום שלילה מנהלתית –על עבירת שכרות. העונש הקבוע בחוק כיום –הוא 24 חודשי שלילה ( בשלב זה יתכן שינוי בנושא ונדווח בנושא בהמשך )

 לסיכום :להערכתי ברגע שהטיפול יוגדר כנוהל חברה ויובא לידיעת כל מחזיקי הרכב- הדבר יתפוס גם משפטית.
 
 להלן רשימת העבירות בתוספת השביעית שבהם ניתן להודיע על איסור שימוש ברכב למשך 30 יום .
 
1. הסעת נוסעיםבמספר העולה על המותר.
2. הסעת נוסעים בשכר ברכב שאינו ציבורי.
3. עבירה לפי תקנה 168 (שעות נהיגה).
4. נהיגה ברכב שהורד מהכביש.
5. נהיגה על ידי אדם שאין לו כלל רישיון נהיגה.
6. מתן רשות לנהוג לאדם שאין לו רישיון נהיגה.
7. נהיגה בזמן פסילה.
8. נהג חדש ללא ליווי (בתקופת הליווי).
9. נהג חדש שמסיע יותר מ-2 נוסעים (ללא מלווה).
10. נהג (או ממונה על רכב)שיכור או מסומם.
11. הפקרת נפגע אחרי פגיעה.
12. אי עצירה לפני מפגש רכבת על-פי הנדרש.
13. עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה.
14. אי ציות לרמזור אדום.
15. תקלה במערכות הגה או בלמים, או חוסר אומים בגלגל.
16. עומס יתר במשאית.  
 
להלן מענה לשאלות /חלקם בהמלצה להתנהלות אפקטיבית להרתעה והעברת מסר !
 
במצב בו הרכב מוחרם בשל התנהגות עבריינית – על אחד מהעבירות הרשומות :
לדעתי צודק המעביד שממשיך לחייב את העובד בשווי השימוש וכן הוצאות עלות הרכב מתוקף חוזה הליסינג או העלות הקבועה בתוספת תשלום האחסנה  והגרירה  וזאת מהסיבה שאם לא יפעל בדרך זו עליות המס והנזקים הכספים לצד המשאבים שיחולו על החברה יהיו גדולות יותר בשל התנהגות עבריינית של המחזיק ברכב /או מטעמו – לצד זה יש לחדד שרכב חברה הנושא לוגו אשר נמצא במגרש להחרמת רכב פוגע קשה בתדמית כל חברה באשר היא !
אם יחליט המעביד לא לחייב את העובד בשווי שימוש – יגדלו הוצאות המס שיחולו על החברה ( בהתאם לתקנה 3 ע"פ תקנות מס הכנסה המצורפת מטה). במצב שכזה אין צורך לדווח אולם כדאי לתעד את עניין והסיבה להחרמת הרכב מהעובד – לכל מקרה ביקורת עתידית .  
במצב בו הרכב מוחזר למעביד בשל נסיעה לחו"ל לצרכי עבודה /או עקב חופשה פרטית :
אין לחייב את העובד בשווי שימוש –במקרה של פעילות בחו"ל  עקב עבודה ובמקרה של חופשה.  
 עקב הנחיות ופקודת המס  רכב צמוד חייב בתשלום שווי שימוש ובמקרה זה מומלץ  להעביר את הרכב לעובד אחר שישא בתשלום שווי  השימוש – הסיבה כאשר המעביד ישא בתשלום שווי השימוש יחלו עליו הוצאות עודפות בסך 45% .
לגבי חיוב תשלום שווי שימוש ע"פ חלקיות חודש
ניתן לבצע זקיפה יחסית לחיוב שווי השימוש .
 
ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד ע"פ תקנות מס הכנסה  :
תקנה 3 לתקנות מ"ה ( ניכוי הוצאות רכב ) קובעת :
א.      הוצאות החזקת רכב בשל רכב שהעמיד המעביד לרשות עובדו – יותרו בניכוי במלואן ואין כל תיאום של הוצאות .
ב.       כל הוצאות רכב תפעולי – מוכרות לצרכי מס .
יש לשים לב ! למה מתכוון המחוקק במושג רכב בטחון – הוא רכב ממוגן ירי , שאינו מותר לשימוש פרטי וחייב לעמוד במקום העבודה בסוף כל יום . המושג רכב מאגר לא קיים ולא תקף מאז שינוי תקנות המס ב-2008
          הגדרת רכב תפעולי:
רכב ביטחון המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד או רכב המשמש אך ורק לצרכי המעביד ובלבד שהרכב נשאר תמיד במקום העיסוק מחוץ לשעות העבודה .
 
ג.        בגין רכב שאינו צמוד ואינו תפעולי : נוסחת ההכרה בהוצאות הינה: הגבוה מבין סכום הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי השימוש או 45% מהוצאות אחזקת הרכב.
להלן השאלות שנשאלו למקרה זה !
 
חברים , אבקש לדעת למי יש מענה מוסמך לשאלה בנושא שווי השימוש לרכב !
 
תאור המקרה : – רכב הצמוד לעובד – בבעלות /רכישה /השכרה – מחזיק הרכב נתפס על אחת מ- 16 העבירות שבגינן הרכב מוחרם למשך 30 יום ומאוחסן במגרש .
 
השאלות :  –  היות ובמקרים אלה העובד ממשיך להיות מחויב על תשלום העלות של הרכב ( ע"פ שיקולי החברה ) בתקופת החרמת הרכב במגרש מי נושא בשווי השימוש ?
האם יש לחייב את העובד ?  במידה והעובד לא אמור לשאת בתשלום שווי השימוש –  מי בכל זאת משלם את המס אם בכלל והאם יש לדווח לרשות .
נקודה חשובה שיש לציין : שלטונות המס עובדים על פי חיוב חודשי מ- 1 לחודש ועד סופו כך שבמידה והחרמה מתבצעת באמצע החודש- זה מסבך את התשובה .
באותה סוגיה האם עובד שמבקש להחזיר רכב עקב נסיעה לחו"ל זכאי לפטור משווי שימוש ומי במקמו ישלם אם בכלל את שווי השימוש ?
 אשמח לקבל מענה בסוגיה החומר יעבור גם למספר מנהלי חשבונות .
 
                  בברכה,
 הנהלת איגוד קציני בטיחות בתעבורה .
 ערך וליקט את החומר שמעון סודאי .

___________________________________________________
 קוראים הרוצים להגיב בנושא, מוזמנים להעביר תגובתם לכתובת האיגוד igudkb@netvision.net.il או באתר עצמו (ראה אפשרות תגובה בסוף הידיעה).
_____________________________________________
להלן השאלה שנשאלה והתשובות שנתקבלו עליה מהחברים.

השאלה :
מקרה של רכב הצמוד לעובד  :  מחזיק הרכב בבעלות/רכישה/השכרה נתפס על אחת מהעבירות שבגינם הרכב מוחרם למשך 30 יום ומאוחסן במגרש .
אנא השיבו – מהו הנוהג הקיים בחברתכם לגבי נשיאת הנטל של שווי השימוש בתקופת האיסור המינהלי על שימוש ברכב (בהיותו במגרש)- 
האם  ע"י העובד?  / ע"י  החברה?
https://www.igudkb.co.il/site/form/showform.asp?form_id=194703

להלן התשובות אשר התקבלו מהחברים.
 

שם
אליהו טריגאלו
דואר אלקטרוני 
eli@jungo.com
תוכן ההודעה
בכל מקרה ע"י העובד
_______________________
איל ברבר
דואר אלקטרוני 
eyalb@kry.co.il
תוכן ההודעה
בקיבוץ רמת יוחנן וחברת פלרם –
בעקבות ההחרמה העובד משלם על "חנית" הרכב בחניון המשטרה ומשלם את כל הדוחות שהתקבלו בעקבות ההחרמה. (בוצע בעבר)
עוד בהחלטה שבמידה ויוחלט לשכור רכב חלופי, תשקול ההנהלה האם העובד ישתתף בשכירות. (לא בוצע עדין)
תודה,
איל ברבר
ק. בטיחות בתעבורה
__________________________
אריק
דואר אלקטרוני 
arik.palma@cvidya.com
תוכן ההודעה
לא נתקלתי במקרה של החרמת רכב אך נראה לי כי במקרה כזה העובד ישא בעלות שכירות הרכב בלבד .
ולא יחוייב בשווי רכב למס !.
(הרי הרכב לא משמש אותו בתקופה זו)
תודה ,
אריק
____________________________
שם
ששון
דואר אלקטרוני 
sason@zeraim.co.il
תוכן ההודעה
העובד אינו מזוכה בגין עבירת תנועה שביצע הוא או בני ביתו ,יתרה מכך העובד נושא במלוא ערך הכספי של אחסנת הרכב
_____________________________
שם
שאול דגול
דואר אלקטרוני 
SHAULD@NAAMANP.CO. IL
תוכן ההודעה
הנטל משולם עי העובד .
_____________________________
שם
משה שלו
דואר אלקטרוני 
moshe.s@elbitsystems.com
תוכן ההודעה
במקרה החרמת רכב חברה, העובד נושא בכל העלויות לרבות מיסים, לא מקבל רכב חליפי ולא משנה מה תפקידו
______________________________
 שם
מוטי סבג
תוכן ההודעה
על העובד
______________________________
שם
בוסקילה ציון
דואר אלקטרוני 
zionb@walla.com
תוכן ההודעה
לא משלם
למה , מאחר והעובד לא משתמש ברכב ,
מה העובד משלם שווי שימוש ואם הוא לא משתמש לא צריך לשלם.
______________________________
שם
איתן וכקמן
 דואר אלקטרוני 
eitan.wajcman@netafim.com
תוכן ההודעה
בנטפים העובד משלם את השווי שימוש גם בתקופה של החרמת רכב.
______________________________
שם
חסן נעאמי
דואר אלקטרוני 
: hasan.nami@netafim.com
תוכן ההודעה
רכב חברה מוחרם בגלל עבירה שביצע עובד,יחויב רגיל כמו שהרכב ברשותו.
______________________________
 שם
דוד חלפון
דואר אלקטרוני 
davidh@yedioth.co.il
תוכן ההודעה
לדעתי במידה והרכב מוחרם במגרש
עקב עבירת תנועה ניתן להוציא פטור מתשלום שווי שימוש.
עדיין לא נתקלנו בבעיה הנדונה.
______________________________
שם
איציק
תוכן ההודעה
אצלנו בחברה שווי השימוש בתקופה הנ"ל אם הרכב הוא רכב צמוד הוא חל על בעל הרכב הצמוד ובנוסף הוא משלם גם את החסנתו במגרש. אם הרכב הוא רכב יעודי שניתן למטרת עבודה ותלוי בעבירה, שווי השימוש חל על החברה ובהשתתפות העובד ,כנ"ל לגבי תשלום החסנתו של הרכב בהסגר.
_______________________________
שם
אלישע בן דוד
דואר אלקטרוני 
elisha.ben-david@strauss-group.com
תוכן ההודעה
אנו אחראים על הבטיחות והשאלה מיותרת.העובד נושא בכל העלויות.
עובר תחקיר ואזהרה בתיק האישי שלו
במקרה של שכרות זה מגיע עד מנכל ושם הוא בבעיה יותר גדולה.לשימחתנו מקרה אחד היה לנו והעובד שהיה בתפקיד מנהל פוטר מהעבודה.הוא נתפס במצב של פסילה שלא דיווח עליה
________________________________
שם
גדול דוד
דואר אלקטרוני 
dudugadol@nana10.co.il
תוכן ההודעה
רכב שמעוכב כל ההוצאות ע"ח הנהג
כולל אי מתן רכב חילופי
________________________________
שם
שאולי אביבי
דואר אלקטרוני
shauliav@cellcom.co.il
תוכן ההודעה
העובד נושא בכל העלויות של הרכב כולל אחסנה. העובד אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה, רכב חליפי, שימוש בהסעות החברה אך זכאי להחזר מס הרי אינו משתמש ברכב ע"פ תקנות המיסוי.
_________________________________
שם
מלם מערכות ציון דאיה
 תוכן ההודעה
קצין הבטיחות מופיע בתחנת המשטרה יחד עם הנהג ומשחרר את הרכב לטובת החברה ומצהיר כי רכב ישמש עובד אחר בכל מקרה לאחר שמחרימים רכב כל הקנסות על חשבון הנהג
__________________________________
שם
מנשה פרידמן
תוכן ההודעה
למזלי, בחברתי לא קרה אירוע של החרמת רכב ממחזיק רכב בגין עבירת תנועה. עמדתי היא וכך לדעתי גם ינהג בהנהלת חברתי, כי צריך לחייב את מחזיק הרכב בכל ההוצאות עקב עבירת תנועה, אם ירצה רכב חליפי ההוצאה חייבת ליפול על מחזיק הרכב. באירוע מסוג זה עובד לא צריך לקבל "פרס".
__________________________________
שם
בירן חיים
דואר אלקטרוני
haim1755@walla.com
תוכן ההודעה
בחברה שלי יש כ 70 רכבים מנועיים לשימחתנו עוד לא ניתקלנו  בסוגיה הזו. אשמח ללמוד מניסיונם של אחרים.
בתודה לכולם.
__________________________________
שם
צביקה ספוז"ניקוב
דואר אלקטרוני
zvika.sapojnicov@siemens.com
תוכן ההודעה
הנוהל אצלנו , ברגע החרמת הרכב
ולא משנה מי נטפס נוהג העובד / משתמש קבוע ברכב, נוהג מקירבה ראשונה, נושא בכול העלויות האפסנה במגרש + תשלום מלא שווי שימוש כפי שהרכב נמצא אצלו לכול דבר ועניין .
 __________________________________
שם
אוארבך חיים
דואר אלקטרוני
haimo007@elad.co.il
תוכן ההודעה
אצלינו לא היו עד היום מקרים שבהם הוחרם רכב.
במידה ויהיו מקרים כל העלויות יחולו על העובד שביצע את העבירה.
___________________________________
שם
אלי רביד
דואר אלקטרוני 
eliravid@bezeqint.net
תוכן ההודעה
"שווי שימוש " ,הוא מס החל על העובד הזוכה לטובת הנאה מהעמדת הרכב לרשותו ,כולל שימוש שלא לצורך יצור עבודה.מס הכנסה מוטל על עובד ,הן בגין שכרו והן בגין טובות הנאה שהעמיד לו מעסיקו. {החברה }
כשהרכב מוחרם –אין לעובד טובת הנאה מכך ,ולכן אין לחייבו ב"שווי שימוש ". לכל אורך תקופת ההחרמה.
נראה לי שהשאלה באם לחייב את המעביד {החברה }ב"שווי שימוש ",בעת החרמת הרכב מקורה בטעות.
מדוע שהחברה תשלם "שווי שימוש " כשלא נעשה שימוש ברכב.????
____________________________________
שם
מקורות
תוכן ההודעה
יש לחייב את העובד בתקופת ההחרמה.
החברה לא צריכה לשאת בהוצאות המיסוי על הרכב בגלל עבירות שהעובד ביצע.
___________________________________
שם
דוד תורג"מן
דואר אלקטרוני 
david.turjman@bigbandnet.com
תוכן ההודעה
שלום רב,
תחילה ,יש להבחין בן אופי החברות.במקרה של החברה שאני מייצג ,מצ"ב עתק הסעיף בנוהל הפנימי המתייחס לנושא:
"החרמת רכב"
במקרים בהם עובד אשר רכב החברה שנמצא בחזקתו הוחרם ע"י משטרת ישראל בהתאם לחוק, כתוצאה מביצוע עבירה על ידו ו/או ע"י מי שהורשה על ידו יחול האמור:
• העובד לא יקבל בכל התקופה בה הוחרם הרכב ועד להשבתו רכב חליפי מהחברה.
• העובד ימשיך לשלם את עלות הרכב במלואה, למעט עלות שווי השימוש אלא אם כן יקבע אחרת ע"י הרשויות.
• העובד ישלם את כל ההוצאות הכרוכות בהחרמת הרכב לרבות הוצאות הגרירה ועלות האחסון וכל הוצאה אחרת בה תחויב החברה כתוצאה מהחרמת הרכב."
________________________________
שם
אלי רביד
תוכן ההודעה
מעיון בתגובות קראתי גם הצעה "שקצין הבטיחות יגיע עם הנהג העבריין לתחנת המשטרה ויצהיר שהרכב ישמש נהג אחר בחברה וכך הרכב ישוחרר מהחרמה " לדעתי אינה ישימה.
גם במקרה בו הוחרם הרכב מבן משפחה של העובד ,הרכב יוחרם ויושבת כדין.
רכב חברה אינו מהווה מפלט מעונש.
_________________________________

שם
אריק טאובמן
תוכן ההודעה
במקרה כזה העובד אצלנו במפעלי ים המלח ממשיך לשלם את הזקיפה למס באותו חודש כרגיל בנוסף הוא גם משלם את הוצאות אחסנת הרכב במגרש למשך חודש
_________________________________
שם
שמעון סודאי
תוכן ההודעה
שלום ,
אבקש להגיב בנושא -השימוע שנערך לבעל הרכב בתחנת המשטרה בה ימסרו לנהג את הודעת איסור השימוש ברכב למשך -30 יום !
שימו לב ! היות ובעל הרכב לצורך העניין במקרה רכב חברה או החכר הוא קצין הבטיחות או מי מטעמו במחלקת התחבורה – ובמקרה זה חייבת המשטרה מכוח התקנה להודיע לבעל הרכב על ההחרמה -חייב בעל הרכב להגיע ולמסור את גרסתו ,ולבקש -לא להסגיר את הרכב מתוך רצון טוב -להגן על האינטרס של החברה בלבד !
מנגד כמעט ואין סיכוי כי המשטרה תעתר לבקשה -אולי בנסיבות מאוד מיוחדות ומנגד יש גם סיכוי שקציני הבטיחות יצטרכו להגיע לתחנות משטרה מרוחוקות בעיקר בתחילת שבוע , יש לחשוב על פתרון יצירתי של הודעה על נייר מכתבים של החברה -שבו יפורט הטיעון לבקשת השימוע ובכך נחסוך זמן עבודה יקר ! חומר למחשבה -היות והשאלות בנושא עלו לאתר על ביוזמתי בשיתוף ועדת האינטרנט -מובטח לכם שתקבלו מענה מסכם אשר ישמש אתכם בכל פעם שתתקלו בתופעה .


תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות