איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

חובת חגירת ילדים ברכב

4-1-11

חובת חגירת ילדים ברכב
 *   "מושב בטיחות" – מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד אליו, בתקן
 *  "מושב מגביה" – מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב והעומד בתקן.
 
לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך:
 
א.      ילד שטרם מלאו לו 3 שנים אלא אם כן הילד רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו  ומשקלו של הילד,
ב.       ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.
ג.       לא יסיע אדם ברכב ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
ד.       לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.
 
יש לעשות הבחנה בין רכבים בהם מותקנות כריות אויר במושבים מקדימה לבין רכב שבו לא מותקנות כריות אויר.
 
ברכב בו לא מותקנות כריות אויר מול המושבים הקדמיים
 
מותר להושיב במושב שלצד הנהג תינוק מגיל יום ועד גיל שנה כאשר הוא יושב בכסא בטיחות המתאים לגודלו ולמשקלו של התינוק נגד כיוון הנסיעה.
 
מגיל שנה ועד גיל שלוש – יש להושיבו במושב בטיחות המתאים לגודלו ולמשקלו של התינוק בכיוון הנסיעה.
 
מגיל שלוש ועד גיל שמונה – יש להושיבו במושב מגביה (בוסטר).
 
מגיל שמונה ואילך יהיה חגור הילד בחגורת הבטיחות המותקנת ברכב כאשר היא יושבת בצורה אלכסונית על חזהו של הילד.
 
ברכב בו מותקנות כריות אויר מול המושבים הקדמיים
 
מותר להושיב במושב שלצד הנהג –
מגיל שלוש ועד גיל שמונה – יש להושיבו במושב מגביה (בוסטר) המתאים לגודלו ולמשלו של הילד.
 
מגיל שמונה ואילך, יהיה חגור הילד בחגורת הבטיחות המותקנת ברכב כאשר היא יושבת בצורה אלכסונית על חזהו של הילד.

להלן קישור למידע נוסף.
 

https://www.beterem.org/template/default.aspx?maincat=1&catId=16&PageId=248

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות