איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

השמה והכוונה למעסיקים

השמה והכוונה תעסוקתית
 
הודעה למעסיקים :
 
'איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה' הינו האיגוד הרשמי היחיד בישראל
של קציני הבטיחות בתעבורה.
 
ארגונים, חברות ומפעלים המחויבים על פי תקנות התעבורה להעסיק
קציני בטיחות בתעבורה, מוזמנים לפנות לאיגוד לקבלת עזרה באיוש
התפקיד.
הסיוע  ניתן ללא תשלום – כשירות למעסיקים ולחברי האיגוד.
 
לפרטים :  טל- 03-6390149 , פקס – 03-6872214
דוא"ל  –  igudkb@netvision.net.il
 
 
קציני בטיחות, חברי איגוד, שימו לב :
 
1)  בעת קבלתכם למקום עבודה חדש, דאגו לקבל ממשרדי האיגוד את הסכם העבודה המומלץ והעדכני, על מנת לשמור על זכויותיכם ולהבטיח את העסקתכם עפ"י חוק.
 
חברי איגוד המשלמים מיסי חבר שנתיים ברצף לפחות, יכולים להסתייע בייעוץ משפטי מקצועי, טרם החתימה על ההסכם.
 
2)   עקב הישנות מקרים שהגיעו לידיעתנו בעת האחרונה – בהם הועברו קציני בטיחות המועסקים בחברות למתן שירותי בטיחות – מחברה א' לחברה ב' בשל "מכירת פעילות", דעו לכם, כי מכירת פעילות של החברה בה הנכם מועסקים–
אינה מתירה גם את 'מכירתכם' (קרי -העברתכם האוטומטית לחב' הרוכשת את הפעילות) ובוודאי שאין בכך כדי לפגוע בזכויותיכם.
 
ככל שהנכם מעורבים במקרה מעין זה, פנו אלינו ונשמח לסייע לכם .
 
בברכה,
הנהלת האיגוד.
 
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות