איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

נוהגים בעת שיחת טיימס או זום כאשר המצלמה פועלת

נוהגים בעת שיחת טיימס או זום כאשר המצלמה פועלת.
כידוע חלה עליה מדאיגה בקרב תאונות הדרכים המתרחשות עקב היסח הדעת .  
תאונות אלו ניתן למנוע אם רק נקפיד על הכללים.
על כולנו יש חובה לצמצם ככל הניתן את התופעה שבצידה קנס כספי ונקודות חובה, המסכנות את רישיון הנהיגה.


האם מותר לי לצפות במסך טלוויזיה בעת נהיגה?
על פי תקנה 28א לתקנות התעבורה, אסור לנהג לצפות בכל מסך המציג תמונות נעות ברצף.


להלן תקנה 28א. תצוגה הנראית לנהג:
(א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב .
 
ב ב ר כ ה ,
שמעון סודאי – יו"ר האיגוד

איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות