איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

מ-1 באוקטובר: בדיקות זיהום אוויר מחמירות במכוני הרשוי

החל מ- 1 באוקטובר 2010 יוחמרו בדיקות זיהום האוויר המתבצעות בכלי רכב, במסגרת מבחן הרישוי השנתי לרכב ("טסט").
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (יום רביעי) את בקשתו של השר כץ לעדכן את ערכי פליטת הפחמן החד חמצני ברכב בנזין משנת יצור 1995 ומעלה ולהוסיף למבחן הרישוי של הרכב בדיקת פחממנים לכלי רכב בנזין משנת יצור 1994 ומטה.
שר התחבורה ציין כי הבדיקות המחמירות מבוצעות במסגרת מאמצי משרד התחבורה להפחית את זיהום האויר הנפלט מכלי רכב וכי הבדיקות תואמות את הדרישות המקובלות בקהילייה האירופית.
על פי התקנות מחוייבים כיום כל כלי הרכב בישראל לעבור בדיקות ערכי התכולה של חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של הרכב בסיבובי סרק. על פי התקנות החדשות יחוייבו כלי הרכב המצוידים במנוע בנזין משנת 1995 ומעלה לעבור בדיקת זיהום אויר גם בסיבובי מנוע גבוהים, במטרה לבחון את תקינות הממיר הקטליטי.
החל מ- 1 באוקטובר תערך בדיקת תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) ברכב בנזין משנת יצור 1995 ומעלה, לכל דגם של רכב, בהתאם לערך שקבע עבורו יצרן הרכב. כמו כן תערך בדיקת תכולת פחממנים בגזי הפליטה של רכב משנת יצור 1994 ומטה. כיום נקבע ערך תכולת חד תחמוצת הפחמן, בגזים הנפלטים מהרכב, בהתאם לשנת היצור של הרכב וללא הבחנה בין הדגמים השונים.
מהממצאים עולה כי כלי רכב מיושנים מהווים מקור גדול לפליטת פחממנים (אדי דלק בלתי שרופים). מדובר בתערובות חומרים שחלקם רעיל וחלקם מוגדר כמסרטן ודאי בבני אדם. פחממנים אלה גורמים לתהליכים כימיים באטמוספרה, המביאים ליצירת מזהמי אויר נוספים המסוכנים לבריאות האדם.

ערכי הבדיקה החדשים נקבעו בהתבסס על מחקר שבוצע על ידי הטכניון, במסגרתו הומלץ לקבוע תקני פליטה מחייבים לפליטת פחממנים במבחן הרישוי השנתי. בדיקת חד תחמוצת הפחמן תחול על יותר מ- 2.2 מיליון כלי רכב בנזין משנת יצור 1995 ומעלה ואילו בדיקת הפחממנים תחול כ- 250 אלף בכלי רכב בנזין משנת יצור 1994 ומטה.

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות