איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

נוהל אישור לרכב להוביל חומרים מסוכנים

7-5-12

לעיון בנוהל אישור לרכב להוביל חומרים מסוכנים – לחץ כאן

ג' באייר, התשע"ב
25 אפריל 2012                          
תיק סימוכין:07123512   
   
 
 
לכבוד: תפוצה בנפרד           
 
 
הנדון: נוהל אישור לרכב להוביל חומרים מסוכנים – טיוטה להערות
 

 1. תקנות 2(ג)(1)(א) ו- 15(4) לתקנות שירותי הובלה, התשס"א – 2001 קובעות התאמתו של רכב להובלת חומרים מסוכנים לדרישות תכנון המפורטות בהסכם ה- ADR עליו חתומה מדינת ישראל.
 2. בשנה האחרונה החל  משרד התחבורה לבחון את מדיניותו להובלת מטענים בכלל והובלת חומרים מסוכנים בפרט בהשוואה למדיניות הקיימת במדינות המובילות והמתקדמות באירופה ובהשוואה להסכמים אירופאיים ובינלאומיים  עליהם מדינת ישראל חתומה, זאת במסגרת המדיניות לאימוץ התקינה האירופאית בכל תחומי התחבורה.
 3. בהתאם לכך גובשה הצעת נוהל המתייחסת לתנאים המחייבים לשם קבלת אישור לרכב להוביל חומר מסוכן על פי חלק 9 של הסכם ה- ADR.
 4. הנוהל המוצע בא לחדד את התנאים לקבלת האישור כאמור  ולהסדיר את אופן קבלת האישור במסגרת רישיון המוביל.
 5. נוהל זה יאפשר התאמה מיטבית בין תצורת כלי הרכב על פי דרישות הבטיחות של ה- ADR לסוג החומר המסוכן המובל בהם ותביא לצמצום פוטנציאל מפגעי הבטיחות כתוצאה מתנועת כלי רכב בעלי התקנים בטיחותיים שאינם מתאימים לסוגי החומרים המסוכנים המובלים בהם.
 6. אודה להתייחסותכם להצעתנו עד לתאריך 20/5/12. את ההתייחסויות יש להעביר לח"מ– אגף המטענים, משרד התחבורה רח' המלאכה 8, ת"א.
 7. מצ"ב הנוהל

 
 
בכבוד רב,                                                                                           
                                                                                          שי מלכה
מנהל אגף מטענים ומל"ח
העתקים:

 • המשנה למנכ"ל
 • מנהל אגף הרכב
 • מנהלת אגף חומרים מסוכנים – המשרד להגנת הסביבה
 • המוסד לבטיחות וגהות

 
 
 
 

רשימת תפוצה
מר גבי בן הרושיו"ר ארגון המובילים
עו"ד ענבר חן המאיריאיגוד קציני הבטיחות העצמאיים בתעבורה (לשכת המסחר)
מר צבי יוזנטמנכ"ל איגוד קציני הבטיחות המקצועיים בתעבורה
גב' ליבי קוסקסהמוסד לבטיחות וגהות
מר יהודה רודדמנכ"ל איגוד יבואני הרכב בישראל
מר מקסים טבלאגף הרכב
מר יוסי בר נויחברת עגמ
 בל טכנולוגיות
מר אמיר אבינריח. גירש
מר יצחק פרלחרש אשדוד
מר ישראל כהןקליין
מר ציון כהןג'אנסטיל
מר סליבא קרדושקרדוש נצרת
מר אבי שפירמ.ג.ט
מר עמירם קצנשטייןנצר סרני
דנינגררי הצפון
מר אפרים שביטשביט
מר מנשה צורשלדות
מר עמית שגיאסילגי
מר אסי פייבלישראמטל
מר עבד אלחליםתעשיות ריינה
 

 

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות