איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

מבנה האיגוד

 

חברי מועצה והנהלה 2022-2018   (הנהלה ,  מועצה )
 

שם
 
טלפון ניידמייל
שמעון סודאי  / יו"ר
 
050-6014386shimonsu@bezeqint.net
 
שאלתיאל גולני 
 
050-5200259golanisha@bezeqint.net 
 
ספי דיין / מ"מ יו"ר
 
 053-7229983
  
 yosidayan1@walla.co.il
  
ראובן שמעון
 
0052-2505681reuven.shimon52@gmail.com
 
ארנון לוי053-5575597 arnonl888@walla.com
 
אייל הדר / מזכיר    050-6392626eyalh@man-1.co.il 
 
דני  רכליס  052-2250517 danrahlis743@gmail.com
  Rahlis@oxar.co.il
    
ויקטור סבח  / גזבר
 
050-5364510vic_tor0@walla.co.il 
 
עודד שאולוף 
 
 
 050-5285289 oded16s@gmail.com
 
עאזי אלעטאונה       054-3255161  razi@lahavtours.co.il
  
 יובל בונה  
 
  050-3111122 bo.yuval@gmail.com
bonneh_y@mail.tel-aviv.gov.il
ירון קומפל    052-4236965 ykompel@iai.co.il
 גד בן נאים  
 
 050-8341375 gadiban1@gmail.com
 
 משה מרר 054-9299264
 
 marer@zahav.net.il
 איתן בירקנפלד 053-7629177   
 
 דני קורץ054-9002498dany_357@bezeqint.net
danielku@cocacola.co.il
 
   

 
 
 חברי ועדת ביקורת 2018 – 2022
 


 
חברי ועדת בירורים ומשמעת 2018 – 2022
 
 
 
 

תחומי אחריות ומרכזי ועדות / איגוד קציני בטיחות – 2018 – 2022
 

 
שם 
הועדה
 
 
מרכז הועדה
 
חבר 
ועדה
 
חבר ועדה
 
חבר 
ועדה
 
חבר
 ועדה
 
חבר
 ועדה
 
חבר
 ועדה
הדרכה
וחסויות 
 
 
 שמעון  
 סודאי
 
 ספי
 דיין
 
אייל
הדר
 
ירון
קומפל
 
גדי
בן נאים
 
דני
קורץ
 
  אורי
 בנג'אן
 
כספים
 
ויקטור
סבח(גזבר)
 
 
 משה 
 מרר
 
יובל
בונה
 
 
 
 
  
רווחה
 
ספי 
דיין
גדי
בן נאים
עאזי
אלעטאונה
 ראובן  
 שמעון
 
 
  
כנסת וגורמי חוץ 
 
 
שמעון סודאי  
  
גדי
בן נאים
 
עודד שאולוף
  
אייל
הדר
  
 ספי
 דיין
 
ירון
קומפל
 
היסעים  
 
 
 
אורי 
בנג'אן
 
אייל
הדר
 
ספי
דיין
 
אפרים
איסוביץ
 
שאלתיאל
 גולני
 
עאזי
אלעטאונה
 
רשויות מקומיות ומועצות אזוריות 
יובל
בונה
 
משה
מרר
 
 
ספי
דיין
 
אלי
לוגסי
   
 
משאיות, ציוד ושינוע
 
ארנון 
לוי
 
דני
קורץ
 
גדי
בן נאים
 
עמוס
לוי
 
איתן בירקנפלד
 
 
 
 
שטח תפעולי
 
ירון 
קומפל
 
דני
קורץ
 
ניסים אשכנזי
  
 
 
 
 
רכב פרטי, ליסינג 
והיי-טק
 
 
עמוס 
לוי
 
שמעון סודאי
 
ירון
קומפל
 
 
 
 
 
 
 
קבלה, קורסים, גיוס חברים ושיפור תדמית המקצוע  
יובל 
בונה
 
עמוס
לוי
 
דוד
עמירה
קבלה/צפון 
 אייל הדר
 
ויקטור סבח
 
 
קבלה/מרכז 
 שאלתיאל 
  גולני  
קבלה/דרום
עאזי
אלעטאונה
 
 
 
חדשנות ומוצרי בטיחות
 
 מיכה
 גולד
 
שמעון סודאי
 
    
 
 
 
 
הסמכה
 
————
 
אייל
הדר
 
שאלתיאל
גולני
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות