סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
איגוד קציני בטיחות בוחן עתירה לבג"ץ בעניין ביטול תקנה 9 א'
דף הבית >> ארכיוני האתר >> ארכיון (המשך 10) >> איגוד קציני בטיחות בוחן עתירה לבג"ץ בעניין ביטול תקנה 9 א'
14-7-13
משרד התחבורה אינו מגיב כמצופה ממשרד ממשלתי האמור לתת פתרונות מעשיים לבעיות הזקוקות לפתרון מהיר ואחראי. זאת ועוד, משרד התחבורה אינו נענה עד כה לפניות הנהלת איגוד קציני הבטיחות בתעבורה שהינו האיגוד היציג והרשמי בישראל של קציני הבטיחות בתעבורה בנושא ביטול תקנה 9 א'.  כלומר, משרד התחבורה אינו מחזיר תשובות ענייניות ואינו נעתר לבקשת הנהלת איגוד קציני הבטיחות לקיים מפגש עבודה לצורך מציאת פתרון הולם ומעשי בנושא זה.  במצב שנוצר,  לא נותרות הרבה ברירות בידי הנהלת האיגוד ועליה לפעול ללא כחל וסרק, בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי  לקבל פתרון מתאים לסוגיה זו.  הנהלת האיגוד  אינה מתכוונת לעבור לסדר היום מבלי לקבל מענה הולם בעניין זה.

יש לציין כי התנהלות משרד התחבורה בעניין זה תמוהה ונעשת  בדרך שאינה מכבדת את משרד התחבורה ועושה עוול לרוב רובם של קציני הבטיחות העושים עבודתם נאמנה ובמסירות רבה ופועלים ללא לאות לשמור על רמת בטיחות גבוהה בהתאם לדרישות החוק. הנהלת האיגוד אינה יכולה  לעמוד מנגד ולהמתין עד בלי קץ למענה, כאשר הזמן אוזל והמלאכה מרובה.  

במקרה זה העברנו פנייה ליועצנו המשפטיים לבחון  את כל האמצעים בהם יש לנקוט טרם העתירה לבג"ץ , לבחינת מיצוי ההליך  וזכות העמידה לארגונים נוספים להצטרף לבג"ץ.

היות ויש לכאורה פגיעה ונזק כלכלי, במרכז הטיעון יש לבחון האם משרד התחבורה  נקט בכל האמצעים הנדרשים טרם החתימה על שינוי התקנה ,לכאורה נראה כי משרד התחבורה פעל ללא התייעצות ושיתוף עם הגורמים המקצועיים קרי –   עם מנהל תחום קציני בטיחות ג'קי לוי ועם איגוד קציני הבטיחות בתעבורה וזאת חרף ההצהרות על ביטול הכוונה ב-19/3/13 .

מנכ"ל משרד התחבורה שהופיע בפני חברי האיגוד בכנס שפיים ב-18/6/2013 היה מודע לכך שהשר חתם על התקנה ב-23/5/2013 ,אך משיקולים זרים ,בחר לא להודיע על כך לקציני הבטיחות אשר אמורים על פי כל דין לבצע את הנוהל החדש ולקיים את דרישות החוק !

האיגוד רואה חשיבות רבה שנושאים חשובים אלה יבואו לידיעת קציני הבטיחות בזמן סביר שניתן לעמוד בהוראות החוק ,ובעיקר כאשר האיגוד שותף ויכול להעביר מסרים אלה בעת כינוס ארצי. נקודה נוספת שיש לבחון במעמד העתירה ,האם ניתן לבטל את השינוי מבלי לקבל את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. לאור הטיעונים שעלו במחאתנו כלפי משרד התחבורה כפי שנטען במכתב שנשלח עם היוודע על ביטול התקנה , ובדרך בה התקבלה ההחלטה ללא התייעצות נאותה עם כל הגורמים המקצועיים .
 להלן דבריו של מנכ"ל המשרד ביום ההשתלמות : http://www.igudkb.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=3971627&seaWordPage=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%D7%99+

ועדת הכלכלה להלן הסיבות שבגינן נבדוק את הנושא :
להלן תחומי עיסוקה המרכזים לנושא רכב ותחבורה:  
בהתאם לסעיף 100 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם
מסחר ותעשיה אספקה וקיצוב; תחבורה על כל ענפיה; תכנון ותיאום כלכלי;
לשם הדגמה, במהלך השנים, ובמסגרת חלק מהמושגים והמונחים הכלולים באמור לעיל, עסקת ועדת הכלכלה, בין היתר, באלה
תחבורה יבשתית (כולל בטיחות בדרכים, תחבורה ציבורית, רכבת ארצית ומקומית, מערכות הכבישים לרבות כבישי אגרה, ביטוח רכב מנועי וכן תחבורה ימית וטיס), , צרכנות,היבטים צרכניים ושירות ללקוח בענפי הביטוח, , דלק, גז, התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת, דירות, וטיפול סביבתי בעלי היבטים כלכליים מובהקים
.
הנהלת האיגוד קיבלה החלטה שאין להפקיר את קציני הבטיחות כאשר משרד התחבורה בדממה היות וההנחיה לעיקוב אכיפה בתוקף עד 31/8/13 הנחיה זאת יש להניח לא תגיע לאחרוני שוטרי  התנועה, ובודאי נשמע על רישום דוחות למחזיקי הרכב בגין אי אחזקת רישיון רכב מקורי ונספחים ברכב על פי התיקון שנכנס לתוקף - מיום 1/7/2013.

בסוגיה זאת דאגה הנהלת האיגוד להוציא  דף מידע מפורט לכל חברי האיגוד על מנת להיערך לכל תרחיש מצורף קישור להנחיה :  http://www.igudkb.co.il/takana9abitula.html

יש להזכיר כי להנהלת האיגוד נודע על העברת מכתבי מחאה מצד בעלי חברות תובלה מובילות  באמצעות קציני הבטיחות, ,שעברו למנכ"ל המשרד ושר התחבורה בעניין זה .  

 קציני בטיחות שמבקשים לפעול ולהיערך ליישום החוק , פנו  לדרישת קבלת מסמכי המקור אל חברות הליסינג וההשכרה , אך נענו בסירוב מצד מספר חברות, כך שהבלגן חוגג ועדין משרד התחבורה  מתחפר ומתבצר בעמדתו ללא הבאת ראיות להחלטה האומללה .

מאז שנכנס עוזי יצחקי לתפקידו כמנכ"ל  משרד התחבורה ,מנשבת רוח קרה לעבר אותם חיילי משרד התחבורה  ( קציני הבטיחות ) ומנגד אנו עדים להתקפלות של יצחקי כתוצאה מלחץ שמפעיל יו"ר מועצת המובילים על המנכ"ל הנכנס אשר עושה את דברו מבלי להתייעץ עם הגורמים המקצועיים . שאמורים לתת את חוות דעתם , למהלך כה חשוב המצריך הערכות מתאימה ( משימה בלתי אפשרית למסור לאלפי כלי רכב  את מסמכי הרכב בחופשת הקיץ ,ובעת פגרת משרדי הממשלה ולקראת החגים).

הנהלת האיגוד בראשותי קוראת שוב לשר התחבורה לערוך בירור מעמיק להשלכות ולאמירות אשר פוגעות והמתסיסות את קציני הבטיחות ביחס לתפקודם. לא יתכן שמנכ"ל המשרד יפגע בדבריו, באלפי קציני בטיחות נאמנים העושים את עבודתם כנדרש ובעיתוי כה רגיש לקראת שינוי החוק.

להלן סימוכין לדברי מנכ"ל משרד התחבורה ביום 11/6/2013 בועדת הכלכלה של הכנסת על קציני הבטיחות במעמד השינוי לחלק י' לתקנות התעבורה :
 בשורה התחתונה אנחנו מביאים לדיון ולאישור ועדת הכלכלה תקנות שתכליתן חיזוק מעמד קצין הבטיחות, הורדת העומסים ממנו, שלא יהיה רק הוא לבד הש"ג ושהאחריות תהיה גם על בעל החברה עצמה. אנחנו נותנים פה אפשרות בתקנות לקצין הבטיחות לדווח ושהדברים יהיו בכתב ושהאחריות לא תהיה רק עליו, כי ראינו את זה לצערנו הרב במספר תאונות, כשניסו להאשים או להפיל את התיק על קצין הבטיחות שלא בצדק, ולכן האחריות צריכה להיות גם על המשלח, על בעל החברה, על מי שמפעיל ועומד בראש כל הארגון.

אני רוצה לציין ולומר שהתפקיד מאוד-מאוד חשוב מבחינתנו  ואני אומר את זה בכל הפורומים שאני מופיע בהם, הנוגעים לתחום הזה,  קציני הבטיחות הם הזרוע הארוכה של משרד התחבורה לטובת בטיחות במפעלים ובחברות.

למרות כל אלה, בוחר מנכ"ל  עוזי יצחקי להתבצר בעמדתו ואינו מוסר מענה או תגובה ואינו מסתיר את אכזבתו הבלתי מובנת מקציני הבטיחות וזאת כפי שטען בעת האחרונה בתקשורת.

בקשת האיגוד לנימוקים  לאמירות הקשות וחסרות השחר  מצידו של מנכ"ל משרד התחבורה ,לא תרד מסדר היום   עד שיחשוף טיעונים מבוססים ומשכנעים המאששים טענות אלה .

התופעה בה יצחקי  מצד אחד מאשים  את קציני הבטיחות  בתקשורת ומצד שני בהרצאות בפני קציני הבטיחות הינו משבח אותם על פועלם, הם כמובן סתירה מוחלטת ולא מובנת.

מפרוטוקול ועדת הכלכלה מסתמן לכל הדעות שהטריגר שגרם למנכ"ל  משרד התחבורה לפעול ,נבעו מלחצים שהפעיל עליו גבי בן הרוש יו"ר מועצת המובילים וגם במקרה זה בוחן האיגוד את צעדיו מול אמירות אלה .

לכאורה, נראה כי משרד התחבורה בהנחיית המנכ"ל, והמחלקה המשפטית של משרד התחבורה,  פעלו במהירות הבזק ,לקדם את חתימת השר על ביטול התקנה , וזאת מבלי לבדוק את  התוצאות  החמורות שהשלכותיהן מגיעות  לפיתחם וללא התייחסות מספקת לתחזית שהעביר איגוד קציני הבטיחות בתעבורה, עם קבלת הידיעה במקרה זה התגובות והטענות להשלכות לא איחרו להגיע ככל שידוע לנו .

היות ניתן להסיק שמהלך זה אף יפגע בחלק מהצרכנים במגזר ההשכרה. נדאג להעביר עותק מהמכתב לארגוני הצרכנות.

מצורפת הודעת האיגוד לקציני הבטיחות ,להערכות מצידנו שנשלחו לאחרונה בעניין זה .
על החתומים חברי הנהלת האיגוד,
בברכה,
שמעון סודאי – יו"ר האיגוד 

 
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים