איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

דמי חבר – מסלולי תשלום וזכויות

אישורים לניהול תקין לשנת 2020 – 2021

8-12-19 שלום רב,הרינו להביא לידיעתכם, כי לאחר בחינת תיק העמותה – "איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה" (ע"ר) 580092724, ע"י רשות התאגידים  נמצא כי העמותה עומדת בקריטריונים לקבלת אישור ניהול תקין לשנתיים.מצורפים בזאת האישורים הרלוונטיים לניהול תקין

קרא עוד »

אישור להחזר דמי חבר

10-11-13השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות  בהתאם למוזכר במסמך דרישת התשלום של איגוד קציני בטיחות,  האיגוד הינו עמותה רשומה מס'  58009-272-4 המוכר ע"י נציבות שירותהמדינה ונכלל ברשימת

קרא עוד »
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות