סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
קצין הבטיחות המועסק ביחסי עובד מעביד מקיים את התכלית הבטיחותית של החוק בצורה המיטבית
דף הבית >> ארכיוני האתר (המשך) >> ארכיון (המשך 20) >> קצין הבטיחות המועסק ביחסי עובד מעביד מקיים את התכלית הבטיחותית של החוק בצורה המיטבית
27-12-18

את יום העיון האחרון והמסכם של שנת 2018 פתח כדרכו בקודש שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני הבטיחות בתעבורה.

יו"ר האיגוד, שמעון סודאי

על רקע הדיונים שאינם נגמרים בוועדת הכלכלה של הכנסת ואוזלת ידו של משרד התחבורה, מן הסתם, עיקר נאומו של סודאי הפעם הוקדש לנושא מעמדו של קצין הבטיחות ותיקון חלק י' בתקנות התעבורה.סודאי סקר ביסודיות את השתלשלות הדברים בעניין זה עד כה והביע את דעתו הנחרצת על הדרך והמהות של טיפול הגורמים השונים בסוגייה זו.
 
אולם, לא רק בסוגייה זו עסק סודאי. הואיל ויום העיון הנוכחי הוא הראשון לאחר הבחירות להנהלת החברה, לאחר דברי ברכה קצרים לכל המכובדים, הספונסרים וחברי האיגוד, הציג סודאי את חברי ההנהלה הנבחרת ובעלי התפקידים בקדנציה החדשה: שמעון סודאי - יו"ר, ספי דיין - מ"מ יו"ר, שאלתיאל גולני, ראובן שמעון, ארנון לוי, אייל הדר - מזכיר, ויקטור סבח - גיזבר, עודד שאולוף ועאזי אלעטאונה.


חברי ההנהלה בקדנציה החדשה

כמו כן, בירך סודאי בברכת עלו והצליחו גם את חברי המועצה, שחלקם חדשים:  יובל בונה , ירון קומפל,  גדי בן נאים,  משה מרר,  דני קורץ   ואבנר ישראל.
 
בהזדמנות זו הציג גם סודאי כמה מהיעדים המרכזיים לקדנציה החדשה:

 •  ראשית, תיקון חלק י' של תקנות התעבורה, הכוללות את תפקידיו וסמכויותיו של קצין הבטיחות. הדיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת נמצאים כבר בשלבים האחרונים ויש לקוות  שהחלטות תתקבלנה עוד בקדנציה זו של הכנסת. 
 • עם סיום התיקון, האיגוד ידאג להפיץ את הפרק המתייחס לחובות שיש לכל בעל מפעל, מתוקף תקנות התעבורה – לכל החברות - כולל פרסום באתר האיגוד ובדף הפייסבוק.
 • הנהלת האיגוד שואפת לפעול להשוואת מעמד קציני הבטיחות למעמד מבקר פנים בחברה, באמצעות חקיקה  מתאימה.  
 • לצד המטרות הקונקרטיות,  נבקש בקדנציה הזו  להמשיך ולתת דגש מיוחד לשיפור תדמית קציני הבטיחות  - דבר שכבר החל לקרום עור וגידים במסגרת התיקון הנוכחי, בסעיפים שכבר אושרו. נוסיף ונעשה זאת באמצעות בעלי מקצוע, שידאגו להכין מסרים מתאימים שיפורסמו במדיות השונות.
 • נמשיך ונהדק את הקשר עם החברים באמצעות כנסים,
 • ימי השתלמות ייעודיים, שיתוף מידע ויידע באמצעות הרשתות החברתיות, בפורומים השונים, בחדשות האיגוד, באתר האיגוד ובדף הפייסבוק .
 • נדאג להרחיב את שיתוף הפעולה ולהגדיל את כח ההשפעה, בשיתוף עם ארגוני תחבורה המשיקים לנו . 
 • ועוד.
 
וועדת הכלכלה של הכנסת – תיקון חלק י' ואופן ההעסקה :
כפי שחברי האיגוד עודכנו לא פעם, החל משנת 2013 האיגוד פועל ביתר שאת על מנת להביא למציאות תעבורתית ותעסוקתית טובה וצודקת יותר.
עבור חברי האיגוד ועבור הציבור כולו.
אין דרך לתאר מעל במה זו את כל אשר נעשה, לכן סודאי מתאר בקצרה את סדר האירועים :
ראשיתם של הדברים בהודעה של משרד התחבורה על אכיפת יחסי עובד מעביד בין קצין הבטיחות למפעל. על כך הגישו חברות למתן שירותים, שחלקן  פועלות לראייתנו כחברות עובדי קבלן, עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 
במסגרת ההליך ואף עוד לפניו, הביע משרד התחבורה עמדה מקצועית ומשפטית חד משמעית, לפיה - הדרך לקיום התכלית הבטיחותית של החוק - היא באמצעות העסקה ישירה – היינו  - קיום יחסי עובד מעביד בין קצין הבטיחות למפעל. האיגוד הצטרף להליך זה כידיד בית משפט, כלומר- כמעין גורם מקצועי ורשמי המסייע בהליך.

הצד העיקרי להליך הזה - משרד התחבורה,  ספג מבית המשפט ביקורת על התנהלותו ושינוי עמדותיו, ובסופו של דבר ועל בסיס התנהלותו ועמדותיו המשתנות של משרד התחבורה, קבע בית המשפט שלשון החוק אינה מחייבת בהכרח קיום יחסי עובד מעביד.
 
לצד זאת, קבע בית המשפט, כי בסמכותו של משרד התחבורה לאכוף יחסי עובד מעביד, מכוח סמכותו הכללית שבתקנות.
 
עוד העיר בית המשפט, כי בסופו של דבר, עניין זה ממילא יוכרע בהליך תיקון התקנות שהחל בשנת 2013, עוד בכנסת הקודמת.
 
למרות שפסק הדין עמד בסתירה לעמדת המדינה, המדינה לא מצאה לנכון לערער עליו.
 
האיגוד לעומת זאת,  מילא את חובתו כלפי חבריו וכלפי הציבור כולו, והגיש ערעור לבית המשפט העליון. המדינה בתשובתה לערעור, שבה והביעה את עמדתה, שיש לאכוף חובת קיום יחסי עובד מעביד.

הרכב של 3 שופטים מצא לנכון לבקר את המדינה על כך, שבחלוף שנים רבות עדיין לא השלימה את תיקון התקנות, והורה לה להניח הצעת תיקון על שולחן הועדה. בית המשפט אף הוסיף וקבע לכך מועדים, והורה למדינה להגיש הודעות עדכון מידי תקופה.
 
משך שנים האיגוד פעל נמרצות מול כל הגורמים הרלבנטיים, על מנת לוודא שתיקון התקנות אכן יתבצע, באופן מהיר, מקצועי וצודק. במסגרת זאת קיים האיגוד דיאלוגים רבים וממושכים עם גורמים רבים:  
כתבנו, שוחחנו ונפגשנו עם חברי כנסת, עם כל הגורמים במשרד התחבורה ועד העומד בראשם, השר ישראל כ"ץ, עם אנשי הקואליציה להעסקה ישירה, עם הסתדרות העובדים, עם ארגון אור ירוק, עם הרשות הלאומית, עם מחלקת האכיפה של דיני העבודה והעומדת בראשה, ועוד.
פעלנו במישורים משפטיים, תקשורתיים, וביצענו פעולות גלויות וסמויות.
לאורך התהליך גורמים רבים הביעו בפני סודאי דאגה מהמצב השורר ומפעילות המשרדים. סודאי קיבל מסרים והתחייבויות שלטוניות ברורות, בין היתר מסמנכ"ל משרד התחבורה מר פלור, ממנהל אגף הרישוי מר רוזן, מיו"ר ועדת הכלכלה מר איתן כבל, ועוד  - לפיהם הם מסכימים עם בסיס העמדות של האיגוד, רואים בעיה בפעילות המשרדים ויפעלו לתיקון התקנות והסדרת העניין בהקדם.

סודאי אינו נכנס לתוכן הדברים ורק מציין שדאג לתעד חלק מההתרחשויות ובעת הנכונה הם יחשפו, וסודאי מאמין שיגרמו למבוכה רבה בקרב מספר גורמים בכירים.
 
בסופו של דבר ולאור פעולות שביצעה הנהלת האיגוד, משרד התחבורה הניח בפני הועדה הצעת תיקון שנוגעת לתפקידיו וסמכויותיו של קצין הבטיחות וכן לצורת העסקתו.
 
בכל הנוגע לסוגיית אופן ההעסקה, ולאחר מאמצים רבים שהנהלת האיגוד הקדישה,  ביקש משרד התחבורה -   שהתקנות יקבעו שבהיקפי משרה של עד יומיים בשבוע, יוכל קצין הבטיחות להיות מועסק באמצעות משרדים למתן שירותי בטיחות ואילו בהיקף משרה של 3 ימים ויותר, תהיה חובת קיום יחסי עובד מעביד. נוסח זה התקבל לאחר שקולה של הנהלת האיגוד נשמע היטב ולאחר שהבאנו לשינויים מרחיקי לכת בעניין הזה.

בנוסח זה הביע משרד התחבורה עמדה מרוככת יותר, שכן לפני שהתחלפו בעלי התפקידים, העמדה המקצועית הייתה שבכל היקף משרה יש לחייב יחסי עובד מעביד.
מכל מקום, עדיין יש בעמדה זו אמירה מקצועית ברורה, לפיה קיימת בעיה בפעילות המשרדים למתן שירותי בטיחות, וכי קצין הבטיחות המועסק ביחסי עובד מעביד מקיים את התכלית הבטיחותית של החוק בצורה עדיפה בהרבה.
 
לאורך כל הליך התיקון דרשה הנהלת האיגוד ממשרד התחבורה נתונים אמיתיים ועדכניים.
הנהלת האיגוד פנתה בבקשות מכוח חוק חופש המידע, אולם נתקלה בתשובות מביישות ומדאיגות. לצד זאת דאגה ההנהלה להניח בפני ועדת הכלכלה כל נתון וכל חוות דעת שנערכו ונאספו לאורך השנים החל ממסקנות ועדת סגיס שמינה משרד התחבורה ואשר קובעות שיש לסגור את המשרדים למתן שירותי בטיחות, וכי עבודת קצין הבטיחות השכיר מעלה ממצאים בטיחותיים טובים 
בהרבה משל אלו של מרבית העובדים בחברה למתן שירותים כתת עובד קבלן לראייתנו ;
המשך בנתונים של הרשות הלאומית ונתוני ניידות הבטיחות, המלמדים על אחוזי תאונות וליקויים בטיחותיים חמורים, גבוהים בהרבה במשאיות הכבדות, המפוקחות על ידי המשרדים למתן שירותי בטיחות ;
וכלה בחוות דעת המסבירות את ההבדלים התהומיים בין עובד קבלן לעובד מן המניין  -  ככלל,  ובענייננו בפרט.

לאורך כל התהליך פעלה הנהלת האיגוד על מנת שוועדת הכלכלה "תואיל בטובה" לעסוק בעניינים שלנו. לצורך כך דרשה ההנהלה והביאה לקביעת דיונים דחופים, שאלמלא פעילות זו - לא היו מתקיימים.
 
באופן תמוה, ועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת איתן כבל, הודיעה כבר בתחילת הדרך, שנושא אופן ההעסקה ידון לאחר שיאושרו יתר חלקיו של התיקון.
כבר באותה נקודת זמן היה זה משונה, אבל לצד זאת, מר כבל שב והצהיר בפני סודאי  באופן אישי ופומבי, על מחויבותו לתהליך, על עמדותיו החברתיות לצמצום העסקה קבלנית ועל הערכתו לפועלו של האיגוד וקציני הבטיחות.

כפסע היה לפני השלמת התיקון, לרבות בסוגיית אופן ההעסקה,  אלא שבדיון האחרון שקיימה הועדה, ביום 17.12.2018, חלה תפנית בלתי צפויה.
מר כבל הודיע בפתח הישיבה, שהואיל ומשרד התחבורה לא סיפק לו נתונים שביקש, שלדבריו היו אמורים לסייע לוועדה להכריע בסוגיית אופן ההעסקה, אין ביכולתו להכריע בנושא,  ועל כן הוא מבקש לפצל את התקנות, כך שבשלב זה הועדה תמשיך לקדם ותשלים את אישור התקנות בנוגע לתפקידו וסמכויותיו של קצין הבטיחות.
 
אשר לסוגיית העסקה, הועדה תדון בה לאחר שמשרד התחבורה יואיל לספק נתונים, או לחלופין דרך הליך חקיקה ראשית.
 
"בכל הנוגע לסוגיית תפקידו וסמכויותיו של קצין הבטיחות – הנהלת האיגוד ביצעה עבודה יסודית והצליחה להביא לתיקונים רבים". אומר סודאי.

חלק רב מהתיקונים בוצעו עוד לפני שנוסח התקנות הונח על שולחן הועדה, ומי שמעורה בדברים יודע שקיים פער עצום בין נוסח התקנות שמשרד התחבורה התכוון להגיש לוועדה בתחילה, לבין זה שהוגש בסופו של דבר.
גם לאחר שהוגש נוסח התקנות לוועדה, במהלך דיוני הועדה נלחמה הנהלת האיגוד  והשמיעה את עמדתה בכל עניין בעל חשיבות.
לדוגמא, המצב הנוכחי הוא שבתקנות התעבורה קיים איסור על קצין הבטיחות לעבוד בעבודה נוספת במפעל.
הנהלת האיגוד הביאה לכך שלאחר כניסת התיקון לתוקף, יחול איסור חוקי על בעל המפעל, להעסיק את קצין הבטיחות בעבודה נוספת. כלומר, לא רק איסור חוקי על קצין הבטיחות לעבוד בעבודה נוספת, אלא גם איסור חוקי על המעסיק להעסיק את קצין הבטיחות במטלות נוספות.

תיקון זה הוא תולדה של ניתוח הפניות והמענה שהנהלת האיגוד מספקת לחברים במסגרת הייעוץ המשפטי שניתן להם.

הנהלת האיגוד סיכלה את דרישת משרד התחבורה לכך שקצין הבטיחות יהיה אחראי על הבטיחות במפעל בזמן היעדרותו, בין אם חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת,  ולאור התעקשותנו אחריות זו תוטל על בעל המפעל ולא עלינו.
ועוד תיקונים רבים ומשמעותיים.
 
הנהלת האיגוד הביאה לכך שלשון התקנות תהיה ברורה יותר מזו שאליה כיוון משרד התחבורה, על ידי תיקוני ניסוח וחידודי מינוח.
הבאנו לכך שהתקנות יבססו מעמד ראוי יותר לקצין הבטיחות ויכירו בחשיבות תפקידו, ובהיבט הזה, היה והתיקון יושלם, המצב לא יהיה חסר פגמים,  אולם בוודאי עדיף מזה הקיים.
אשר לסוגיית ההעסקה – כאמור, בשלב זה התמונה טרם התבהרה במלואה ואנו פועלים על מנת להסיר את הערפל מכוונות משרד התחבורה וועדת הכלכלה, ובהתאם - חברי ההנהלה וסודאי יחליטו על הצעדים הבאים.
אין בכוונתנו לאפשר לעניין להתמוסס. נמצה כל פעולה חוקית וצודקת בעניין הזה.
 
קיימות חזיתות רבות, בהן הנהלת האיגוד יכולה לפעול, ואנו נעשה זאת :
ייתכן שיוחלט על נקיטת הליכים משפטיים כנגד משרד התחבורה, ייתכן שיוחלט על נקיטת הליכים משפטיים או משמעתיים כנגד בעלי תפקידים ציבוריים, שלא אנקוב כרגע בשמם. ייתכן שיוחלט על נקיטת הליכים כנגד המדינה שמעלימה עיניה מכך שחברות רבות מעסיקות קציני בטיחות כעובדי קבלן, אולם אינן פועלות תחת רישיון כחוק ואינן ממלאות את הדרישות המינימאליות שבחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
 
התנהלות מבישה של משרד התחבורה
"חברים", אומר סודאי באכזבה רבה, "אני מתבייש בהתנהלות משרד התחבורה,  אני מתבייש בכך שפוליטיקה ואינטרסים אישיים וצרים מנהלים את המדינה, ומצטער שהתופעה אינה נעלמת מארצנו. היא רק הולכת וגוברת.
מי שמכיר אותי יודע שלא ניתן להאשים אותי בתמימות או נאיביות.  ועדיין,  התהליך הזה חשף אותי למציאות מכוערת מזו שהכרתי ודמיינתי, שבה עובדי מדינה אינם מבינים את חובותיהם ואחריותם הרבה שבה חברי כנסת מייצגים רק את עצמם ואת כיסאם ; מציאות שבה לוביסטים מנהלים את המדינה ;
מציאות שבה שולטת תרבות צביעות ושקר".
"חברים", מוסיף סודאי ואומר בלהט: "תסלחו לי אבל אנחנו לא מיוחדים. אותה התנהלות –  באה לידי ביטוי, בצורה דומה להחריד, גם ברפורמה בענף הרכב שנדונה במסגרת תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, ביחס לשמאים, למוסכים ולבוחני הנהיגה.
נראה שהתפתחה לה שיטה פסולה – להחליט שלא להחליט. לתסכל כדי לסכל.
אז אני מודיע לכם ולכל מי שמיהר לחגוג את הביזיון – לא תם ולא נשלם.
אנו נערכים לסדרה של פעולות משמעותיות ובימים הקרובים תתכנס הנהלת האיגוד לבחון ולהכריע בהם". 
סודאי פונה לנציגי משרד התחבורה הנמצאים ביום העיון ואומר בנחישות: "משרד התחבורה והעומדים בראשו – אינכם חסינים. הגיעה העת שתתנו את הדין. הגיעה העת שתתחילו לעמוד בחובותיכם. הגיעה העת שפיכם ולבכם יהיו שווים".

סודאי מוסיף ואומר: "ולגבי העבריינים שמעסיקים עובדי קבלן ללא רישיון כחוק – אנחנו נדאג שהחוק ייאכף עליכם. זה קרב ובא".
 
פנייתו המסכמת בעניין זה הינה לקציני הבטיחות ולהם אומר סודאי: "אתם קציני הבטיחות, אתם חלק מהמאבק הזה. בלעדיכם זה לא יתאפשר.
הישארו מלוכדים ומאוחדים, התעלמו מרעשי הרקע והפרסומים השקריים והמטעים שמופצים בכוונה להשפיע עליכם,  ויותר מהכל – אל תתנו יד.
הרי, אם אתם תסרבו לעבוד כתת עובדי קבלן ותנדו את אלו שפוגעים בנו, בפרנסתנו, במקצוע שלנו ובבטיחות של ילדינו – הם לא יוסיפו להתקיים.
הכוח בידינו, הוא עצום,  ובעזרתכם הוא יורגש – בקרוב". 
 
מימון המאבק 

 • "חברים" אומר סודאי: "כפי שהנכם מבינים, הרשויות אינן עושות לנו חיים קלים. הן מקפידות להערים עלינו קשיים ואנו נאלצים להתגבר ולהתעלות על כל המכשולים".
 • על ההוצאות הרבות הכרוכות בכך, כבר דובר רבות. כל הליך, כל עתירה וכל יוזמה מאומצת  -  עולה הרבה מאד כסף.
 • על מנת שנמשיך להילחם את מלחמתכם, אנו צריכים שכל אחד מכם יירתם למאבק וישלם את הסכום הסמלי של דמי החבר,
 • אם באמצעות החברה ואם באופן אישי.
 • מדובר בסכום חד שנתי בסדר גודל של ארוחה זוגית במסעדה.  לא יכול להיות שישבו כאן קציני בטיחות, שלא יתנו את חלקם ויצפו מאתנו להמשיך לעבוד על חשבון אחרים.
 • דמי החבר הם היחידים שמממנים את פעילות האיגוד (!)
 • לא התשלום הסימלי של הכנס ולא שום דבר אחר.  
 • נזכיר שוב, כי יש תמורה גדולה בעד תשלום דמי החבר, הרבה מעבר לפעילות שנעשית מול הרשויות בזירות השונות.
 • חברים שמשלמים את דמי חבר מקבלים יחס אישי ומענה לכל שאלה שמתעוררת אצלם במהלך העבודה.
 • מי שאינו חבר, לא נענה. חד וחלק. אל תגידו לא ידענו. אל תחכו שתהיה לכם בעיה כדי להצטרף לאיגוד. לא נסכים לכך.
 • חברים, אני רואה בכל אחד מכם השגריר הטוב ביותר שיכול לגייס עוד חברים לאיגוד, כאשר המטרה והשאיפה להגיע בסוף שנת 2019 ל- 1,000 חברים.  אנחנו לא רחוקים משם.  
 • אבקש לציין כי לאחר שנים שנמנענו מכך, השנה הועלו המחירים באופן מינימלי וסימלי, וזאת בשל העלאת מחירים של כל נותני השירות עמם אנו עובדים, וגם משום שהצטרפה אלינו עובדת חדשה :  מיקי קדוש שמה, שמסייעת לצביה בעבודתה הרבה.
 • המחירון החדש מתפרסם בתקופה האחרונה גם בחדשות האיגוד וגם באתר.
 • אני מצפה שכל אחד מכם ידאג לעקוב מקרוב אחר ביצוע התשלום ולא יחכה למועד האחרון.
 •  
 • ובעניין השירות לחברי איגוד ,
 • שלחנו לכם במייל את טבלת הוועדות החדשה של האיגוד, בחלוקה לתחומים השונים : היסעים, משא כבד, רשויות מקומיות, שטח תפעולי וכל היתר.
 • הטבלה מופיעה גם באתר האיגוד. 
 • כל מי שהינו חבר איגוד, רשאי לפנות לאחד מחברי הוועדה, להזדהות בשמו המלא, ואז יוכל לקבל מענה בעניינו.
 • הוועדות מורכבות מחברי המועצה וההנהלה, כולם מקצועיים ובעלי ניסיון,  וזה עובד מצויין.
 • ** גם וועדת הביקורת של האיגוד תוודא שהפעילות בוועדות מתקיימת כשורה.
 • בנושא שטח תפעולי :
 • לאחרונה ביקש - רכז וועדת שטח תפעולי –חבר המועצה - ירון קומפל  כי החברים, המפקחים בין היתר גם על שטח תפעולי, יעבירו לאיגוד את פרטיהם האישיים  על מנת שנוכל לקדם נושאים מקצועיים בתחום .עד כה העבירו את פרטיהם רק 14 איש.  אני בטוח כי ישנם חברים נוספים.
 • אבקש  להעביר לצביה במייל בהקדם.
 • חברים, אני מבקש בכל לשון : נא לא להתקשר לטלפון הפרטי שלי.
 • יש לכם שאלה או בעייה ? קודם כל נסו את אחד מחברי הוועדה ואם לא  נעניתם, העבירו מייל מפורט עם שאלתכם למשרד האיגוד. 
 • אם אתם חברי איגוד, מבטיח שתקבלו תשובה.
 •  
 • אגף מטענים :
 • "אין דרך יפה לומר זאת, ולכן אומר את הדברים כפי שהם" אומר סודאי ומוסיף: "השירות באגף מטענים הוא גרוע !!!  משנה לשנה יותר ויותר.זה זמן רב שאני פועל למען שינוי המחדל הזה – מול שר התחבורה, מול המנכלי"ת וגם בזמנו של המנכ"ל הקודם עוזי יצחקי,  כולל העברת שאילתה בכנסת ופרסום בתקשורת. נעשתה כל פעולה אפשרית ולאיש לא אכפת. עולם כמנהגו נוהג. לצערי אינני איש של בשורות היום, וכל שנותר לי -  הוא להמשיך ולנסות, עד שמשהו  יזוז,  או יותר נכון שלמישהו  יזיז".
סודאי פונה לנוכחים בכנס ואומר: "חברים, כולכם יודעים שהאיגוד הוא גוף חזק שקולו נשמע בכל מקום גם כשאם לא תמיד זה נעים ונוח".
אנו עושים מאמצים אדירים ומתריעים על בעיות וליקויים בזמן אמת על מנת לשפר את המצב ולעזור לכם לבצע את עבודתכם בצורה הטובה ביותר.
אספר לכם כי כבר בפתח הקדנציה החדשה, יזמתי קשר לשיתוף פעולה עם יו"ר ארגון נהגי האוטובוסים , שבעקבותיו - התקיים מפגש עם מזכיר האיגוד אייל הדר, רכז ועדת האוטובוסים - אורי בנג'אן ורכז ועדת משאיות ושינוע -ארנון לוי בשיתוף חברי הוועדות האמורות .
מטרת המפגש היתה לייצר מסמך המלצות לשינוי תקנה 168 בדגש על התחבורה הציבורית ובהלימה עם נהגי משאיות.
 החומר הוגש,  ובימים אלה הוא מעובד ויעבור בדיקה להעברת המלצות לתיקון התקנה החשובה . 
מדובר בגוף בעל כח והשפעה, שמאוגד ונתמך ע"י ההסתדרות הלאומית ואני באמת חושב ששיתוף הפעולה הזה יכול להניב פירות משובחים, לפחות בכל מה שקשור לתחבורה הציבורית. 
גם את נושא בעיית תופעת שריפת האוטובוסים העלינו לאחרונה בפני שר התחבורה ואנשי משרדו. כולכם קיבלתם את החומר במייל. הנושא מופיע גם באתר האיגוד".
 
תחקיר תאונות דרכים      
בדיוני וועדת הכלכלה של הכנסת ביום 16/10, הוצגה עמדת אגף התנועה במשטרת ישראל, בה הם מזהירים  - שקצין הבטיחות המבצע חקירת נהג המעורב בתאונת דרכים עם נפגעים, עלולה להתפרש כשיבוש חקירה.
 אי לכך- דורשים, שתאונת דרכים עם נפגעים לא תיחקר ע"י קצין הבטיחות,
 אלא אם כן התקבל אישור משטרה לביצוע התחקיר, או לחילופין, שחלפו 21 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לביצוע התחקיר . 
בכל מקרה, במידה שהמשטרה אכן חקרה, רצוי שקצין הבטיחות יבקש את התחקיר - על מנת שיוכל ללמוד על הנסיבות ולטפל בהתאם למסקנות.
 
סודאי מודיע כי בכנס הבא יתקיים פאנל מומחים בכל הקשור לתחום האפור  - למשל : על מי רובצת האחריות כאשר נהג נופל מבמת הרמה במשאית?
על מי האחריות בהפעלת מלגזה כשמטען נופל ?
ועוד שאר סוגיות בהם אנו לוקחים אחריות, מבלי להבין את ההשלכות לכך.
 
לסיום, איחל סודאי לכל באי הכנס יום השתלמות פורה ומוצלח.

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים