סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
נוהל מס. 9 - הנחיית ריענון
דף הבית >> חוקים ותקנות >> נוהל מס. 9 - הנחיית ריענון
להלן הנחיית רענון לנוהל אשר הוצא ע"י גף קציני בטיחות בתעבורה, בשיתוף אגף מטענים וחומ"ס ביום 22.6.03, לעניין מתן אישור תקינות חודשי מכח תקנה 587ג.(א) לתקנות התעבורה ומכוח תקנה 5(ב)(6) לתקנות שירותי הובלה כלהלן:


א. רישיון מוביל – חברה בה משמש קצין בטיחות בתעבורה מפעלי

1. בדיקת המשאיות/גרורים/נתמכים – תתבצע באופן שוטף ע"י קצין הבטיחות
בתעבורה/ מוסך מורשה/מכון רישוי וזאת לאחר שוידא כי הרכב תקין ונמצא
כשיר ובטיחותי לתנועה.

2. החתימה על רשיון המוביל ע"י קצין הבטיחות תעשה בהתאם ובכפוף למפורט
להלן:
חברות אשר ברשותן או בחזקתן מעל 5 כלי רכב מנועיים החתימה תתבצע
לכל הפחות אחת לחודש ימים בכפוף ולאחר שקצין הבטיחות וידא כי הרכב
תקין ונמצא כשיר ובטיחותי לתנועה.

3. מבלי לפגוע באמור בסעיף 2 לעיל, החתימה על רשיון המוביל ע"י קצין
הבטיחות תהיה מותנית בקיומו של כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

3.1 תוקף רישיון המוביל;
3.2 תוקף רשיון הרכב;
3.3 תוקף אישור בדיקת עשן;
3.4 תוקף תעודת הביטוח ומועד פקיעתה;
3.5 תוקף תעודת כיול הטכוגרף;
3.6 תוקף אישור בדיקת חורף כחוק, עפ"י תקנה 273(ד) לתקנות
התעבורה;
3.7 אישורי בלמים על פי האמור בתקנה 273 (ב) (ג);


4. חברות אשר ברשותן או בחזקתן מעל 50 כלי רכב מנועיים יהיו רשאים
במקרים מיוחדים לפנות לרשות בבקשה כי רישיון המוביל ייחתם ע"י
קצין הבטיחות לכל הפחות אחת לשלושה חודשים.

בכל מקרה כאמור, תהא הרשות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ועל בסיס המידע המצוי בפניה ביחס למצבה הבטיחותי של החברה
המבקשת, לאשר או שלא לאשר את הבקשה והחלטתה לעניין זה תהיה
סופית ומחייבת.

בבקשה יפורטו ח.פ החברה, מצבת כלי הרכב המופעלת בחברה וסוגיהם,
לרבות רכבים המופעלים על ידי מובילי משנה, פיזורם הגאוגרפי של סניפי
החברה וכן יוצרפו אליה כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך בחינתה
וקבלת ההחלטה.


5. מבלי לפגוע באמור בסעיף 4 לעיל, החתימה על רישיון המוביל ע"י קצין
הבטיחות בהתאם לסעיף 4 לעיל, תהיה מותנית בקיומו של כל אחד מהתנאים
המפורטים להלן:

5.1 תוקף רישיון המוביל.
5.2 תוקף רשיון הרכב;
5.3 תוקף אישור בדיקת עשן;
5.4 תוקף תעודת הביטוח ומועד פקיעתה;
5.5 תוקף תעודת כיול הטכוגרף;
5.6 תוקף אישור בדיקת חורף כחוק, עפ"י תקנה 273(ד) לתקנות
התעבורה;
5.7 אישורי בלמים על פי האמור בתקנה 273 (ב) (ג);


ב. רישיון מוביל – משאית בפיקוח משרד למתן שירותי בטיחות


1. חברות אשר ברשותן עד 5 משאיות, בדיקת המשאיות/גרורים/נתמכים –
תתבצע באופן שוטף ולכל הפחות אחת לחודש ימים ע"י קצין הבטיחות
בתעבורה/מוסך מורשה/מכון רישוי וזאת לאחר שוידא כי הרכב תקין ונמצא
כשיר ובטיחותי לתנועה.

2. מבלי לפגוע באמור בסעיף 1 לעיל, החתימה על רשיון המוביל ע"י קצין
הבטיחות תהיה מותנית בקיומו של כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

2.1 תוקף רישיון המוביל.
2.2 תוקף רשיון הרכב;
2.3 תוקף אישור בדיקת עשן;
2.4 תוקף תעודת הביטוח ומועד פקיעתה;
2.5 תוקף תעודת כיול הטכוגרף;
2.6 תוקף אישור בדיקת חורף כחוק, עפ"י תקנה 273(ד) לתקנות
התעבורה;
2.7 אישורי בלמים על פי האמור בתקנה 273 (ב) (ג);

3. חתימת קצין הבטיחות על רישיון המוביל תבוצע על ידו לכל הפחות אחת לחודש
ימים.


ג. רכב המוביל חומרים מסוכנים

1. בדיקת המשאיות/ נגרר תתבצע באופן שוטף ולכל הפחות אחת לחודש ימים
ע"י קצין הבטיחות בתעבורה שעבר קורס "אחראי שינוע חומרים מסוכנים"/
מוסך/מכון רישוי.

2. מבלי לפגוע באמור בסעיף 1 לעיל, החתימה על רשיון המוביל ע"י קצין הבטיחות
תהיה מותנית בקיומו של כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

2.1 תוקף רשיון הרכב;
2.2 תוקף תעודת הביטוח;
2.3 תוקף אישור בדיקת עשן;
2.4 תוקף תעודת כיול הטכוגרף;
2.5 תקינות ציוד הבטיחות (ציוד מגן אישי, מטפי כיבוי אש);
2.6 תקינות השילוט של החומרים המסוכנים;
2.7 תקינות הציוד והאביזרים להובלת חומרים מסוכנים
(מיכל, אביזרי מיכל, צנרת, דליפות, תקינות השסתומים).

3. חתימת קצין הבטיחות על רישיון המוביל של רכב המוביל חומרים מסוכנים
תתבצע לכל הפחות אחת לחודש ימים וזאת לאחר שוידא כי הרכב תקין
ונמצא כשיר ובטיחותי לתנועה.הנוהל יכנס לתוקף החל מתאריך 1.1.2011.

הננו שבים ומזכירים כי מחובת קצין הבטיחות לוודא תקינות הרכב באופן שוטף ולא רק בעת החתימה על רישיון המוביל של המשאית ולפעול בהתאם ובכפוף להגבלה המופיעה ברישיון הרכב ובכל אישור רלוונטי אשר ניתן על ידי הרשות או מנהל אגף מטענים.

ב ב ר כ ה ,


__________________        __________________
         אבישי מיכאלי                            ג'קי לוי
מנהל אגף מטענים וחומ"ס           מנהל תחום קציני בטיחות
                                                       והרשות
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים