סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
עדכון דרישות להובלת חומ"ס
דף הבית >> חוקים ותקנות >> עדכון דרישות להובלת חומ"ס
מינהל היבשה
אגף מטענים ומל"ח
‏‏05/07/2010
לכבוד
מנהל חברת ההובלה
_______________
שלום רב!

הנדון: עדכון דרישות להובלת חומרים מסוכנים

1. צוות בינמשרדי, שהוקם במטרה לבחון דרכים לשיפור הבטיחות והביטחון בהובלת חומרים מסוכנים ובחינת תרחישי איומי "טרור על", המליץ – לעדכן את דרישות החובה של משרד התחבורה בנוגע לחידוש רישיון מוביל לעוסקים בהובלת חומרים מסוכנים, ואת דרישות המשרד להגנת הסביבה בנוגע להיתר רעלים.
2. המלצות הצוות הבינמשרדי שאושרו מחיבות היערכות לתפעול
• מוקד מבצעי שמנהל מערכת שליטה ובקרה בשביל חברת ההובלה ומקושר דרך מערכת איכון לכל כלי הרכב שברשותה בעת שהם מובילים חומרים מסוכנים,
• מוקד מבצעי שעושה שימוש במערכת השליטה והבקרה האמורה לצורך טיפול באירוע חומ"ס, או חשש לאירוע כזה, וזאת בהתאם לנוהל החירום של בעל רישיון המוביל.
3. בדפים המצורפים עומדות לרשותך הנחיות כלליות להיערכות, הכוללות לפי סדר זה: דרישות למערך שליטה ובקרה, פירוט התגובה לאירוע חומרים מסוכנים ומפרט לנוהל חירום. עליך להיערך בהקדם לעמידה בדרישות, לערוך תרגולת לוידוא המבצעיות של המוקד ויישום נוהל החירום ולדווח לחתום מטה בהשלמת ההיערכות.
4. חידוש רישיון המוביל, להובלת חומרים מסוכנים, מותנה בקיום כל הדרישות כפי שיפורטו להלן.
5. לרשותכם עומד סיוע של מפקחי אגף מטענים ומל"ח, שישיבו לשאלותיכם הממוקדות ויערכו אצלכם ביקורים בהתאם לצורך. לפרטים נוספים ניתן להתייעץ עם מר בני אביעד – סגן מנהל אגף מטענים. הפניה אליו תיעשה לטלפון 03.5657189 ו\או לפקס 03.5657181.
בכבוד רב
אבישי מיכאלי
מנהל אגף מטענים וחומ"ס

___________________________________________________________

א. מערך שליטה ובקרה – הנחיות ודרישות

הבקר שמפעיל עמדת השליטה במוקד המבצעי יספק את התפוקות הבאות:

1. יאכן את כלי הרכב בזמן פעילותם בשגרה ויוודא קבלת נתוני איכון מכל רכב מוביל חומרים מסוכנים שמחובר למוקד.
2. בנהלו עמדת שליטה בעבור כמה בעלי רישיון מוביל יידע להבחין בין כלי הרכב של כל אחד מהם באמצעות זיהוי ברור.
3. ישמור כרונולוגית במאגר זיכרון ממוחשב, למשך שנה לפחות ממועד כל הובלת חמ"ס את תיעוד ההובלה ובכללו התיעוד הגיאוגרפי והפרמטרים ההכרחיים (ראה 3 להלן). הבקר ידע להציג למפקח או לממונה מידע זה בהתאם לדרישתם.
4. יקלוט את החיוויים הבאים המתקבלים מכלי רכב מובילי חומרים מסוכנים ( בנוסף לקליטת התרעות ממקורות אחרים):
הפעלת לחצן מצוקה;
ניסיון התנעה שלא באמצעות קודנית אישית של הנהג;
חריגה מאזור נסיעה מתוחם ("גדר וירטואלית");
הפעלת חיישן תאונה;
פתיחת דלת בעת תנועת הרכב;
איתור גוררים ונתמכים.
מומלץ למובילי חומ"ס (לא דרישת חובה בשלב זה) לקלוט ולתעד גם את היישומים הבאים:
חיוויים לחריגת מהירות והאצה פתאומית או בלימה פתאומית;
הפעלת ערוץ אינטרקום בין תא הנהג לבין המוקד.
5. יבדוק את התרעות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו בנוהל החירום, וידווח לגורמי החירום וההצלה.
6. עם קבלת התרעה בעמדת השליטה מכלי רכב המחובר למוקד, או באמצעות דיווח בערוץ אחר יפעל הבקר כך:
• יצור מיד קשר עם הנהג ולא יאוחר מ- 5 דקות מרגע קבלת ההתרעה;
• הנהג יסביר לבקר את סיבת החיווי וישלול התרחשות חריגה;
• הבקר יכריז חזרה לשגרה לאחר שהשתכנע כי הנהג אינו שרוי במצוקה והחיווי אינו מעיד על אירוע חומרים מסוכנים באף אחד מהמתארים האפשריים, או חשש לאירוע כזה;
• כאשר אין לבקר די אינדיקציות כדי לשלול התרחשות חריגה עליו לבקש מהנהג לבצע בדיקות נוספות ששוללות אירוע או חשש לאירוע;
• היה שהנהג אינו שולל אירוע חומ"ס או חשש לאירוע חומ"ס, או אינו עונה תוך 5 דקות, או שיש אינדיקציה לפעילות עוינת – הבקר מדווח לחברת ההובלה ולמוקד התנועה הארצי של משטרת ישראל על אירוע חירום ומוסר את האיכון האחרון של כלי הרכב ואת מהות ההתרעה;
7. ניידת משטרה תצא לנקודת האיכון ומוקד המשטרה ידווח על כך למוקד הסביבה;
8. מוקד הסביבה יעמוד בקשר עם ניידת המשטרה לעדכונים הדדיים;
9. הבקר ישלח למוקד הסביבה לכתובת דואר אלקטרוני Infocenter@sviva.gov.il את פירוט* הרשומה של כל הובלה שהמשטרה בודקת בהקשרה חשש לאירוע חומ"ס, ובמקביל ידווח לשוגר המטען או למי שברשותו גיליון הבטיחות התקני של המטען, וזה יעביר מיד למוקד הסביבה את הגיליון האמור ((MSDS.
*פירוט הרשומה כולל, בנוסף לשטר המטען ולכרטיס הבטיחות: סוג כלי הרכב ומספר רישוי, מספר רישוי (גורר\נתמך), נתוני המכל או האריזות (כאשר ניתן גם מיקום ברזים\פתחים וקוטרם), מצב הצבירה של המטען וטמפ' או לחץ, איש קשר לצוות חירום, זהות ופרטי התקשרות עם הגורמים הבאים: מוסר כרטיס החירום לנהג והמחזיק בגיליון\נות הבטיחות של המטען.
10. היה שאומת אירוע חומ"ס, בין אם על- ידי ניידת המשטרה או בכל דרך אחרת יפעל הבקר כך:
ידווח למזמין ההובלה, לשוגר המטען ולמקבל המטען;
ישגר נציג לחפ"ק המשטרה;
יפעיל צוות חירום לטיפול במוקד האירוע;
יפעל בהנחיית מפקד האירוע ובשיתוף פעולה עם כוחות החירום וההצלה.
11. ממועד הכרזת תום אירוע ואילך יפעל בעל רישיון המוביל, בכל הנוגע לטיפול בנזקים סביבתיים בזירת האירוע, בהנחיית המשרד להגנת הסביבה, וידאג לסלק כנדרש את פסולת החומ"ס ולהשיב את הזירה לשגרת פעילות. בעל רישיון המוביל יקבל באמצעות מוקד הסביבה את ההנחיות בהקשר זה ויפעל בהתאם.
12. בעל רישיון המוביל ישלח לממונה, למפקח ולמוקד הסביבה, תוך 48 שעות מהכרזת המשטרה על תום אירוע.
 
לצפיה בטפסים רלוונטים לחץ בתפריט הימיני על לשונית "טפסים ואישורים שימושיים"
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים