סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
עדכוני תקנות תעבורה 5/2014
דף הבית >> חוקים ותקנות >> עדכוני תקנות תעבורה 5/2014
8-5-14

עידכוני תקנות תעבורה 5/2014
 
מהירות מרבית גבוהה יותר
 
רשות התימרור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בטבלת המהירויות, ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתיקבע לא תעלה על המפורט להלן:
בדרך עירונית- 80 קמ"ש;
בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה- 100 קמ"ש, ובדרך כאמור בת שני נתיבים לכל כיוון נסיעה עם שטח הפרדה בנוי – 110 קמ"ש;
(3) בדרך מהירה- 120 קמ"ש.
 
לא תקבע רשות התימרור המרכזית מהירות מרבית בדרך מהירה של 120 קמ"ש, אלא לאחר התייעצות עם ראש אגף התנועה של משטרת ישראל.
 
טרקטור משא
 
פרטים  בהגדרת "טרקטור משא" ישונו ואלה השינויים:
משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג, תועלה ל-1,800 ק"ג;
עליו להיות מצויד בדיפרנציאל ישונה ל"כל סרן";
משטח ההטענה לא יפחת ממטר ולא יעלה על רוחב הרכב, וארכו לא יפחת מ-80 ס"מ;
מגבילה את הספק המנוע ל-23 ק"ו;
מיועד לגרירה ולהובלת טובין, בנוסף למשטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין;
משקלו העצמי לא יפחת מ-400 ק"ג,
הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג;
בעל מרווח גחון שלא יפחת מ-15 ס"מ;
הוא מצויד בהילוך כוח;
צויין ברישיון הרכב כטרקטור משא.
 
טרקטורון
 
בתקנה 1 ישונו פרטים בהגדרת "טרקטורון”:
במקום "טרקטורון - טרקטור שנתקיימו בו כל אלה", יהיה: "טרקטורון - רכב המיועד לשימוש בדרך שאינה סלולה". משמע: טרקטורון לא ייחשב כטרקטור;
מיועד להסעת עד שני נוסעים כולל הנהג;
נפח מנועו עד 1,500 סמ"ק;
הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון.
 
תנאים לרישום טרקטורון:
מותקו בו וו גרירה;
מהירות נסיעתו המרבית אינה עולה על 50 קמ"ש;
מיועד לביצוע עבודה או שירות ואינו מיועד לספורט;
מותקנת בו מסגרת בטיחות אחורית. על אף האמור, רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון לא תתוקן מסגרת בטיחות אחורית אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב.
 
רכב שטח
ישונו פרטים בהגדרת "רכב שטח”:
הנפח יגדל מ-750 סמ"ק ל-1,500 סמ"ק;
יגדל המשקל העצמי המרבי מ-750 ק"ג ל-900 ק"ג;
פסקה (5) (חדשה) קובעת כי הוא מיועד על פי מבנהו להסעת נהג ועד שלשה נוסעים;
מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך;
צוין ברישיון הרכב רכב שטח.
לא יירשם רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן הותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו.
 
"כלוב" – מיתקן המיועד להגנה על הנוסעים ברכב שטח או בטרקטור משא שהוא אחד מאלה:
מיתקן הבנוי משתי קשתות המחוברות למרכב הרכב באמצעות שתי קורות לפחות, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בתצורתם כתוצאה מהעומס כאמור;
מיתקן הבנוי מקשת אחת המחוברת למרכב הרכב מאחורי מושב הנהג לרוחב הרכב, שהותקנה בידי יצרן הרכב בתהליך ייצורו.
 
" מסגרת בטיחות אחורית" – קשת בטיחות ממתכת, המיועדת להגנה על הנוסעים בטרקטורון המחוברת למרכב הטרקטורון, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בצורתה כתוצאה מהעומס כאמור;
 
לוחית זיהוי בצבע ירוק לטרקטורון ולרכב שטח:
לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן צבע לוחית הזיהוי שלו ירוק מחזיר-אור.

 
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים