איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

עישון בזמן נהיגה – מותר או אסור ?

14-8-12

מאת : גולני שאלתיאל – מרצה בכיר ומוסמך למקצועות התעבורה

מותר /אסור לעשן בנהיגה?


          


התשובה לשאלה זו היא חד משמעית – אסור

ת"ת 28(א);
"נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד
הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון  אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום
כללי התנועה"(והעישון ? אינו מתאים לרשות זו , נכון ? ).
פרשנות לתקנה:
כידון:
המצוי בכלי רכב מנועיים ושאינם מנועיים(אופנוע/אופניים ועוד') .
הבטחת פעולתו התקינה של הרכב:
כל פעולה הקשורה לנהיגת הרכב (הילוכים/איתות ועוד').
פעולות שאינן קשורות (ואסורות) לנהיגת הרכב :
עישון,עיסוק ברדיו,כיוון מראות,אכילה/שתייה ועוד'.
קיום כללי התנועה:
ת"ת 58(ב); התקלקלו מכשירי האיתות(וינקרים),ייתן הנהג את האות בידו( במקרה זה רשאי נהג להמשיך את נסיעתו לצורך תיקון התקלה).
ת"ת 58(ג); נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים(וינקרים) אות בידו(יד אחת),אם נראה לו כי נסיבות העניין מצדיקות זאת .
החוק:אסור לעשן בנהיגה וזאת עפ"י ת"ת 28(א).
המציאות: נוהגים ומעשנים.
הטענה(הרווחת) לאי אכיפת העישון: זו גזירה שציבור(המעשנים) הנהגים לא יוכל לעמוד בה.
לעיתים העישון נמצא:כגורם לתאונה-כמו צריבה בעיניים,סיגריה שנפלה תוך כדי נהיגה וכדו'(איחור בתגובה,חשש מדליקה ברכב ועוד').

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות