איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

גרירה עם מלגזות

מותר / אסור לגרור עם מלגזה  

מאת: שאלתיאל גולני
כתשובה (הנסמכת על החוק) לשאלה זו , יש להקדים כפתיח -הגדרת המלגזה .
                                                   תקנות התעבורה
                                              תקנות לביצוע הפקודה
                                                     חלק א' ; כללי
                                               פרק ראשון ; פרשנות
מכונה ניידת – רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה .
          מלגזה – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה , שלהם מחובר מזלג או התקן אחר
                         המיועדים להרמה ולשינוע משאות , אשר צויינה ברשיונה כמלגזה .
ת"ת 39א(ב) לתקנות התעבורה;
לא יגרור אדם במכונה ניידת ( וכפועל יוצא-גם במלגזה ) גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה (היתר ברשיון המלגזה) .
                                                  סימן י"ב ; גרירה
ת"ת 91(ה) לתקנות התעבורה  ;
לא יגרור אדם רכב (מנועי ושאינו מנועי) , באמצעות מכונה ניידת (לרבות מלגזה – זוכרים?) אלא אם כן הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה שהמכונה הניידת על פי קביעת יצרנה , מיועדת לבצע ( היתר רשום ברשיון המלגזה ) .
אם כן לשם מה נועד ההתקן ( וו גרירה ) במלגזה? התשובה- לגרירתה ואו / לגרירה עפ"י היתר .
ת"ת 83ב(א) לתקנות התעבורה;
לא ינהג אדם רכב מנועי (לרבות מלגזה) שבו מותקנות חגורה/ות בטיחות אלא אם כן הנוהג חגור בחגורת בטיחות (עבירה מסוג ברירת קנס, 250 ₪ + 6 נקודות חובה) .
ת"ת 8 לתקנות התעבורה;
מי שניתנה לו תעודה( רשיון נהיגה ) חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה , (משקפיים/עדשות וכדו') – תקנה שמחייבת גם בנהיגת/ הפעלת מלגזה .
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות