איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

מלגזה – תעשייתית וטלסקופית, מכונה ניידת

ערך: גולני שאלתיאל קצין בטיחות בכיר בתעבורה                                7-7-10
תשובה לשאלה :
 האם חובת מראות צד ופנימית במלגזה?
 מראות תשקיף ; ת"ת 361.(ד) :
 " ברכב מסחרי , ברכב עבודה , במכונה ניידת ובטרקטור עם תא נהג יותקנו לפחות שתי
מראות תשקיף מבחוץ משני צדי הרכב " .
 פרשנות :
 אם אכן למלגזה כלשהיא קיים *תא נהג , חובת ההתקנה מתייחסת למלגזה שכזו .
   במציאות – למרבית המלגזות אין תא נהג ומכאן שלמרביתן לא הותקנו מראות צד .
   * תא נהג סגור מצדדיו ויש בו דלתות וחלונות ( קיים על פי רוב במלגזות טלסקופיות ).
 תשובה לשאלה :
 מלגזה חייבת בצופר (זמזם ) לנסיעה לאחור ?
זמזם ברכב ; ת"ת 359א(א) :
"באוטובוס , ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג , *ברכב עבודה
   ובטרקטור , יותקן זמזם לנסיעה לאחר" .
   פרשנות :
 מכונה ניידת/מלגזה אינה רשומה כרכב מנועי החייב בזמזם זה .
 *רכב עבודה – פקודת התעבורה , פרק ראשון :מבוא / תקנות לביצוע הפקודה – פרשנות;
רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע ,או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה , ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים .
מכונה ניידת– רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה .
עפ"י ההגדרות שבחוק – רכב עבודה אינו מכונה ניידת ולהיפך .

*מלגזה המצוידת בזמזם לנסיעה לאחור , אין בה פסול ונהפוך הוא

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות