סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
מיהם הנהגים המועדים לביצוע עבירות תנועה?
דף הבית >> הידעת? >> מיהם הנהגים המועדים לביצוע עבירות תנועה?
26-12-10
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לראשונה מידע בנושא "עברייני נהיגה מועדים". הנתונים חושבו מתוך מאגר נתונים שפותח בלמ"ס ומתבסס על "מערכת הרשעות" בעבירות תעבורה של משטרת ישראל, אשר קושר למאגרי מידע נוספים הקיימים בלמ"ס. .
עבירות שבוצעו בשנת 2009:
• 618,676 נהגים הורשעו בגין דוח תנועה אחד לפחות על עבירת קנס (תעבורה) מסוג "ברירת משפט", ו-39,603 נהגים בגין דוח תנועה  אחד לפחות מסוג "הזמנה לדין".
• גברים היוו 75% מהמורשעים בגין דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" ו-86% מהמורשעים בגין דוח מסוג "הזמנה לדין". חלקם של גברים בכלל אוכלוסיית ה"מורשים לנהוג" היה 58%.
• 1,514 נהגים הורשעו בגין 10 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה".
• 63 נהגים הורשעו בגין 4 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין".
• כ-6% מכלל המורשעים בעבירת נהיגה הוגדרו בלמ"ס כ"עברייני נהיגה מועדים" .
• גברים היוו יותר מ-90% מ"עברייני הנהיגה המועדים".
• על כל נהגת שהורשעה בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט", הורשעו 10 נהגים גברים. כמו-כן על כל נהגת שהורשעה בגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין", הורשעו 14 נהגים גברים.
• צעירים (עד גיל 24) היוו 15% מתוך כלל ה"מורשים לנהוג", אולם חלקם בקרב "עברייני נהיגה מועדים" שהורשעו בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" היה 17%, ובגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין" היה 21%.
• מורשעים בגיל 34-25 היוו 26% מתוך כלל ה"מורשים לנהוג", אולם חלקם בקרב "עברייני נהיגה מועדים" שהורשעו בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" היה 34%, ובגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין" היה 36%.
רקע - כלל המורשעים בגין עבירות נהיגה שנרשמו בדוחות תנועה
דוח מסוג "הזמנה לדין" משקף ביצוע עבירת תעבורה בנסיבות חמורות יותר, מנסיבות בהן בוצעה עבירת קנס מסוג "ברירת משפט". דוגמה לדוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט": כאשר נהג אינו מאפשר להולך רגל לחצות את הכביש בבטחה. דוגמה לדוח מסוג "הזמנה לדין": כאשר נהג אינו מאפשר להולך רגל לחצות את הכביש בבטחה תוך סיכון הולך הרגל ובנסיבות מחמירות. דוגמה נוספת, דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" נרשם כאשר נהג נוסע במהירות מופרזת עד 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, ודוח "הזמנה לדין" נרשם כאשר נהג נוסע במהירות מופרזת של 31 קמ"ש ויותר מעל המותר בדרך עירונית. כמו-כן בדוח מסוג "הזמנה לדין" ניתן לרשום יותר מעבירה אחת.
בהודעה זו נמדדה חומרת העבירה בהתאם לסוג הדוח שנרשם לנהג. 
 
מורשעים בדוח תנועה על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או בדוח תנועה מסוג "הזמנה לדין" (2009)
 
קבוצת גיל
מורשים לנהוג(1)
מורשעים בגין דוח תנועה
עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה"
מסוג "הזמנה לדין"
אחוז
מספר
אחוז
מספר
אחוז
סך הכל
100.0
618,676
100.0
39,603
100.0
עד 24
15.1
73,313
11.8
8,167
20.6
34-25
25.6
178,985
28.9
13,119
33.1
44-35
21.6
153,208
24.8
8,890
22.4
54-45
16.6
109,054
17.6
5,470
13.8
64-55
13.5
74,188
12.0
3,025
7.6
65-74
5.4
23,542
3.8
769
1.9
75+
2.2
6,386
1.0
163
0.4
(1)          לוח מספר 3 "מורשים לנהוג 2009" בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
618,676 נהגים הורשעו בגין עבירות נהיגה שבוצעו בשנת 2009, ובגינן קיבלו דוח אחד לפחות על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט". 39,603 נהגים הורשעו בגין עבירות נהיגה שבוצעו בשנת 2009, ובגינן קיבלו דוח אחד לפחות מסוג "הזמנה לדין". גברים היוו 75% מהמורשעים בגין דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" ו-86% מהמורשעים בגין דוח "הזמנה לדין".
 
חלקם של נהגים צעירים עד גיל 24 בקרב המורשעים בגין דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט", אומנם נמוך מחלקם בכלל ה"מורשים לנהוג" - 12% לעומת 15%, אולם חלקם בקרב המורשעים בגין דוח מסוג "הזמנה לדין" גבוה יותר - 21%. יש לציין שבהתאם ל"פקודת התעבורה" נהג חדש מחויב במשך שלושת החודשים הראשונים, לנהוג עם נהג מלווה לצידו. נהיגה ללא מלווה או עם מלווה שלא בהתאם לחוק גוררת קבלת דוח מסוג "הזמנה לדין".
 
חלקם של נהגים בגיל 34-25 בקרב המורשעים בגין דוח הזמנה לדין - 33% גבוה מחלקם בקרב המורשעים בגין דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" - 29%, וגבוה עוד יותר מחלקם בקרב ה"מורשים לנהוג" - 26%.
 
חלקם של נהגים בגיל 44-35 בקרב המורשעים בגין דוח מסוג "הזמנה לדין" דומה לחלקם בקרב ה"מורשים לנהוג" - 22%, וגבוה מחלקם בקרב המורשעים בגין דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" - 25%.
יש להזכיר שנתוני הרשעות חשופים להבדל בנסועה בין נהגים, ואין אפשרות למדוד נסועה של נהג מתוך "מאגר הרשעות למ"ס".
 
עברייני נהיגה מועדים שהורשעו בגין עבירות שנרשמו בדוחות תנועה בשנת 2009
"עבריין נהיגה מועד" הוגדר בלמ"ס כנהג שהורשע יותר מפעם אחת בגין עבירות שנרשמו בדוחות תנועה בשנת 2009.
32 נהגים הורשעו ב-11 הרשעות ויותר בגין עבירות נהיגה שבוצעו בשנת 2009, וקיבלו בגינן דוחות על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה". 9 נהגים הורשעו ב-6 הרשעות ויותר בגין עבירות נהיגה שבוצעו בשנת 2009, וקיבלו בגינן דוחות מסוג "הזמנה לדין".
 
מורשעים בגין דוחות תנועה על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה"(2009)
מספר הרשעות
לנהג
מורשעים בגין דוחות על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה"
מספר
אחוז
סך הכל
618,676
100.0
1
485,344
78.4
2
98,550
15.9
3
24,208
3.9
4
6,850
1.1
5
2,210
0.4
10-6
1,482
0.2
11+
32
--
 
34,782 נהגים הורשעו ב-3 דוחות ויותר בגין עבירות נהיגה שבוצעו בשנת 2009, וקיבלו בגינן דוחות על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" - 5.6% מסך כל המורשעים בגין דוחות על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט".
מורשעים בגין דוחות תנועה מסוג "הזמנה לדין"(2009)
 
מספר הרשעות
לנהג
מורשעים בגין דוח מסוג "הזמנה לדין"
מספר
אחוז
סך הכל
39,603
100.0
1
37,409
94.5
2
1,882
4.8
3
249
0.6
4
43
0.1
5
11
--
6+
9
--
 
2,194 נהגים הורשעו ב-2 דוחות ויותר בגין עבירות נהיגה שבוצעו בשנת 2009, וקיבלו בגינן דוחות מסוג "הזמנה לדין" - 5.5% מסך כל המורשעים בגין דוחות מסוג "הזמנה לדין ". יוזכר כי דוח מסוג "הזמנה לדין" מראה שעבירת הנהיגה בוצעה בנסיבות חמורות, לעומת דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט".
 
 
 
 
עברייני נהיגה מועדים שהורשעו בגין עבירות שנרשמו בדוחות תנועה במהלך שנת 2009
 
 
קבוצת גיל
מורשעים בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס
מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה"
מורשעים בגין 2 דוחות ויותר
מסוג "הזמנה לדין"
סך הכל
גברים
נשים
סך הכל
גברים
נשים
מספר
אחוז
מספר
אחוז
סך הכל
34,782
100.0
31,555
3,227
2,194
100.0
2,047
147
עד 24
6,000
17.2
5,706
294
460
21.0
447
13
34-25
11,947
34.3
10,790
1,157
791
36.1
746
45
44-35
8,347
24.0
7,387
960
507
23.2
463
44
54-45
5,001
14.4
4,468
533
290
13.1
258
32
64-55
2,743
7.9
2,510
233
117
5.3
108
9
65-74
652
1.9
610
42
25
1.1
21
4
75+
92
0.3
84
8
4
0.2
4
--
 
ניתן לשער שהנוהגים יותר עלולים לצבור מספר גבוה יותר של הרשעות מאשר שאר הנהגים, אך עדין אין בכך הסבר לחומרת העבירה שהורשעו בה.
מפילוח לפי מין של "עברייני נהיגה מועדים", עולה לא רק שרוב המורשעים הם נהגים גברים, אלא גם שנהגים גברים הורשעו מספר רב יותר של פעמים בגין עבירות נהיגה בשנת 2009, לעומת נהגות לדוגמה:
על כל נהגת שהורשעה בגין עבירת קנס מסוג "ברירת משפט", הורשעו 3 נהגים גברים.
על כל נהגת שהורשעה בגין דוח מסוג "הזמנה לדין", הורשעו 6 נהגים גברים.
על כל נהגת שהורשעה בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט", הורשעו 10 נהגים גברים, ועל כל נהגת שהורשעה בגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין" הורשעו 14 נהגים גברים.
 
לא נמצאו הבדלים משמעותיים לפי גיל בין "עברייני נהיגה מועדים", לבין כלל המורשעים בעבירות נהיגה בגין דוח מסוג "הזמנה לדין".
 
לעומת זאת התפלגות גיל "עברייני נהיגה מועדים" המורשעים בעבירת קנס מסוג "ברירת משפט" (5.6%), שונה מזו של כלל המורשעים בגין דוח זה. חלקם של מורשעים עד גיל 24 בקרב "עברייני נהיגה מועדים" היה 17% לעומת 12% מכלל המורשעים. ואילו חלקם של המורשעים בגיל 34-25 בקרב "עברייני נהיגה מועדים" היה 34% לעומת 29% מכלל המורשעים.

   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים