סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
הובלת חומ"ס טפסים והנחיות
דף הבית >> טפסים ואישורים שימושיים >> הובלת חומ"ס טפסים והנחיות

 

דו"ח תקרית בשינוע חומרים מסוכנים

א. התקרית

 1. נסיבות התקרית (סמןX )  (1)          תקלה תוך כדי העמסה

                                                        (2)                  שפך או דליפה בדרך                                                

(3)                     תאונת דרכים

(4)                     תקלה תוך כדי פריקה

(5)                     אחר (פרט): ___________________

 

 1. תאריך ושעת התקרית:  _____________________________________________________

 

 1. מקום התקרית:  ____________________________
 2. כיוון נסיעה:_____________________

 

 

ב.  המוביל                                                                                                                                                                   

1.       הנהג: שם:___________________ כתובת:____________________________________

טלפון:_______________________

2.       משרד ההובלה: שם:_____________כתובת:____________________________________

טלפון:_______________________                                                                                         

3.       הרכב: מס' רישוי:___________ סוג:_______שנת ייצור:_________ בבעלות:___________

נגרר מס' רישוי:____________ סוג:_______שנת ייצור:_________ בבעלות:____________

ציוד הבטיחות אשר היה ברכב: _____________________________________________________________________

שילוט: ______________________________________________________________

 

 

ג.  השינוע

1.       השוגר (מוצא): שם: ___________________  כתובת:______________________________

2.       המקבל (יעד) : שם:____________________   כתובת:_____________________________

3.       שטר  מטען (תעודת משלוח) מס': _____________ הוצא ע"י: השוגר/מוביל*________________

4.       כרטיס חירום (בטיחות): נמסר/ לא נמסר לנהג*

  _______________________________________________________________________

 

 

ד.  המטען

      

שם החומר

מס'

או"ם

קבוצת

סיכון

כמות

כללית

צורת

אריזה

כמות

בכל אריזה

סימני זיהוי או תקן על גבי האריזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ב. פירוט התגובה לאירוע חומרים מסוכנים

בעל רישיון המוביל יפרט את סדר הפעולות (סד"פ) העקרוני באירוע חומרים מסוכנים או בחשש לאירוע כזה, ואת מבצעי הפעולות, עפ"י המתווה הבא:

1.      זהות הגורם שמפעיל את המוקד המבצעי ומיקום המוקד; 

2.      דרכי קבלת הדיווח על אירוע חריג ואופן הטיפול בהתרעות שמתקבלות ממערכת האיכון וממקורות אחרים;

      דוגמא לניסוח:

*      בהתקבל התרעה על חריגה מתחום נסיעה מוגדר יתקשר הבקר לנהג ויורה לו לשוב לנתיב הנסיעה המתוכנן.

*      הנהג מבצע והבקר מסמן את האירוע כמחייב בירור ומעביר את המידע לסדרן בחברת ההובלה.

*      הנהג אינו משיב לקריאת הבקר – הבקר מתקשר למשטרה ומשגר במייל למוקד הסביבה את רשומת ההובלה.

3.      תגובת  הנהג  הנדרשת בהיבטים של:

     דוגמא לניסוח:

*      עצירת הרכב – מקום עצירה מועדף ושמירת מרחק מפעילויות סמוכות ומסיכונים;

*      דיווח לעמדת השליטה והבקרה – כלי הדיווח ומהות המידע הנחוץ;

*      התמגנות – מה המיגון שמשמש לצורך הטיפול הראשוני באירוע;

*      פעולות טרם עזיבת מושב הנהג -  למשל, הדממת מנוע ובלימה מלאה;

*      פעולות בהתאם לכרטיס הבטיחות –  טיפול ראשוני באירוע;

*      השגחה על הרכב ומניעת פגיעה בעוברי אורח    קשר עין, הצבת משולש אזהרה, הפעלת מהבהבי חירום והרחקת תנועה ועוברי אורח;

*      חבירה לצוות החירום – הצטרפות לפעולות הנדרשות אחרי הטיפול הראשוני שביצע;

   דוגמא לניסוח בהפעלת לחצן מצוקה בעקבות ריח חריג בעת הובלת גפ"מ:

*      הבקר יורה לנהג לעצור בהקדם רחוק כל האפשר מריכוזי אוכלוסייה וממקורות הצתה;

*      הנהג ידומם את המנוע וידווח לבקר שהוא יורד לבדוק את מקור הריח;

*      הנהג יפעל בהתאם להנחיות בכרטיס הבטיחות;

*      הנהג שהבחין כי יש דליפה שאינה ניתנת להפסקה בדרך של סגירת ברז יתרחק למרחק של __ תוך שמירת קשר עין עם הרכב וימתין לכבאים ולשוטרים

*      הנהג יעדכן את הבקר בדבר הפעולות שביצע וישיב לשאלותיו.


*       

4.      תגובת הבקר והאחראי על ההובלה בהיבטים של:

*      הנחיית הנהג;

*      דיווח למשטרה על מקום האירוע;

*      דיווחים  שוטפים למוקד הסביבה;

*      דיווח למפעיל צוות החירום, למזמין ההובלה, למוסר המטען ולגורמים נוספים;

5.      חבירה מהירה ויעילה לזירת האירוע ובפעילות בזירה: 

*      הזעקת נציג של המוביל לחפ"ק המשטרה – לו"ז החבירה שלו ותפקידו בחפ"ק האחוד;

*      הזעקת צוות חירום יעודי (של המוביל, מזמין שירות ההובלה, השוגר איש הקשר מטעם חברת הספנות או נציג בעלי המטען או אחר), כפי שהוגדר מבעוד מועד וידוע לבקר , ולו"ז החבירה של הצוות ושל הציוד הנדרש לצורך פעילותו בזירת האירוע;

*      הפעלת צוות החירום בזירת האירוע;

*      הפעלת קבלני משנה.

6.      שת"פ עם כוחות החירום וההצלה בהתאם לנסיבות האירוע;

7.      פינוי הרכב וסילוק פסולת חומ"ס והשבת הזירה לשגרת פעילות.


 

ג. מפרט לנוהל חירום

 1. בעל רישיון מוביל יגבש נוהל חירום, שיהווה בסיס לנוהלי עבודה שיופעלו בעת אירוע חומ"ס, ובמרכזו הפעלת מוקד מבצעי על-ידי בקרים שהוכשרו לתפקידם.
 2. בעל רישיון מוביל  יפעיל את מערכת השליטה והבקרה במוקד שלו כדי לוודא שכל הובלת חומ"ס עומדת בכל הדרישות, ויהיו ברשותו הכלים לאתר חריגות  ולמנוע הובלות שאינן עומדות במלוא הדרישות.
 3. נהג בכלי רכב שמוביל חומ"ס חייב לדווח לבקר במוקד המבצעי  שלו, על כל תקלה וחריגה משגרת ההובלה.
 4. הבקר יבדוק התרעות לתקלה\אירוע חריג (בין שהתקבלו ממערכת האיכון או בכל דרך אחרת), וכשאינו מצליח לשלול אירוע חומ"ס, יזעיק את המשטרה ויעביר מידע כנדרש.
 5. בעל רישיון מוביל יציג את נוהל החירום למפקח במשרד התחבורה, ולממונה במשרד להגנת הסביבה בהתאם לדרישתם.
 6. הנוהל על כל  סעיפיו יעודכן באופן שוטף, והודעה על כל שינוי בו, ובכלל זה פרטי התקשרות של אנשי קשר, תועבר תוך 24 שעות לידיעת המפקח והממונה.
 7. כל בעלי התפקידים שמעסיק בעל רישיון המוביל, ובכלל זה קבלני משנה, יהיו בקיאים בהוראות נוהל החירום, בנוהלי טעינה, פריקה ואיתור תקלות  ובהוראות בטיחות מיוחדות שניתנו להם.
 8. בעל רישיון המוביל יתדרך את נהגיו בהוראות נוהל החירום, ויבחן, בעזרת קצין הבטיחות בתעבורה שעובד בשירותו, את מיומנותם בכל הנדרש לשם קיום הוראות הנוהל.
 9. כאשר בעל רישיון מוביל  אינו מפעיל מוקד מבצעי משלו –  יבצע התקשרות מחייבת עם מוקד שיפעיל את מערכת השליטה והבקרה בהתאם לדרישות ברישיון המוביל.
 10. הובלות במסגרת Transshipment (הובלה יבשתית מנמל ימי לנמל ימי אחר) –  הבקר המוקד המבצעי יחזיק ברשותו את פרטי ההתקשרות עם מפעיל צוות חירום (איש הקשר מטעם חברת הספנות או נציג בעלי המטען או אחר – כפי שהוגדר מבעוד מועד וידוע לבקר).
 11. נוהל החירום יוגש בפורמט מסוים בהתאם לדרישה להלן.

פורמט לנוהל חירום

תאור שגרת הפעילות

 

1.      תדירות הובלת חומרים מסוכנים;

2.      רשימת מזמיני הובלה ומוסרי מטען איתם עובד בעל העסק בקביעות לדוגמא, בתדירות של אחת לשבוע לפחות, ופרטי ההתקשרות עימם;

3.      פירוט מרכיבי מערכת השליטה והבקרה;

4.      פירוט מנגנון תכנון מסלול ההובלה ואישורו – בעלי התפקידים וסמכויותיהם;

5.      מסמכים בידי הנהג, מסמכים במוקד ומסמכים אצל מזמין ההובלה, שוגר המטען, מקבל המטען ומוסר כרטיס החירום לנהג.

6.      דרכי ההתקשרות בין הנהג לבין מפעיל עמדת השליטה;

7.      אתר\י טיפול בכלי הרכב ושטיפתו;

8.      אתר\י חניית לילה;

9.      מספרי טלפון של גופי החירום וההצלה ומוקד הסביבה.


טבלה מספר 1 – מצבת כלי הרכב

 

מספר הרישוי

סוג הרכב

 

פרטי החומר\ים המסוכן\נים המובל\ים (שם, מספר או"מ)

נתוני הובלה

מכלית – נפח המכל

רכב אחר – צורת ההובלה – מכולות, אריזות תפזורת וכו'

אתר\י חניה לרכב

_ _–_ _ _ –_  

 

 

 

 

 

_ _–_ _ _ –_  

 

 

 

 

 

_ _–_ _ _ –_  

 

 

 

 

 

 

טבלה מס' 2 – טבלת ניתוח תרחישים

פירוט 3 תרחישים אפשריים של אירועי חומרים מסוכנים במהלך שלבי הובלת חומ"ס – נסיעה, העמסה, פריקה, עצירה וחניה.

מס"ד

שם החומר המסוכן ושלב ההובלה בו התרחש האירוע (נסיעה, העמסה, פריקה, עצירה וחניה)

מתאר האירוע

מה גרם להתרחשות  והאופן שבו החומר המסוכן מתפזר ומהווה סיכון

 

תחום ההשפעה של האירוע

מי\מה עלול להיות מושפע מהאירוע ובאיזה אופן (תיאור הפגיעה באדם ובסביבה).

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 


 

טבלה מס' 3 – טיפול באירועי חומ"ס

לכל תרחיש בטבלה מס' 2 יקבע בעל ההיתר את אופן הטיפול העקרוני, ויציג בטבלה את הפעולות של צוות\י החירום ושל הכבאים.

תרחיש מספר 1 (מס"ד 1 בטבלה מספר 2)

סדר פעולות עקרוני להשתלטות על האירוע ולהשלמת הטיפול בו: (המוביל עצמו, מזמין ההובלה, שוגר המטען ומקבל המטען; קבלני משנה דוגמת מפעילי מנופים וקבלני טיפול בפסולת מסוכנת)

סדר פעולות עקרוני של הכבאים בהשתלטות על האירוע תאור הפעולות העקרוניות של שירותי כבאות והצלה והשתלבותן בפעולותיו של המוביל

 

 

 

 

 

 

 

תרחיש מספר 2 (מס"ד 2 בטבלה מספר 2)

סדר פעולות עקרוני להשתלטות על האירוע ולהשלמת הטיפול בו: (המוביל עצמו, מזמין ההובלה, שוגר המטען ומקבל המטען; קבלני משנה דוגמת מפעילי מנופים וקבלני טיפול בפסולת מסוכנת)

סדר פעולות עקרוני של הכבאים בהשתלטות על האירוע תאור הפעולות העקרוניות של שירותי כבאות והצלה והשתלבותן בפעולותיו של המוביל

 

 

 

 

 

 

 

תרחיש מספר 3 (מס"ד 3 בטבלה מספר 2)

סדר פעולות עקרוני להשתלטות על האירוע ולהשלמת הטיפול בו: (המוביל עצמו, מזמין ההובלה, שוגר המטען ומקבל המטען; קבלני משנה דוגמת מפעילי מנופים וקבלני טיפול בפסולת מסוכנת)

סדר פעולות עקרוני של הכבאים בהשתלטות על האירוע תאור הפעולות העקרוניות של שירותי כבאות והצלה והשתלבותן בפעולותיו של המוביל

 

 

 

 

 

 

 


 

טבלה מס' 4 –  משימות של חברי צוותי החירום

 

טבלת משימות לתרחיש מספר 1 (מס"ד 1 בטבלה מספר 2)

 

מס"ד

אמצעי טיפול  ולו"ז מתוכנן להפעלתם

פעולה מתוכנת באמצעות אמצעי הטיפול

מבצעי הפעולה,

זמן החבירה ותחילת העבודה

והתמגנות מבצעי הפעולה

פירוט הפעולה ולו"ז לביצועה בכל שעה ביממה

1

 

 

 

שם

זמן

(קריאה+..)

 

מיגון

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

2

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

3

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 


טבלת משימות לתרחיש מספר 2 (מס"ד 2 בטבלה מספר 2)

מס"ד

אמצעי טיפול - פסיביים ואקטיביים - ולו"ז מתוכנן להפעלתם

פעולה מתוכנת באמצעות אמצעי הטיפול

מבצעי הפעולה,

זמן החבירה ותחילת העבודה ומיגון

פירוט הפעולה ולו"ז לביצועה בכל שעה ביממה

1

 

 

 

שם

זמן

מיגון

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

טבלת משימות לתרחיש מספר 3 (מס"ד 3 בטבלה מספר 2)

מס"ד

אמצעי טיפול - פסיביים ואקטיביים - ולו"ז מתוכנן להפעלתם

פעולה מתוכנת באמצעות אמצעי הטיפול

מבצעי הפעולה,

זמן החבירה ותחילת העבודה ומיגון

פירוט הפעולה ולו"ז לביצועה בכל שעה ביממה

1.

 

 

 

שם

זמן

מיגון

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

טבלה מס' 5: רשימת אנשי קשר וקבלני משנה לטיפול באירוע חירום (דוגמא)

שם

תפקיד בשגרה

ומקום העבודה והציוד

טלפון\מירס\נייד

תפקיד בחירום

צורת התקשרות עם בעל התפקיד

 

בקר (מפעיל עמדת השליטה במוקד המבצעי) רח'... מספר... ת"א

 

בקר

שכיר

 

בקר (מפעיל עמדת השליטה במוקד המבצעי) רח'... מספר... ת"א

 

בקר

שכיר

 

סדרן, רח'... מספר... חיפה

 

מגבה בקר

שכיר

 

אחראי הובלה, רח'... מספר... חיפה

 

 

שכיר

 

מנהל אתר, רח'... מספר... נתניה

 

 

 

 

קצין בטיחות, רח'... מספר... חדרה

 

נציג בחפ"ק משטרה

נותן שירות

 

 

 

צוות חירום

 

 

 

 

צוות חירום

 

 

 

 

צוות חירום