איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

עוצרים את הסכנה

נתוני אמת במרוצת השנים:

 • נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשנים 2013-2011: שיעור תאונות הדרכים הקטלניות במשאיות (10 טון ומעלה) המפוקחות על ידי קצין בטיחות העובד בחברה למתן שירותי בטיחות/עצמאי הוא 71% לעומת 29% בלבד אצל קצין בטיחות מפעלי/שכיר. 
 
 • נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשנים 2013-2012: שיעור תאונות הדרכים הקטלניות במשאיות (10 טון ומעלה) המפוקחות על ידי קצין בטיחות העובד בחברה למתן שירותי בטיחות/עצמאי הוא 66% לעומת 34% בלבד אצל קצין בטיחות מפעלי/שכיר – 
  כלומר פי 2 ! 
 
 • נתוני ניידות בטיחות של משרד התחבורה בשנים 2013-2012: שיעור כלי רכב שאינם תקינים בעלי ליקויים חמורים המחייבים תיקון מידי או גרירה, המפוקחים על ידי קצין בטיחות העובד בחברה למתן שירותי בטיחות/עצמאי, הוא 16.4% לעומת 8.3% בלבד אצל קצין בטיחות מפעלי/שכיר. 
  כלומר פי 2 !
 
 
 • נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשנים 2018-2017: שיעור תאונות הדרכים הקטלניות במשאיות (10 טון ומעלה) המפוקחות על ידי קצין בטיחות העובד בחברה למתן שירותי בטיחות/עצמאי הוא 57% לעומת 43% בלבד אצל קצין בטיחות מפעלי/שכיר. 
 
 • נתוני ניידות בטיחות של משרד התחבורה בשנים 2018-2016: פילוח אחוזי כלי רכב שהורדו מהכביש בשל ליקויים חמורים המפוקחים על ידי קצין בטיחות העובד בחברה למתן שירותי בטיחות/עצמאי הוא 15.55% לעומת 7.8% בלבד אצל קצין בטיחות מפעלי/שכיר –
   כלומר פי 2 ! 
 
מסקנות ועדת סגיס לבחינת ענף ההובלה בישראל:
 
 •   מסקנות ועדת סגיס מיום 13.5.2014 (מפגש 9): "..בחלק גדול מהמשרדים העצמאיים – א. אין מעקב אחר סידור העבודה של הנהג ושעות נהיגתו ; ב. אין תיעוד והיסטוריית טיפולים במוסכים מורשים ; ג. אין מעורבות כמעט בתהליכי קליטת נהג וניטור נהיגתו השוטפת הצוות ממלית כדלקמן: עד 10 כ"ר מסחריים במשקל 10 טון ומעלה יהיה פטור מחובת התקשרות עם קצב"ת. במקום חובה זו תידרש החברה ל4 בדיקות שנתיות במכון רישוי אחת לכל רבעון."  
 
 • מסקנות ועדת סגיס מיום 18.5.2014 (מפדש 10): "לקציני בטיחות במיקור חוץ יש עלויות גבוהות יחסית לתמורה בטיחותית נמוכה."  

  

מתוך דיוני ועדת הכלכלה של הכנסת ה-19 בקשר עם תיקון חלק י' לתקנות התעבורה בסוגיית אופן העסקה:

 

 • ההסתדרות באמצעות מר אלי יריב: "אנחנו בעד העסקה ישירה של העובדים ולא בעד העסקה עקיפה. מדובר פה בהפרטה. זה כמו שקרה במערכת החינוך, שהתחילו להעסיק מורים בחוזים וכו', כך רוצים לעשות גם פה תוך ניצול ההזדמנות הזאת של תיקון התקנה. אנחנו מתנגדים נחרצות לעניין הזה."  
 
 • עמותת אור ירוק באמצעות מר שמואל אבואב: "כאשר אדם הוא עובד קבוע הוא חלק מן הנוף, הוא מכיר והוא מוכר. האחריות חלה עליו, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את האופי של מקום העבודה, הוא מפתח את התרבות של מקום העבודה, הוא אומר במקום העבודה: "חיי אדם עומדים לפני ערכים כלכליים וערכים אחרים. אנחנו באים לכאן בשם איזה עיקרון של חופש עיסוק או פגיעה בסקטור מסוים וגודעים ענף עקרוני שאומר: חלק מתפקידי הליבה במקום שיש צי רכב, כפי שיש מנהל, כפי שיש מנהל כספים, כפי שיש מנהל כוח אדם יש מנהל בטיחות. כל הרעיון להעביר את זה למישהו אחר ולהפוך את זה ל"דלת מסתובבת" הוא פגיעה ברקמה ובבסיס."  

 

 • מגן דוד אדום,  באמצעות קצין בטיחות ארצי בתעבורה מר בצלאל אברהם: "העסקה ישירה של קצין בטיחות בתוך המוסד יוצרת אוירה מיוחדת. הוא יוצר אכיפה, הוא יוצר את כל הסממנים הטובים אשר חסרים. זה מה שחסר אני ממליץ שזה יישאר כך."  

 

 • משרד התחבורה באמצעות מר ג'קי לוי: "כאשר קצין הבטיחות הוא חלק מהמפעל, על כל תזוזה שלו הוא חייב לדווח למנכ"ל, לסמנכ"ל. יש לו ממונה. על כל רכב שהוא מכניס לתיקון יש הזמנת תיקון, יודעים היכן הוא, מתי, כמה שילמו. לצערי, לעצמאיים אין זמן להתפנות לזה. העצמאי צריך את החותמת החודשית. אני עושה ביקורות.. ב-3 השנים האחרונות עשינו כמעט 20 שימועים. לצערי, 80% זה המשרדים העצמאיים."  

 

 • משרד המשפטים באמצעות מר שי סומך: "יש סבירות גבוהה שהחברות האלו הן חברות כוח אדם.. לפי התיאור ששמעתי יש סבירות גבוהה. לכך יש שתי משמעויות. משמעות אחת שהם צריכים לקבל רישיון כקבלני כוח אדם, שיש ערובה.. ההיבט השני הוא שאחרי 9 חודשים הם מפטרים את העובד או קולטים אותו במקום העבודה. אפשר להאריך בנסיבות מיוחדות. שר הכלכלה יכול להאריך. זה היבט שאתם צריכים לקחת בחשבון."  
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות