איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

יבוא רכב אישי – בקשה באמצעות הדואר

הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משפרים את השרות לציבור

מ-1 בינואר תוכל להגיש בקשה ליבוא רכב אישי בדואר ולקבל אישור ישירות לביתך

בשנתיים האחרונות חל גידול של מאות אחוזים ביבוא רכב אישי. ב-2008 בלבד הונפקו כ-2300 אישורים לעומת 400 בשנת 2005

 
חידוש במשרד התחבורה. החל מ-1 בינואר 2009 יוכל כל אזרח המבקש לייבא רכב בייבוא אישי לפנות בכתב לממונה על היבוא רכב במשרד התחבורה ולקבל את רשיון היבוא ישירות לביתו ובתנאי שהבקשה עומדת בכל דרישות הנוהל לייבוא רכב אישי.
עד כה נאלצו המבקשים לייבא רכב בייבוא אישי להגיע אישית למחלקת ייבוא רכב במשרד התחבורה ולהמתין שעות בתורים להגשת בקשה לייבוא או לקבל שרות, בשל העומס הרב שנוצר.
בשנתיים האחרונות חל גידול של מאות אחוזים ביבוא רכב אישי. ב-11 החודשים האחרונים של שנת 2008 הונפקו 2300 אישורים ליבוא רכב בייבוא אישי לעומת 900 בשנת 2007, 400 בשנת 2006 ו-250 בלבד בשנת 2005.
בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2008 הונפקו כ-280 רשיונות יבוא בכל חודש. יצויין כי למרות הגידול העצום בפניות לקבלת רשיונות ליבוא רכב אישי מספר העובדים המטפלים בפניות לא גדל בהתאם דבר שלא אפשר מתן שרות יעיל ומהיר.
החל מ-1 בינואר 2009 יוכל כל אזרח המבקש לייבוא רכב ביבוא אישי להוריד מאתר משרד התחבורה את כל הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה ולשולחם בדואר למחלקת יבוא רכב שבמשרד התחבורה, לצורך בדיקת הטפסים. כמו כן ניתן למוסרם במסירה ידנית למשרד התחבורה.
מ-1 בינואר לא יתקיימו יותר ימי קבלת קהל באגף הרכב וכל הבקשות יתבצעו באמצעות פניות בכתב. פניות טלפוניות לשאלות ובירורים יענו בימים א', ג' ו-ה' בין השעות 16:00 – 14:00.
המשך בעמוד הבא…
 
 
המשך מעמוד קודם…
לאחר בדיקת הבקשה ישלח לפונה אישור קבלה או פניה להשלמת מסמכים במידת הצורך. בקשות שיעמדו בדרישות יועברו למחלקת התקינה לבדיקה טכנית. עם אישור הבקשה יונפק לפונה רשיון יבוא רכב שישלח ישירות לביתו של מבקש הרשיון.
מעתה עם משלוח רשיון היבוא יקבל מבקש הרשיון זימון למשרד הרישוי הכולל יום ושעה מדוייקים לביצוע בדיקה ורישום של כלי הרכב המיובא. קביעת מועדמראש לביצוע הבדיקה תחסוך למבקש הרשיון את ההמתנה הארוכה בתור, במסלול המיוחד של עמדת אב הטיפוס במשרד הרישוי בחולון.
משרד התחבורה פרסם באתר האינטרנט WWW.MOT.GOV.IL את הדרישות למתן רשיון ליבוא אישי וכן את הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה. באתר המשרד ניתן גם למצוא את רשימת הדגמים המותרים ביבוא חופשי וכללים ליבואם.
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות