סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
השר כץ הורה ליישם מיידית את המלצות צוות היישום שמינה להגברת התחרותיות בענף הרכב
דף הבית >> ארכיוני האתר >> ארכיון (המשך 4) >> השר כץ הורה ליישם מיידית את המלצות צוות היישום שמינה להגברת התחרותיות בענף הרכב
29-4-12
בין ההמלצות העיקריות: ביטול בעלויות צולבות של יבואנים, מתן אפשרות ל"יבואן זעיר" לייבא עד 20 כלי רכב עד גיל שנה וכלי רכב שנרשמו בחו"ל כחדשים והטלת האחריות על יבואני הרכב הישירים
 
הרפורמה בענף הרכב נכנסת להילוך גבוה. מנכ"ל משרד התחבורה ויו"ר הצוות הבינמשרדי ליישום המלצות הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב, עוזי יצחקי הגיש היום (יום ראשון) לשר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כץ. את תוכנית העבודה המפורטת ליישום ההמלצות שאושרו.
 
דו"ח הצוות, שכלל נציגים בכירים של משרד התחבורה, אגף התקציבים, רשות המיסים באוצר והרשות להגבלים עסקיים, ממליץ לשר התחבורה ליישם את כל המלצות הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב, שמונתה על ידי השר כץ בספטמבר 2011. בדו"ח מפורטים דרכי היישום של כל אחת מהמלצות הוועדה, כולל פירוט של התהליכים הנדרשים כדי ליישמן.
 
בדיוני הצוות הבינמשרדי השתתפו באופן קבוע נציגים מאגף שוק ההון והממונה על הביטוח, תחום שזכה להתייחסות מפורטת בדוח הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב.
 
השר כץ ציין כי יישום ההמלצות נועד להסיר חסמים קיימים בכל תחומי הרכב בישראל ולעודד כניסה של גורמים חדשים לתחום הרכב. "אני משוכנע כי יישום ההמלצות יגביר את התחרות בענף ויביא להוזלה של מחירי כלי רכב חדשים, שירותי התחזוקה ומוסכים, חלקי החילוף וקביעת מחיר ריאלי של הרכב המשומש", הוסיף כץ.
 
שר התחבורה החליט על הקמת הצוות הבינמשרדי ליישום ההמלצות לאחר שאימץ את עקרונות דוח הועדה להגברת תחרותיות בענף הרכב.
 
חלק מההמלצות כבר יושמו במהלך עבודת הצוות וחלקם האחר מצוי בשלבי יישום מתקדמים. מבין ההמלצות שיושמו ניתן לציין את אישור יבוא רכב בתקינה אמריקאית, הקלות בגובה ההון העצמי הנדרש מיבואני הרכב, מתן אפשרות לייבא ביבוא מקביל גם כלי רכב מסחריים וביטול נוהל חלקי מרכב לרכב שהיוו חסם לכניסת חלקי חילוף ותחליפים שאינם מוגדרים כבטיחותיים.
 
המלצות נוספות נמצאות כיום בהליכי יישום מתקדמים, בהם: הקלות משמעותיות בייבוא חלקי חילוף וביטול תקנים ישראליים ייחודיים, הקמת מאגרי מכירות של כלי רכב ומצאי חלקי חילוף וקביעת קוד דגם אחיד לכלי רכב.
 
תוכנית העבודה שגובשה על ידי הצוות הבינמשרדי מתייחסת לשורה ארוכה של המלצות בתחומי ייבוא ושיווק כלי רכב, שירותי תחזוקה, שוק חלקי החילוף והתיקון במוסכים, מחירונים, רכב חשמלי, ביטוח ושמאות רכב.
 
הצוות המליץ להגדיר "יבואן זעיר" ולהתיר לו לייבא עד 20 כלי רכב שנרשמו בחו"ל וייחשבו כרכב חדש בישראל . במסגרת זאת החליט השר כץ לאפשר ליבואן הזעיר לייבא גם כלי רכב עד גיל שנה. כמו כן, יחולו מספר הקלות על היבואן הזעיר, הוא לא יהיה מחויב בהסכם עם יצרן הרכב או סוכן מורשה ותוטל עליו ערבות מוגבלת. האחריות על כלי רכב אלה תוטל על היבואן הסדיר.
 
בתחום יבוא הרכב יצויין, כי כיום לא ניתן לרשום כרכב חדש אם היה רשום במדינת המקור. אימוץ ההמלצה עשוי לעודד ייבוא מקביל של כלי רכב, במיוחד לאור ההקלות שניתנו בגובה הערבות וההון העצמי לכלל יבואני הרכב.
 
בנוסף החליט כץ, שלא להתיר ליבואן רכב ישיר להחזיק כבעל עניין (בעלות צולבת) במניות של חברת ליסינג או חברת השכרה.
 
על פי ההמלצות שאושרו לא יותר ליבואן להחזיק יותר ממוסך אחד בבעלותו. מהלך זה נועד להפחית את השליטה של יבואני הרכב במוסכים ולאפשר להם להרחיב את מגוון חלקי החילוף; מקורי, חליפי ומשומש, בהם משתמשים לתיקן כלי רכב. כיום אין הגבלה על מספר המוסכים שיבואנים יכולים להחזיק.
 
כמו כן הוחלט לאמץ המלצה של הועדה האוסרת להחזיק בזיכיון רכב ממותג או יצרן מסוים מבלי לייבאו במשך תקופה של 12 חודשים,  כיום יכול כל יבואן מקביל לייבא כלי רכב מתוצרים המיובאים  על ידי יבואן סדיר בלבד. אימוץ ההמלצה יאפשר ליבואן מקביל לייבא כלי רכב מתוצר חדש גם אם אינו מיובא כיום לישראל.
 
כמו כן הוחלט להסדיר בחוק את העיסוק בייבוא אישי של רכב אשר יקל על ייבוא אישי של כלי רכב ויאפשר לייבא רכב באמצעות גורמים מקצועיים ומוסמכים. כיום פועלים בתחום גורמים בלתי מוסמכים, המייבאים כלי רכב עבור כל מי שמעוניין לייבא רכב לישראל, ללא כל פיקוח. הסדרת העיסוק ואישור העוסקים על ידי משרד התחבורה יבטיח למבקשים לייבא רכב, ביבוא אישי, סיוע אמין ובטוח מגורמים אמינים, ללא חשש מהונאות אפשריות, כפי שקיים היום.
 
בתחום שווק כלי הרכב הוחלט לבטל את אחריות היבואן הרשמי במטרה למנוע הסדר כובל בענף. היבואן יהיה חייב לספק אחריות הניתנת על ידי יצרן הרכב בלבד. כיום מחויב היבואן לתת את אותה אחריות הניתנת על ידי יצרן הרכב, כך שלא תפחת משנתיים מיום המכירה ללקוח. קיימים יצרנים המספקים אחריות לתקופה של פחות משנתיים ואז נטל האחריות נופל על יבואן הרכב.
 
כמו כן התקבלה ההמלצה לביטול "רישום יד" אצל חברות הליסינג המוכרות רכב חדש. הדבר יאפשר לחברות הליסינג להתחרות ביבואני הרכב על מכירת רכב חדש. כיום רכב חדש שנמכר מחברת הליסינג נרשם "כיד שנייה" למרות שהינו רכב חדש לחלוטין.
 
בתחום שווק החלפים ותיקון במוסכים אושרו לביצוע המלצות שיאפשרו למוסכים המורשים לטפל בכלל כלי הרכב הנעים בישראל. משרד התחבורה יאפשר ללקוח לבחור בין שלושה סוגים של מוסכים: מוסך מורשה משרד התחבורה, מוסך שירות של יבואן רכב ומוסך ביניים אשר יעמוד בכל הדרישות של משרד התחבורה אך לא בכל הדרישות של יבואן הרכב. המוסך יהיה מוסמך לטפל בכלי רכב שקבע משרד התחבורה. המוסכים הרשמיים מהווים כיום חסם תחרותי. בשל החשש  לאבד את אחריות על הרכב, נוטים הלקוחות  לטפל בכלי רכבם במוסכים מורשים של יבואן הרכב בלבד.
 
כמו כן תינתן הקלה בדרישות של יבואני חלקי חילוף ויוסרו חסמים בשוק החלפים. במסגרת זאת יבוטלו דרישות ותקנים ייחודיים לישראל ויתאמו לתקינה הבין לאומית, תוך התמקדות במערכות רכב וחלפים בטיחותיים. כיום קיימים נהלים ודרישות, המתייחסים לכלל המערכות, גם כאשר לא מדובר בחלפים בטיחותיים.
 
עוד אושרו המלצות המעניקות לאזרח שקיפות בנושא מלאי החלפים והמערכות הקיימות בעת תחזוקת הרכב על ידי המוסך המטפל. כמו כן יבואני חלקי חילוף יחויבו לפרסם את מלאי חלקי החילוף ומחירם באתרי האינטרנט. הלקוח יהיה חשוף, בזמן אמת, לכל המידע הקיים בענף חלקי החילוף ויוכל לבחור את החלף בו ירצה להשתמש לתיקון הרכב (חליפי או מקורי). כיום הלקוחות אינם מודעים למגוון חלקי החילוף הקיים והמוסך יכול להתקין כל חלק בהתאם לאינטרס שלו.
 
בתחום מחירוני רכב אושרה ההמלצה להקמת מאגר מידע על מחירי רכב יד שנייה. הקמת המאגר תאפשר לאמוד את ערכו הריאלי של הרכב. חברת "דואר ישראל" תאסוף בעת העברת בעלות  את הנתונים של הרכב הנמכר מהקונה הרכב והמוכר. הנתונים יכללו בין השאר את מספר הקילומטרים של הרכב ומחיר העסקה. מחירוני הרכב הקיימים כיום אינם משקפים בהכרח את ערכו הריאלי של הרכב.
 
כן הוחלט על קביעת קודי דגם אחידים של משרד התחבורה לכלי רכב המיובאים לישראל, המשרד יקבע קודי דגם אחידים הן בייבוא אישי והן ביבוא מסחרי שינתנו זיהוי מדויק של כלי הרכב. כל הגופים בענף הרכב יחויבו להשתמש בקודי הדגם הרשומים ברישיון הרכב. שימוש נכון בקודים יאפשר לחשב טוב יותר את גובה הביטוח של הרכב. יצויין כי משרד התחבורה כבר הורה לכל הגופים העוסקים בנושא להיערך להנחיות החדשות.
 
מספר בודד של המלצות של הועדה הציבורית נמצאות עדיין בשלבי בחינה ובדיקה על ידי הצוות הבינמשרדי, במסגרת זאת נבחנות מספר חלופות ליישומן. בכוונת הצוות להביא בקרוב, בפני השר כץ, המלצות נוספות להגברת התחרותיות בענף.
 
השר כץ הנחה את מנכ"ל משרדו לקדם באופן מיידי את יישום ההמלצות ולשלב את אותן המלצות הדורשות חקיקה ותיאום בין המשרדים השונים בתכנית הכלכלית של הממשלה המתגבשת בימים אלה באגף התקציבים במשרד האוצר. שילוב ההמלצות בתכנית הכלכלית יאפשר מסלול זריז ומהיר של ההמלצות, בעיקר בצד המשפטי שלהן.
 
שר התחבורה הודיע כי ידרוש הפחתה במיסוי המוטל כיום על כלי רכב משפחתיים וזאת בתגובה לכוונת רשות המיסים לבטל את הטבת המס הקבועה בסעיף 96 לפקודת מס הכנסה לכלל המשק. סעיף 96 לפקודת מס הכנסה מעודד מפעלים ועסקים שונים להחליף ולשדרג את הציוד והנכסים שברשותם מבלי לשלם מס על הרווח הריאלי.


 
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים