סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
היתר לנהג להוביל חומר מסוכן
דף הבית >> חוקים ותקנות >> היתר לנהג להוביל חומר מסוכן
1-12-12
רישיון מוביל - תנאים לקבלת היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

11(א); מי שנתקיימו בו,להנחת דעתו של המפקח ,התנאים המפורטים להלן
                  רשאי  לקבל היתר לנהוג ברכב המוביל חומר מסוכן :
 
     (1) הוא בעל ותק מוכח של שלוש שנים לפחות בנהיגה ברכב מהסוג שלגביו
           מבוקש ההיתר(עפ"י סוגי רשיונות נהיגה מתירים  B,C1,C,E).   
 
    (2) לא נתקיים בו האמור בתקנה *15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה.
     
   (3) בשנתיים שקדמו להגשת בקשתו הוא לא הורשע באחת העבירות המנויות
   **בתוספת הראשונה / פקודת התעבורה .
 
   (4) סיים בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים כאמור בתקנה
  *** 22(ב)(1) או (2),לפי העניין(פרק חמישי:שירותי הובלה: הכשרה והדרכה).
 
  (5) לעניין נהיגת מיכלית - עמד בקורס לנהיגת מיכלית  שאישר המפקח .
  11(ב) תוקפו של היתר להוביל חומר מסוכן  הוא לשנתיים(תקנה #23[ב}).
 
  11(ג) המפקח רשאי להתלות או לבטל היתר אם נתקיים בבעל ההיתר האמור
           בתקנה *15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה או אם עבר על הוראות
 **** ת"ת  8 ו-9 לתקנות התעבורה.
                                                                                                    

*ביאורים תמציתיים לתקנות  המודגשות  בכוכבית *
 
*ת"ת  15ב';
 
אין למבקש רישום פלילי .
יש(למבקש) בעיסוק כדי פגיעה בביטחון המדינה.
כתב אישום על עבירה פלילית .
פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
רשיון הנהיגה של המבקש נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם הסתיימה.
המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה  אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה
לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה .
 
**התוספת הראשונה)סעיפים 38 ו-39);
     לא הורשע באחת מהעבירות המנויות בתוספת
 
סעיף 38 לפקודת התעבורה-פסילת מינימום שלושה חודשים.
סעיף 39 לפקודת התעבורה- פסילת מינימום שנה אחת .
סעיף 10 לפקודה-נהיגה ברכב ללא רשיון מתאים(למעט אי חידוש).
סעיף 62(7)- מעורבות בתאונת דרכים ואי מסירת פרטים כנדרש בחוק .
ת"ת 47(ד)- עקיפה בטוחה וללא הפרעה וסיכון .
ת"ת 26(2)- נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים .
ת"ת 84(ב)- הסעת נוסעים(בניגוד לחוק).
ת"ת 144- התנהגות לאחר תאונת דרכים(שלא על פי המתחייב בחוק).
ת"ת 308(ד')- נהיגה בניגוד להודעת אי שימוש ברכב .
 
*** תקנה 22ב'1או 2;
הכשרה להובלת חומרים מסוכנים לפי העניין .
#תקנה 23(ב)
נהג המוביל  חומר מסוכן שניתן לו היתר לפי תקנה 11 יעבור מדי שנתיים השתלמות בהובלת חומר מסוכן(חידוש היתר לנהיגת רכב מוביל חומר מסוכן).
**** ת"ת 8 ו-9 לתקנות התעבורה;
 
8.חובה למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בכל תעודה מתעודות נהג ורכב .
 
9 . חובת הימצאות רשיונות רכב תקפים .
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים